Her i Norge virker det som at flere – Mediebedriftenes landsforbund (MBL) inkludert – tror man kan stoppe nesten all form for spillmarkedsføring ved å sensurere tv. Det er trolig litt naivt.

At MBL støtter prinsippet om sensur, er også i seg selv litt overraskende.

MBL-sjef Randi Øgrey skriver i DN 5. mai at norske medier stiller seg bak forslaget om sensur av reklame for utenlandske spillselskaper på tv. «Den norske [medie]bransjen ønsker like konkurransevilkår, og at det ikke skal lønne seg å omgå norsk lov», skriver Øgrey.

Det er lett å stille seg bak ønsket om like konkurransevilkår. Men vi må samtidig minne Øgrey om at danskeide TV 2 har hatt særordninger i det norske TV-markedet nærmest sammenhengende siden 1992. Samme selskap har selv vurdert å etablere seg utenlands for å kunne sende mer spillreklame.

Discovery og NENT forholder seg til de lover og regler som gjelder for kringkastingsfeltet, både i Norge, Storbritannia og EU. Reklamen vi sender er helt lovlig og er underlagt regulering i sendelandet, en regulering som ikke er veldig avvikende fra den Norsk Tipping er underlagt. Inntektene vi får fra spillreklame er viktige for at vi skal kunne fortsette å investere tungt i norske TV-programmer. I dag investerer vi et sted mellom 500 millioner og 700 millioner kroner i det norske mediemarkedet. I tillegg bruker vi store summer på sport og norsk idrett.

Prinsipielt er det vanskelig å forstå hvordan MBL som medieorganisasjon kan være tilhenger av å sensurere innhold som er lovlig i utgiverlandet, med mindre man mener at for eksempel utenlandske nettaviser skal underlegges et tilsvarende regime med tanke på norske forbrukere. Det mener neppe MBL.

Vi har aldri hevdet at spillreklamen vi sender ikke har noen effekt, slik Øgrey påstår. Spillreklamen bidrar til å informere om ulike spill og til å bygge markedsandeler for spillselskapene. Men tv-reklame er det markedsføringstiltaket som i minst grad påvirker risikospilling.

Vi vet faktisk ikke hva som skjer med spillreklame i Norge om tv sensureres. Mye tyder på at pengene vil flyttes til nett. I Storbritannia bruker nå spillselskapene 80 prosent av reklamebudsjettene på digitalreklame. Og selv om det ikke er mulig å reklamere på norske nettsteder, er det fullt mulig å nå et stort antall spillere – også flere unge – via utenlandske nettsider. Allerede i dag opplyser 3 av 4 nordmenn mellom 15 og 18 år at de har sett spillreklame på sosiale medier, ifølge Oslo Met.

Øgrey har kanskje rett i at det ikke er mulig å flytte alle spillreklamekronene over på nett i dag. Men på relativ kort sikt vil nye markedsføringskanaler ta over hvis tv-sensureres.

Vi vet ingenting om konsekvensene dette vil ha. Vi vet heller ikke om lovforslaget vil bidra til å redusere spillavhengighet. Og hvor aggressivt spillselskapene kommer til å trykke på direkte markedsføring, PR og produktplassering er et eneste stort svart kunnskapshull.

Vi vet derimot at det vil bli brukt langt mindre penger på norsk innhold om tv-reklamen sensureres – og at mediemangfoldet dermed vil svekkes. MBL burde være bekymret for dette, og opptatt av et reelt mediemangfold.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.