Forskjellene øker

På DN Studio i mai fortalte teknologidirektør i Accenture Trygve Halvorsen om de fem teknologitrendene som vil forme fremtiden. Foto: Anita Arntzen

Fem ganger større vekst hos virksomheter som investerer i teknologi enn hos virksomheter som ikke gjør det, ifølge internasjonal rapport.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

– I 2019 så vi at de som investerte i moderne arkitektur og infrastruktur, en skalerbar skyplattform og brukte data riktig, hadde dobbelt så høy vekst. Nå har gapet økt. Vi ser fem ganger så stor forskjell, forteller Trygve Halvorsen, teknologidirektør i Accenture.

Det globale konsulentkonsernet lanserte nylig rapporten Tech Vision 2021 som ser på hvilke fem teknologitrender som vil forme fremtiden. 2020 var året teknologi ble mer sentralt enn noen gang for å skape nye muligheter. Undersøkelsen konkluderer med at teknologi er en større premissgiver for å få til vekst.

– De fem trendene henger tydelig sammen. En god teknologisk grunnmur er grunnlaget som trengs for å få til de fire andre trendene vi ser i rapporten.

Usikre tider, nedstenging og hjemmekontor førte til endring i måten vi lever og jobber, noe som i stor grad påvirket virksomheters digitale transformasjon det siste året. Det har vært store forskjeller i hvor mye selskaper har klart og turt å gjøre.

– Forskjellene øker mellom de som investerer riktig, tilpasser seg og utnytter de nye mulighetene, og de som sitter på gjerdet. De virksomhetene som hadde tatt et løft på teknologifronten før pandemien, hadde et helt annet utgangspunkt for å investere i de løsningene som har vært en differensiator det siste året.

Mange har tatt store grep for å rulle ut nye løsninger og nå nye kunder eller markeder gjennom pandemien. De som var rigget teknologimessig hadde gjort en del ryddearbeid på forhånd.

– De som hadde stor gjeld og slet med utdaterte systemer før pandemien ble truffet dobbelt så hardt. Moderne teknologi kreves for å henge med.

Interior design, Trousers, Plant, Architecture, Flowerpot, Building, Couch, Houseplant

– Hvilke teknologier kan tas i bruk for å få Norge tilbake til vekst? spurte kommunikasjonsdirektør i Accenture Øystein Ingdahl (t.h) teknologidirektør Trygve Halvorsen (t.v). Foto: Anita Arntzen

Investerer i skyplattformer

Blant 6200 ledere fra virksomheter over hele verden sier 48 prosent de har investert i nye skyplattformer som følge av pandemien - investeringer det opprinnelig ikke var planer om å gjøre.

– Det er ganske interessant, for man skulle tro at en pandemi holder igjen den type løft. Det viser at man har kommet lenger i moderniseringen og skyreisen, og at pandemien kanskje har akselererte dette for mange.

I praksis har vi det siste året blitt vant til å jobbe digitalt fra hvor som helst. Det gir nye muligheter når det kommer til team og ressurser, som kan spres mer utover, gjerne på tvers av landegrenser.

Hele 82 prosent svarer i undersøkelsen at dette er den største endringen i menneskelig adferd man har sett noen gang. Hvilke utfordringer det vil føre til på lang sikt, vet vi fortsatt ikke.

– Det tror jeg også mange norske bedrifter kjenner seg igjen i. Man har sett en kjempeendring i hvordan vi jobber og lever, og det kommer til å få ringvirkninger langt inn i fremtiden.

Se sendingen fra DN Studio her:

Konkurransen hardner

Nordmenn er langt fremme når det gjelder bruk av teknologi og mobile tjenester, men på grunn av økt konkurranse som følge av digitaliseringen mener Halvorsen vi har en vei å gå før norske selskaper har global standard.

– Norske bedrifter risikerer å bli frakjørt og ikke henge med i konkurransen dersom de ikke følger med på digitaliseringen. Globalt har man i større grad bygget økosystemer på tvers av bransjer enn man har i Norge. I tillegg har mange norske selskaper fortsatt dårlig kontroll på dataen sin.

Bare én av tre nordiske næringslivsledere forventer økt omsetning i 2021, ifølge undersøkelser Accenture har gjort. Halvorsen opplever at ledere han snakker med har grei teknologiforståelse, men ser at modernisering av teknologiplattformer ikke blir prioritert nok i budsjettene.

– Det siste året har konkurransen blitt hardere, norske bedrifter er mer utsatt og får enda større utfordring med å overleve.

5 trender som vil forme fremtiden

1

It-arkitektur driver vekst
God it-arkitektur og struktur blir avgjørende og legger grunnlaget alle trendene i årets rapport. Det er større sammenheng mellom teknologi og forretning og hvordan teknologiinvesteringer fører til vekst.

*83% av lederne sier at virksomhetens forretnings-og teknologistrategier er slått sammen.

2

Digital representasjon
Virksomheter som investerer i visualisering eller digitale tvillinger for å bygge modeller, vil få nye muligheter for utvikling, samarbeid og innovasjon. Digitale tvillinger endrer hvordan virksomheter drives. Gjort riktig kan det bli en stor styrke som optimaliserer prosesser og gir større forutsigbarhet rundt hva som skjer og hvordan ting påvirker hverandre. Man kan forutse hele verdikjeden ved å få data fra råmateriale til ferdig produkt.

Det stilles større krav til datagrunnlag og arkitektur for å få kontroll på alle sensordata.

*En fjerdedel av lederne sier at de skal skalere opp digitale tvillinger i løpet av 2021 for å forberede en eller flere prosesser.

3

Alle er teknologer
Vi bruker teknologi i alt vi gjør, noe som krever større forståelse, mer kunnskap, enklere og mer intuitive teknologiløsninger. Man må utvikle for ansatte, kunder og brukere når nye løsninger designes. Selskap må lære de ansatte til å tenke som teknologer og tillate ansatte å optimalisere eget arbeid.

*86% er enige om at virksomheten må trene ansatte til å tenke som teknologer.

4

Jobb sømløst hvor som helst, når som helst
Virksomheter kan transformere måten de jobber ved å legge til rette for det med teknologi. Skal vi jobbe fra hvor som helst må det være sømløse løsninger, plattformer og tjenester som støtter det, også når det er snakk om mer kompliserte virksomheter.

Nettkriminalitet har gått i taket siste år. Kunder og ansatte bruker ulike digitale flater fra hvor som helst, som bidrar til større sikkerhetsutfordringer.

*Halvparten av selskapene sier at de har investert i nye samhandlingsløsninger det siste året for å la de ansatte jobbe fra hvor som helst.

5

Sterkere sammen
Økt samarbeid, deling av data på tvers av bransjer og virksomheter for å lage nye løsninger. Bruk av felles plattformer. Ta i bruk f.eks blockchain på tvers av selskap der alle har lik innsikt i dataen. Dette vil skape større robusthet mot endringer.

*90 % sier felles systemer og data vil gjøre det mulig å lage et mer fleksibelt og tilpasningsdyktig fundament for å skape nye verdier sammen med partnere.

Likte du denne saken?