I disse dager arrangeres Forskningsdagene, en nasjonal kunnskaps­festival der forskere over hele landet går ut for å møte folk og snakke om hva de forsker på. Det er selvfølgelig veldig bra. Det hadde vært enda bedre om det var forskningsdager hver dag hele året.

Sosiale og digitale medier gir forskere mulighet til å møte folk og snakke om sin forskning og kunnskap hver dag året rundt, på en arena der folk bruker mye tid.