Det er snart fem år siden Filip Weintraub gikk ut av Skagenfondene for å forvalte andres formuer på egen hånd. Da hadde Weintraub klart 15 prosent årlig avkastning i snitt i ni år, og var en genierklært forvalter av Skagen Global.

Den gang var ambisjonene store for det nye fondet, Labrusca.

– Vi skal bli blant de beste i verden på 20 års sikt, sa han til DN i 2010.

Det endte med at fondet ble avviklet ifjor. Mens Morgan Stanleys verdensindeks hadde hatt 22 prosent årlig avkastning de siste årene, klarte Labrusca under halvparten av det.

Weintraub vender tilbake som forvalter av det nye aksjefondet Skagen Focus. Det skal eie en liten portefølje på maksimalt 35 aksjer over hele verden, og rundt halvparten av pengene investeres i rundt ti aksjer.

«Minst 50 prosent oppside»

Denne gang er Weintraubs ambisjoner enda høyere.

– Fondet skal gjøre det vesentlig bedre enn verdensindeksen. Hver gang vi går inn i et selskap, så venter vi minst 50 prosent oppside i aksjeverdiene innen to år, sier Weintraub.

– Enkelte investeringer vil ha lavere risiko og lavere gevinst, og noen ganger vil vi mislyktes. Men andre ganger skal vi klare det enda bedre. I snitt skal vi klare 50 prosent, sier han.

Det forrige fondet Labrusca var et hedgefond, og det lyktes ikke spesielt godt med å tjene penger på veddemål mot markedet. Weintraub vil prøve å styre unna markedsuro, for eksempel hvis investorene reagerer på negative nyheter i Hellas eller Kina.

Like bak Weintraub går forvalter Jonas Edholm, som også var partner i Labrusca. Forvalterne har spesielt tro på fremvoksende økonomier i deler av Sørøst-Asia.

– En liten portefølje gjør at vi kan eliminere globale risikofaktorer, og sitter igjen med selskapsrelatert risiko. Vi mener den risikoen er betydelig lavere, sier Edholm.

Høyere honorarer

Det nye fondet har honorarer på 1,6 prosent av innskutt kapital, og i tillegg tar Skagen en betydelig del av verdiutviklingen som er bedre enn verdensindeksen hos Morgan Stanley. Skagen kan få inntil 3,2 prosent i honorer hvis Weintraub lykkes.

Selv går Weintraub inn med et «tresifret millionbeløp» i det nye fondet. Store deler av formuen har ligget i det norske selskapet Weintraub as, med eiendeler på nær 180 millioner kroner ved utgangen av 2013.

Hele tiden har Weintraub vært blant syv eiere i Skagen as, også da han hadde eget fond.

– Det har aldri vært et problem, for vi drev ikke med identiske fond. I to år har vi snakket om et nytt samarbeid, og da var det ikke naturlig for meg å selge aksjene, sier Weintraub.

En ny eierfordeling i Skagen as er uviss etter at forvalter Kristian Falnes og tidligere administrerende direktør Harald Espedal trakk seg ifjor høst. Weintraub vil ikke si om han er en kjøper.

– Eierne har et ansvar for å ta selskapet videre, og jeg er selvsagt interessert i å ta min del av ansvaret, sier Weintraub.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.