Dagens Næringsliv

Purpose-generator

Bedriftens Navn

Hvor stor del av de ansatte er født etter år 1990?

{{currentQuestion}}

Gratulerer med initiering av fasiliteringen av purpose-prosessen i {{business.name}}. Ettersom din bedrift vil bestå av {{scale + 5}}% millenials om ti år, er det av avgjørende betydning at bedriftens purpose får en sterk positive impact.

Basert på din input, har vi formulert følgende purpose som nå kan forankres emosjonelt i bedriften og sikre fremtidige resultater: