Steffen Tøsse Brun (30) har vært aktiv fondssparer siden han var 14 år. Da overtalte han faren til å sette pengene i sparebøssen hans inn i et fond, fremfor på innskuddskonto i den lokale sparebanken.

– Frem til jeg ble 18 og kunne bestemme selv, fortalte jeg far hvilke fond jeg ville investere i, sier Brun som i dag jobber som programmerer i Statkraft. Som en over gjennomsnittet bevisst og aktiv fondssparer, irriterte Brun seg over skatten som ble utløst hver gang han skulle bytte fond eller aksjer.

– Jeg hadde noen fond som jeg kjøpte da jeg var yngre som var veldig dyre, så jeg ville ha noe annet, og da kom jo skatten. Det var da jeg åpnet en investeringskonto hos Nordnet. Man har jo ikke lyst å sitte i en investering lenge, når den går dårlig, sier Brun.

Nordnet, NetFonds og DNB er tilbydere av såkalt investeringskonto. Det er en konto, hvor man kan kjøpe og selge aksjer og fond så mye man vil, men skatten utløses ikke før du tar pengene ut av konto. Da skal det betales 27 prosent skatt av den eventuelle gevinsten. Blir det tap, kan det trekkes fra på selvangivelsen.

Lav gevinst

Foreløpig er det kun en begrenset andel av de drøyt en million norske fondssparere som benytter seg av en slik konto. De aller fleste må ta hensyn til at avkastningen på fondet eller aksjen de har må skattes av når de selger.

Det vil si, sparerne må ikke skatte av hele gevinsten. Siden 2006- da den såkalte aksjonærmodellen ble innført – har fondssparerne fått et skjermingsfradrag tilført kontoen sin hvert år. Skjermingsfradraget bestemmes av en skjermingsrente som igjen bestemmes av renten på tre måneders statskasseveksler. På det meste i 2008 var renten 3,8 prosent. Det vil si at hvis man kjøpte et fond januar 2008 og solgte det januar 2009 med gevinst, kunne det trekkes fra 3,8 prosent av gevinsten som man ikke behøvde å betale gevinstbeskatning av. Siden den gang har renten bare gått nedover. I 2014 var renten 0,9 prosent. 2015 renten bestemmes i januar 2016, men det er liten grunn til å tro at den blir særlig høyere i lys av det lave rentenivået generelt i samfunnet. Det vil si at den skattefrie gevinsten fondssparerne kan trekke fra når de skal selge eller bytte fond, blir lavere fremover.

Selg dårlige fond

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen sier de er usikre på om aksjonærmodellen bør videreføres.

– Privatpersoner bruker mye tid og ressurser på å holde oversikt over skjermingen, som ofte gjelder små beløp. Det koster ofte mer enn det smaker. Hele modellen er vanskelig for folk. Den er god i teorien, men vanskelig i praksis, sier Lothe. Han mener det er bedre å heller senke skatten på kapitalinntekter noe. Han synes uansett ikke fondssparere skal unnlate å bytte fond de er misfornøyd med, fordi de er redd for skatt på gevinsten.

– Er man ikke fornøyd med fondet bør man selge det, selv om dette utløser skatt.

Vil ha Klas

I Scheel-utvalget som la frem forslag til ny selskapsbeskatning før jul, foreslås det å øke skatten på privatpersoners inntekter fra aksje og aksjefond (det utvalget kaller eierinntekter) fra 27 til 41 prosent. Skatt på alle andre kapitalinntekter senkes derimot til 20 prosent. Det gjør også selskapsskatten.

I høringsrunden som pågår nå, er det svært mange som mener skatteøkningen på eierinntekter er helt uakseptabel. Et av høringssvarene kom fra styreleder Bernt Bangstad i Aksjonærforeningen. Foreningen har lenge jobbet for at regjeringen skal innføre en modell som gjør det mulig for privatpersoner å kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser skatt på reinvesterte inntekter. Modellen er kalt Klas (kontoer for langsiktig aksjesparing). Stortinget har bedt regjeringen om å utrede en slik modell.

– En slik beskatning Scheel-utvalget foreslår er urimelig. Vi har grunn til å tro at Finansdepartementet kommer opp med forslag til nye regler for beskatning av blant annet aksje- og fondssparing og håper at det er endringer som vil gi folk muligheten til å reinvestere i aksjer og fond uten at det utløser skatt. I dag er det slik at den som ønsker å selge fondet DNB Norge eller Nordea Avkastning som begge har fått kritikk fra Finanstilsynet, for å kjøpe bedre og billigere fond, må betale skatt av den gevinsten de eventuelt får. Folk vegrer seg for det, sier Bangstad. Og legger til:

– Nordmenn er allergiske mot å betale skatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.