Under utspørringen av Funcoms tidligere nestleder Torleif Ahlsand er det blitt klart at det i dokumentbeslagene Økokrim har gjort, finnes forskjellige versjoner av styrereferater fra enkelte av styremøtene i selskapet. Dette har skapt usikkerhet rundt hva styret har diskutert i sine møter. 

Det er snart tre år siden etterforskningen mot Funcom ble kjent i forbindelse med at selskapets lokaler i Norge ble ransaket av Økokrim. Drøye to år etter, i februar i år, ble tiltalen mot Ahlsand og de tre andre tidligere Funcom-toppene tatt ut.

Ingen velvilje

Advokat Anders Brosveet, som representerer tidligere finansdirektør Bjørn Toften, opplyste onsdag retten at signerte styreprotokoller fortløpende ble sendt til Funcoms revisor. I etterkant av denne opplysningen kontaktet Økokrim dataspillselskapet for å få utlevert disse. Men der møtte de ingen velvilje. Torsdag kunne aktor Lars-Kaspar Andersen opplyse retten at Funcom ikke vil frita sin revisor BDO fra taushetsplikten, slik at de signerte referatene kan legges frem. Funcom ber ifølge Økokrim om en rettslig beslutning før protokollene kan utleveres.

Advokat Brosveet opplyste at det burde være nok for Økokrim å komme med et utleveringspålegg overfor Funcom. Økokrim bekreftet deretter at det skulle sette i gang prosessen.

Reagerte

Advokat Frode Sulland, som forsvarer tidligere Funcom-topp Trond Arne Aas, reagerte på opplysningene.

– Betyr dette at det gjøres etterforskning parallelt med at rettssaken pågår, spurte han, tilsynelatende oppgitt.

Frode Sulland (forsvarer for Trond Aas). 
Frode Sulland (forsvarer for Trond Aas).  (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Overfor DN utdypet Sulland at han reagerer på at man fortsatt driver etterforskning to-tre uker inn i hovedforhandlingene.

– Det er Økokrim selv som lurer på om man sitter med de rette styreprotokollene. Hvis man mente dette var viktig for saken, burde man ha avklart dette for lenge siden, sier Sulland, og legger til at saken har vært etterforsket i snart fire år.

– Jeg begrenser meg til å kalle det merkelig, fortsetter han.

Forsvarerne og de tiltalte har tidligere reagert på det de oppfatter som ensidig etterforskning. Ahlsand har konkret reagert på at ingen andre styremedlemmer er avhørt, ei heller Hans Petter Jebsen, som gjennom selskapet Stelt Holding var hovedaksjonær i selskapet da de påståtte innsidehandlene skal ha funnet sted.  

 Funcom understreker at det aldri har sagt nei til Økokrim.

– Vi har hatt en samtale med Økokrim og er av den oppfatning at den korrekte fremgangsmåten er at retten pålegger revisor om å utlevere referatene. For Funcom er denne saken avsluttet, og selskapet vil fokusere sin energi på den kommende lanseringen av Conan Exiles, skriver driftsdirektør Ole Schreiner i Funcom i en epost til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.