Ny prognose for boligpriser 2017-2020

Prognose: Bare halve boligprisfallet er unnagjort

Boligprisene vil fortsette å falle langt inn i neste år, anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi, som utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig.

– Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe oppturen i norsk økonomi, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Klikk deg inn på fylkene for å lese mer i dybden om hvert enkelt boligmarked. Du kan også beregne hvordan prisen på din bolig vil utvikle seg, hvis prognosene slår til.

Det kraftige omslaget i markedet vil prege prisutviklingen i flere år fremover. I 2020 vil snittprisene på landsbasis bare ha steget med syv prosent fra 2016, viser prognosene. Bare i løpet av 2016 alene steg prisene med 7,1 prosent.

Vendepunktet i boligmarkedet kom i Oslo i vår. Sjeføkonom Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse kaller det et «kraftig omslag»

– Boligprisveksten i Oslo var blitt så høy at det helt åpenbart ikke var bærekraftig. Spørsmålet var heller når og hvor mye enn om det skulle komme en korreksjon eller i det minste en klar nedgang i veksten, skriver Benedictow i rapporten.

– Et kraftig oppsving i boligbyggingen og lavere befolkningsvekst bidro også til å dempe presset på prisene. En mulig utløsende faktor var den nye boliglånsforskriften, som begrenser bankenes utlånspraksis, og særlig i Oslo, skriver sjeføkonomen.

Nedgangen i prisene spredde seg raskt til andre byer og til andre deler av landet. I tredje kvartal falt boligprisene for landet som helhet.

– Vi ser for oss at boligprisen vil falle med drøye 7 prosent i Norge og det dobbelte i Oslo fra toppen i våres og gjennom neste år, selv om mesteparten av nedgangen ventes å være unnagjort neste sommer, skriver Benedictow.

Likte du saken?
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding, send inn her.

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark