Denne uken må public policy manager Janne Elvelid i Facebook Norden tre inn i vitneboksen i Oslo tingrett for å forklare seg om kontakten mellom Facebook og Lotteritilsynet, som har i oppgave å våke over det norske spillmonopolet.

I Norge er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby pengespill, men de siste årene har utenlandske aktører kjempet en iherdig kamp for å kunne markedsføre og tilby pengespill til det norske markedet.

For å strupe spillselskapenes mulighet til markedsføring på digitale plattformer, har Lotteritilsynet skrevet brev til både Apple, Youtube og Facebook. Det reagerer den Malta-baserte spillgiganten Trannel International kraftig på. Selskapet er et datterselskap av Kindred Group og driver spilltjenestene Unibet, Maria Casino, Storspiller og Bingo.

Kindred Group er et av de største spillselskapene i verden. Datterselskapet mener brevene fra Lotteritilsynet er ulovlige, og har gått til sak mot staten representert ved Kulturdepartementet.

For å forsvare seg har staten kalt inn Facebooks Elvelid som vitne.

– Lotteritilsynet har en god dialog med Apple, Youtube og Facebook, og har informert dem om at deres plattformer er blitt benyttet til å markedsføre og formidle ulovlig pengespill til Norge. Slikt innhold er blitt fjernet da det har vært i strid deres selskaps retningslinjer. Vitnet fra Facebook skal blant annet forklare seg om deres praksis for å håndtere slike saker, sier regjeringsadvokat Magnus Schei.

Apple fjernet apper

– Vi er blitt spurt om å vitne, så vi vil dukke opp, ikke gjennom en stevning, men fordi vi ønsker å være åpne om hvordan vi jobber. Vi har ingen ytterligere kommentarer på dette stadiet, sier kommunikasjonssjef Peter Münster i Facebook Norden.

Ifølge Facebooks annonsebibliotek har Unibet for øyeblikket 45 aktive annonser, men innholdet i dem er blokkert for norske kunder. Også Youtube har fjernet reklamer fra utenlandske spillselskap. I juni skrev Casino News Daily at Apple hadde innført nye retningslinjer som forbød spillselskaper å levere apper til kunder i land der pengespill er ulovlig.

DN har fått innsyn i en brevveksling mellom Apple og Lotteritilsynet der det norske organet informerer om det norske regelverket og oppfordrer det amerikanske selskapet til å fjerne apper som er i strid med selskapets retningslinjer.

Apple svarte med å bekrefte at de ville blokkere apper som strider mot norsk lov, og ba om en liste over hvilke de skulle fjerne. Lotteritilsynet svarte med en liste på 35 apper, deriblant tre apper utviklet av Unibet. Disse er nå utilgjengelige for norske kunder.

Prinsippspørsmål

– At Lotteritilsynet kan håndheve norsk regelverk i Norge er det ingen uenighet om. Lotteritilsynet har imidlertid direkte begrenset Trannels virksomhet også utenfor Norges grenser ved å gjennomføre testspill og ved å sende brev til Apple og andre for å få slettet apper, sier spillselskapets advokat Anders Ryssdal i Glittertind.

Ryssdal mener dette strider mot loven, og argumenter med at en stat kun kan håndheve sitt regelverk på eget territorium. Spillselskapet reagerer også på brev til utenlandske finansinstitusjoner.

– Trannels virksomhet er fullt lovlig i de land man opererer i. Vi ville neppe likt om andre stater begynte å håndheve sitt regelverk i Norge. Det er dette prinsippspørsmål saken gjelder, sier han.

I tillegg til testspillene og brevene, mener Trannel International at Lotteritilsynets innsyn i Valutaregisteret er ulovlig. Det ligger under Skatteetaten og inneholder alle transaksjoner på mer enn 100.000 kroner inn og ut av landet.

Tredje pengespilloppgjør

– Etter statens syn har Trannel – Kindred-gruppen – formidlet ulovlige pengespill til Norge, og også forsøkt å omgå betalingsformidlingsforbudet ved bruk av mellommenn, sier regjeringsadvokat Magnus Schei.

Han mener at hverken brevene Lotteritilsynet har sendt til utenlandske selskaper eller bruken av selskapets testspill er ulovlig.

– Trannels søksmål gjelder ulike tiltak Lotteritilsynet foretar seg for å avdekke og bekjempe slik ulovlig virksomhet. Staten er ikke enig med Trannel i at det i den forbindelse skal være ulovlig for Lotteritilsynet å sende brev eller å skaffe seg informasjon om Trannels omgåelsesforsøk ved å benytte seg av deres eget spilltilbud, sier han.

Regjeringsadvokat Magnus Schei skal føre saken for staten.
Regjeringsadvokat Magnus Schei skal føre saken for staten. (Foto: Aleksander Nordahl)

Trannels advokat Anders Ryssdal er uenig med staten.

– Trannel er ikke enig i at virksomhet utenfor Norge er ulovlig, slik staten hevder. Trannels virksomhet drives i henhold til lovgivningen der aktiviteten skjer. Det er imidlertid ikke dette som er tema for rettssaken. Det spørsmålet retten skal ta stilling til er om Lotteritilsynet kan håndheve norsk regelverk utenfor Norge.

Rettssaken mellom Trannel International og staten er den tredje i år, der et internasjonalt spillselskap går til sak mot norske myndigheter. Betalingsselskapet Entercash og organisasjonen European Gaming & Betting Association tapte søksmålet mot staten om betalingsforbudet til utenlandske spillselskaper.

Selskapet Norsk Lotteri har også gått til sak mot staten for å undersøke om Norsk Tippings spillmonopol er forenlig med EØS-avtalen. Dommen i denne saken er ikke klar ennå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.