Slik debatten om distribusjonsforbud av pengespillreklame fra uregulerte aktører har forløpt, skulle man tro problemstillingen er splitter ny. Det er den ikke. Det regjeringen nå gjør, er å bruke kringkastingsloven for å håndheve et reklameforbud som har eksistert lenge.

På mange måter minner dette om situasjonen da kulturminister Valgerd Svarstad Haugland initierte forbudet mot privateide pengespillautomater. Da, som nå, handlet det om å gripe inn mot et løpsk og svært lukrativt marked som utviklet seg på bekostning av enkeltmenneskers helse. Et regulatorisk grep som fikk enorm betydning for spilleavhengige i Norge.

Når den nåværende regjeringen følger opp med forslag om et reklamedistribusjonsforbud, viser det at norske politikere evner å være konsistente på et område som både er komplekst og omstridt. Det krever politisk stayerevne å stå i en debatt der motstanderne bruker latterliggjøring som virkemiddel.

Sannheten er at om man ser utviklingen i Europa nå, er det nærliggende å tenke at norske politikere har spart landet for en kostbar omvei. Italia har nylig innført totalforbud mot pengespillreklame. Spania og Belgia arbeider med forbud mot reklame for de mest aggressive spillene, som nettkasino. I Storbritannia har tv-bransjen startet selvregulering, i et forsøk på å unngå innføring av et sentralt forbud. Danmark strammer inn. I Sverige ble den nylig regulerte bransjen kalt inn på teppet til regjeringen allerede etter seks uker, og sendt ut igjen med beskjed om å finne et bærekraftig nivå på reklamevolumet innen utgangen av mars. Land som har sluppet pengespillreklame løs i et fritt marked ser altså behovet for å stramme til – med til dels dramatiske grep. I så måte er den norske regjeringens restriktive politikk i takt med, eller til og med i forkant av, utviklingen i Europa.

Dagens regjeringspartier ble i Granavollen-erklæringen enige om å videreføre dagens pengespillregulering. Likevel skal det bli spennende å se utfallet i denne saken. Det er enorme økonomiske interesser på spill, og et forbud setter åpenbart mange relasjoner på prøve.

De siste ukene har tv-bransjen hevdet at pengespillreklamen på tv ikke påvirker de spilleavhengige negativt. I alle fall ikke veldig mange. Men, nettopp dette er selve kjerneverdien i pengespillpolitikken. Hensynet til dem som strever med pengespillproblemer skal veie tyngre enn hensynet til alle dem som ikke påvirkes.

Det er et verdivalg norske politikere åpenbart er villige til å ta.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I denne pressekonferansen offentliggjør PST at justisministerens samboer er siktet
05:42
Publisert: