Petoro - statens eget selskap som forvalter statens direkteeide andeler på norsk sokkel - omsatte for nær 40 milliarder kroner i tredje kvartal. Nær 12 milliarder kroner gitt bort i driftskostnader i kvartalet.

26 milliarder av disse milliardene blir sendt til statskassen, går det frem av selskapets kvartalsrapport tirsdag. Så langt i år har netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement - de såkalte SDØE-andelen - vært på 83,6 milliarder kroner.

Samlet produksjon var i tredje kvartal 1 125 tusen fat oljeekvivalenter per dag, mot 1 098 tusen fat oljeekvivalenter samme kvartal ifjor. For 2007 fram til nå, har produksjonen vært 1 178 tusen fat oljeekvivalenter per dag, som er på samme nivå som per tredje kvartal året før, skriver Petoro.

Gjennomsnittlig realisert oljepris i norske kroner var seks prosent lavere hittil i 2007 enn for samme tidsrom i 2006, det vil si 397 kroner per fat mot 423 kroner.