– Det er en viktig strategi å satse på selskaper med ny teknologi. Og når man får mer kapital, er det naturlig å se etter nye investeringer.