Tørt vær, lite vann i norske magasin, og en høy gass- og CO2-pris i Europa. Det er årsakene til at vi ser ut til å få rekordhøye strømpriser til vinteren.

For å sikre norske forbrukere og industrien lavere strømpris, vil Senterpartiet se på mulighetene innenfor dagens lovverk å stanse overføring av strøm fra Norge til Europa.