Torsdag kveld leverte det norske spillselskapet resultater for andre halvår. Med nesten en dobling av omsetningen fra andre kvartal 2016 og finansinntekter snarere enn finansutgifter, kunne selskapet avslutte kvartalet med nettoresultat på 199.000 dollar, eller rundt 1,5 millioner kroner. 

Etter to kvartaler har selskapet et akkumulert overskudd på 6,3 millioner dollar så langt i år, fremgår det av regnskapstallene.

Funcom har i mange år slitt med å få inntektene til å stå til utgiftene selskapet har hatt på å utvikle dataspillene sine. Det har resultert i stadige emisjoner for å hente inn kapital til videre utvikling. På toppen av dette fikk selskapet en bot for brudd på verdipapirhandelloven og en daværende og tre tidligere nøkkelpersoner ble tiltalt for blant annet innsidehandel. Selskapet måtte også i over flere år nedbemanne kraftig for å begrense kostnadene i selskapet. Nå synes de siste årenes anstrengelser å begynne å bære frukter. 

Ifølge selskapets kvartalsrapport er Conan Exiles den største bidragsyteren på omsetningssiden i andre kvartal. Dette til tross for spillet ikke på langt nær solgte like bra i andre kvartal som i første, da spillet ble lansert.

Relanserer gamle klassikere

Mot slutten av andre kvartal relanserte Funcom Secret World Legends. Selv om den nye versjonen av spillet bare var i salg fem dager i kvartalsperioden, omtaler spillselskapet relanseringen som en suksess.

Selskapets likviditet ved utgangen av juni 2017 var på 7,8 millioner dollar, opp med rundt 2,7 millioner dollar fra avslutningen av første kvartal. Kontantstrømmen var imidlertid negativ i kvartalet, delvis grunnet ytterligere investeringer i spillet Conan Exiles.

Funcom opplyser at det anser de finansielle utsiktene for selskapet på mellomlang og lang sikt som positive. Risikofaktorene som nevnes er blant annet hvordan Conan Exiles slår an på PC, Xbox og PS4.

    Selskapet skriver at det mener flere fremtidige lansering har potensial til å blåse opp omsetningen. Spillet Secret World Legend er forventet å bidra med vesentlig omsetning.

Med bakgrunn i dette opplyser selskapet det mener det vil ha finansielle midler til å drifte selskapet i minst 12 måneder etter utløpet av andre kvartal. (Vilkår)