Tonen i epostene fra Peter Olav Straume i ABG Sundal Collier var klart irritert og skuffet mot slutten av april 2012. Han hadde jobbet for å få til en emisjon i Funcom, men oppfattet at interessen i markedet falt kraftig da administrerende direktør Trond Aas utøvde 200.000 opsjoner og solgte 380.000 aksjer 26 april.

Både DNB og ABG jobbet for å hjelpe Funcom med å hente inn ny egenkapital på denne tiden, og representanter for begge vitnet på den 20. dagen i innsidesaken mot fire tidligere Funcom-topper i Oslo tingrett. 

Tidligere toppsjef Trond Aas er blant annet tiltalt for dette salget, som Økokrim mener han gjennomførte mens han hadde innsideinformasjon om pågående emisjonsarbeid.

Pengebehov?

Aktoratet ville vite om Funcom hadde stort behov for kapitaltilførsel våren 2012, etter at lanseringen av storspillet «The Secret World» ble utsatt til juni – og fokuserte særlig på muligheten for en emisjon i april, altså rundt Aas sitt aksjesalg. 

Aktor viste til en rekke eposter, særlig fra Straume, der han snakker om datoer i april som et godt vindu for en emisjon. Men Straume oppfattet at det vinduet nærmest ble lukket 26. april, da det kom melding om at Aas hadde solgt aksjer. Også DNB, som ble involvert i april, så på dette som klart negativt. 

– Når en som har god forståelse av spillets potensial velger å selge, så tolker markedet det som «hvorfor skal vi kjøpe aksjer da?» sier Thomas Harald Hoftvedt i DNB, som vitnet tirsdag.

Skadekontroll

Etter salget ba Straume i en epost Aas om å ringe seks sentrale personer i investormiljøet og bedrive «damage control». Han viste blant annet til reaksjoner fra én aksjonær som ifølge Straume lurte på om Funcoms samtaler med investorer rundt denne tiden hadde til hensikt å pumpe opp aksjekursen så Aas kunne selge. Ifølge Straumes epost ville aksjonæren nå ikke lenger ville vært med i en emisjon, «i den grad det av en eller annen grunn skulle vært aktuelt».

Straume mente det var fornuftig å hente inn penger, helst i god tid, men at Funcom kunne klare seg gjennom spillanseringen uten. 

– Hvor mye kapital man har påvirker hvor mye gi gass man kan gi. Det er ikke nødvendigvis absolutte behov, sier han.

Han beskriver arbeidet med kapitalinnhenting som en hele tiden pågående dialog med Funcom, men at han oppfattet en emisjon i april som sannsynlig.

Agent eller selger?

Aas sin forsvarer Frode Sulland viste til at Aas fulgte oppfordringen om å bedrive skadebegrensning, og at reaksjonene ifølge ham generelt var udramatiske, med unntak av reaksjoner fra ABG.

Aktørene har ulik oppfatning om det var snakk om en konkret emisjonsplan som selskapet var med på, eller sonderinger og forsøk på å selge finansielle tjenester knyttet til en emisjon. På spørsmål fra Aas sin forsvarer bekrefter Straume at det er slike transaksjoner de tjener penger på, og at de dermed har egeninteresse av å få til emisjoner. 

Les om Trond Aas sin forklaring: Mener toppsjefens aksjesalg torpederte emisjon

I april ble også en dialog mellom Funcom og DNB opprettet, med tanke på at de også skulle bistå i en mulig emisjon. Hoftvedt i DNB har forklart at det var ønske om å komme fort i gang med sonderinger, for å være i posisjon til å gjennomføre en prosess.

– Det var ikke noen konkrete datoer for emisjonen, men hvis det skulle finne sted var det i andre kvartal, sier han, og viser til perioden frem til planlagt spillansering.

Førte innsidelister

Både DNB og ABG begynte å føre innsidelister mens de jobbet med en mulig emisjon, i forkant av Aas sitt salg 26. april. ABG satte opp Hans Peter Jebsen, som var største aksjeeier, etter å ha bedt ham låne ut aksjer for å gjøre emisjonen enklere. Dette er vanlig i slike situasjoner. DNB førte også innsidelister.

– Det ville vi ikke gjort i dag, før selskapet hadde bedt oss om det, for de er i best posisjon til å vurdere dette. Men vi gjorde det av forsiktighetshensyn, sier Hoftvedt.

Det ble til slutt gjennomført en emisjon 19. juni, ved hjelp av Carnegie, der det ble utstedt fire millioner aksjer, tilsvarende seks prosent av aksjene i selskapet. Før dette hadde selskapet skaffet seg en annen mulighet for ekstra finansiering. 

Ønsket lengre horisont

ABG jobber fremdeles for Funcom, men det kom som en overraskelse på Straume at Aas gikk av midt under lanseringen av spillet i slutten av juni, og så solgte aksjer i dagene etterpå.

– Jeg tenkte at med det vi jobbet med skulle vi ønske at alle var i samme båt og hadde litt lengre horisont.

– Kan du utdype «samme båt», ville aktor vite?

– At man er der til man ser resultatet av det prosjektet man holder på med, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.