Borgarting lagmannsrett har satt av åtte uker til ankebehandlingen.

Tiltalen gjelder grove bedragerier og bedrageriforsøk mot flere banker og finansinstitusjoner på totalt mer enn 85 millioner kroner. Handlingene skal ha blitt begått fra høsten 2010 til våren 2016.

Seks menn var tiltalt i saken, som ble behandlet i Oslo tingrett i 2016 og 2017. Alle ble funnet skyldige i hele eller deler av tiltalen mot dem og dømt til fengselsstraffer på mellom ett og åtte år.

Fire av de domfelte anket dommen, mens påtalemyndigheten anket dommen for den femte. For den sjette av de tiltalte har både påtalemyndigheten og han selv godtatt tingrettens dom.

Mennene har ifølge tiltalen opprettet et fiktivt borettslag på Bislett i Oslo, og blant annet forledet Statens kartverk til å tinglyse et forfalsket skjøte og feilaktig registrere salg av en bygård i Rathkes gate ved å forfalske den egentlige eierens signatur.

Flere av mennene er også tiltalt for å ha misbrukt andres identiteter ved å undertegne verdi- og takstdokumenter, samt skjøter i andres navn. Flere av de skal også skal også ha fremlagt falsk selvangivelse og lønnsslipper til ulike banker for å få høyere lån.(Vilkår)