Påvist smittet totalt
Påvist smittet i Norge
Døde totalt
Friske totalt

Direktestudio

DN gir deg de siste oppdateringene om hvordan koronaviruset påvirker mennesker, markeder og næringsliv.

Pr. 100.000 innbygger
0/Ukjent
1-124
125-249
250-499
>500
Kartet viser antall påvist smittede relativt til befolkningstall.
Kilde: Johns Hopkins University, Worldometers.info.

Direktestudio

DN gir deg de siste oppdateringene om hvordan koronaviruset påvirker mennesker, markeder og næringsliv.

Påvist smittet totalt
Påvist smittet i Norge
Døde totalt
Friske totalt
Pr. 100.000 innbygger
0/Ukjent
1-124
125-249
250-499
>500