I et brev til Finansdepartementet ber Arkivverket om en redegjørelse innen 22. mars. Arkivverket viser til den siste tidens medieoppslag om notater og møtereferat i forbindelse med Finansdepartementets kontakt med SSB.

«I flere av disse artiklene fremkommer påstander om at Finansdepartementet skal ha manipulert sakspapirer i etterkant. Vi vil på denne bakgrunn be Finansdepartementet redegjøre for sine rutiner knyttet til ferdigstillelse og låsing av interne notater, herunder ulike brukeres tilgang til å gjøre endringer på ulike stadier i prosessen og muligheten for arkivering av ulike versjoner av samme dokument», heter det i brevet.

Arkivverket er en statlig etat som har som sin viktigste oppgave å bevare og føre tilsyn i arkiver.

Møtenotater

Sentralt i SSB-saken står notater fra møter mellom tidligere SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen. Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

Motvilje

1. mars fant den andre høringen i SSB-saken sted. Da gikk SVs Torgeir Knag Fylkesnes hardt ut mot Jensen.

– Det er vanskelig å forstå at det Siv Jensen har påstått, er riktig. Hun sier at hun helt ifra januar i fjor kom med advarsler mot tidligere SSB-sjef Christine Meyer i forbindelse med omorganiseringsprosessen, men vi finner ingen spor av dette. Finansdepartementet har manipulert sakspapirene lenge etter at møtene som omtales var ferdig. Dette føyer seg inn i en serie av motvilje mot å gi informasjon og gi korrekt informasjon, sa Fylkesnes til NTB.(Vilkår)