Som 20-åring vant Magnus Engevik i 2011 92 millioner kroner på nettspillautomaten Mega Fortune hos det internasjonale nettselskapet Betsson. Engevik oppga gevinsten i selvangivelsen, men mente den var skattefri etter skatteloven.

Da Engevik sendte inn selvangivelsen for 2011, la han ved dokumentasjon på at spillet var underlagt kontroll av tilsynsmyndighet og at det hadde lisens i et EØS-land. Han mente dette skulle frita gevinsten for beskatning, men fikk ikke gehør for hos skattemyndighetene, som ila ham 28 prosent gevinstskatt på drøyt 25 millioner kroner. I juni skal Bergen tingrett avgjøre saken.

Forutsigbarhet

Betsson har valgt å tre inn som partsmedhjelper i saken fordi spillselskapet mener saken har prinsipiell betydning og mener det er nødvendig med en avklaring på området.

– Det prinsipielle i saken går på at dette skal være en regel som skal være forutsigbar og slå ut likt for alle spill som er underlagt statlig tilsyn, enten dette er i utlandet eller i Norge, sier advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt, som sammen med advokat Cecilie Amdahl representerer Engevik og Betsson.

Manshaus mener Skatteetaten allerede i utgangspunktet har strukket skatterettslige prinsipper langt når det gjelder beskatning av pengespill. Han mener dagens praksis og regelverk avviker fra det såkalte symmetriprinsippet i skatteretten.

– Når en bare skattlegger gevinst og ikke gir fradrag for tap, så blir det helt galt. Det blir litt som at man kun får skatt på renteinntekter på bankinnskudd, men ikke fradrag for lånerenter, forklarer advokaten og fortsetter:

– Skatteloven unntar ikke bare norske spill for skatt, men også tilsvarende spill fra EØS-området som er underlagt tilsyn. Denne regelen tolker staten så snevert at unntaket får begrenset betydning, som igjen skaper uklarhet og usikkerhet hos skattebetalerne, sier Manshaus.

Kommersiell aktør

Skatteetaten viser til taushetsplikten, og vil derfor ikke uttale seg om Engeviks sak. På generelt grunnlag opplyser avdelingsdirektør Nina Elise Domaas at tilfeldige gevinster fra blant annet spill og lotterier er skattepliktig inntekt dersom gevinsten overstiger 10.000 kroner. Det finnes et unntak for høyere gevinster om de stammer fra spill fra Norsk Tipping, Rikstoto, spill avholdt med tillatelse fra Lotteritilsynet og tilsvarende spill avholdt av aktører innenfor EØS-området, skriver hun i en epost.

Skatteetaten mener skattefritaket for tilsvarende spill fra aktører i EØS-området kun gjelder for spill som avholdes til inntekt for veldedige og allmennyttige formål.

– Dette innebærer at gevinster fra rent kommersielle spill ikke er omfattet av skattefritaket, utdyper Domaas.

Advokat Manshaus mener det er vanskelig for en spiller å vite om spillarrangøren gir bort penger eller ikke.

– Reklamen til Norsk Tipping fremstår som utelukkende kommersiell, og forteller ikke at det gir bort penger, påpeker han.

– Engevik har innrapportert dette som inntekt. Så har han skrevet hvorfor han mener den er skattefri og lagt ved dokumentasjon, sier Manshaus.

– Etter å ha vunnet mer enn 92 millioner kroner har vel Engevik råd til å betale skattekravet?

– Sånn kan man tenke med alle. Om en har vunnet 10.000 kroner eller ti millioner kroner kan skattemyndighetene si at en har råd til å legge fra seg litt av gevinsten. Det er altså ikke noe argument i seg selv, svarer advokaten.

Flere storvinnere

Engevik er langt fra den eneste nordmannen som har vunnet titall millioner på nettspill. I oktober 2012 vant en mann i 40-årene fra Sunnmøre mer enn 54 millioner kroner, mens en hedmarking i 30-årene vant nærmere 31 millioner kroner noen måneder tidligere. I 2014 vant en vestfolding 20,5 millioner kroner. Etter det Skatt vest kjenner til, skal ikke Skatteetaten ha lignende saker som verserer i domstolene.

Det er satt av to dager i retten til Engeviks sak.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.