Slik lykkes du med hybridmodellen

Møttes til debatt om fremtidens arbeidsliv under Arendalsuka. Fra venstre moderator Roger Sandum, partner i Corporate Communications, administrerende direktør i Accenture Tonje Sandberg, HR-direktør i Telenor Norge Anne Flagstad og BI-professor og seniorforsker i Accenture Vegard Kolbjørnsrud. Alle foto: Anita Arntzen

Fem essensielle punkter for å forme fremtidens fleksible arbeidsliv.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

Krevende omstilling eller befriende variasjon? Stressreduksjon, mer ro og produktivitet eller mangel på arbeidsmiljø, ensomhet og mindre arbeidsglede? Sesongenes største snakkis er hvordan ulike arbeidsplasser løser den nye arbeidshverdagen etter pandemien.

– Vi tror ikke det finnes én mal eller fasit for fremtidens arbeidsmodell, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture.

En fersk rapport fra konsulentselskapet trekker frem ledelse, tett oppfølging og tillitsbasert internkultur som viktige stikkord. Økt bruk av digitale verktøy har gjort bedrifter mer rustet for fremtiden, men har også i noen tilfeller bidratt til en kunstig produktivitet som tærer på de ansatte.

– Fremtidens arbeidsplass krever en løsningsorientert ledelse som eksperimenterer med hva som er den riktige versjonen av hybrid arbeidsplass. Bedrifter må finne ut hvilket produktivitetsnivå som er bærekraftig og sette seg mål som reflekterer det, i hele virksomheten. De som klarer det, vil ha en høy vekst og tiltrekke seg de beste hodene.

Sky, Gesture, Community

– Det blir viktig med en tillitsbasert ledelse som ivaretar balansen mellom individet, teamet og bedriftens behov, sa administrerende direktør i Accenture, Tonje Sandberg. Til venstre moderator Roger Sandum.

Bekymret for å miste friheten

83 prosent av de over 9326 respondentene fra 11 land ønsker en hybrid løsning for arbeidssted, ifølge undersøkelsen. De aller fleste ønsker seg to, tre dager med hjemmekontor. Samtidig svarer de samme at de leverer best og mest effektivt når de er fysisk på jobb.

– Vi tror mange er bekymret for å miste den friheten de har hatt under pandemien og dermed nesten automatisk svarer at de ønsker hjemmekontor. Vi må ta hensyn til at ansatte har ulike behov, og samtidig klare å ivareta balansen mellom individet, teamet og bedriftens behov, kommenterer Sandberg.

Virksomheter bør legge opp til løsninger som passer ut i fra den livssituasjonen de ansatte er i. For nyutdannede kan det være et større behov for å jobbe fysisk i team, mens småbarnsfamilier kan oppleve at hjemmekontor gir mindre stress og dermed bedre balanse mellom jobb og privatliv.

Nøkkelen til å finne riktige løsninger er hyppig kommunikasjon, stille riktige spørsmål, og tilrettelegge for forsvarlig produktivitet.

– Vi spør de ansatte; hvor kan du yte best - i stedet for å spørre om du vil være hjemme eller på jobben. Vi må legge til rette for at du kan bli den beste utgaven av deg selv, sa Sandberg under Arendalsuken.

Debatterte under Arendalsuken

Under Arendalsuken inviterte Accenture til debatt om fremtidens fleksible arbeidsliv. I panelet satt Tonje Sandberg, i tillegg til HR-direktør i Telenor Norge Anne Flagstad og Associate Professor på BI og seniorforsker i Accenture, Vegard Kolbjørnsrud.

– Jeg vil si det er tre nøkkelord for hvordan man skal lede i denne nye situasjonen; teknologi, tillit og eksperimentering. Forskning har i årtier vist at tillitsbasert ledelse nesten alltid er bedre enn alternativet. Og så må man huske at verden ikke er forutsigbar, vi må ha en lærende tilnærming og våge å eksperimentere for å lære mest mulig. Det er et ferdighetssett jeg tror ledere trenger, sier Kolbjørnsrud.

Kolbjørnsrud trekker frem valgfrihet og fellesskap som viktige stikkord for å få til den riktige balansen i arbeidshverdagen.

– Med masse autonomi, reduserer ikke behovet for samordning. Vi må jobbe for en kombinasjonsløsning. Man må skjønne at for at noe skal bli noe felles, må man gå inn med en tydelig tanke om hvordan vi skaper en felles identitet og retning, sier Vegard Kolbjørnsrud.

– Man må legge sjel og hjerte i det å skape en fellesskapsopplevelse, sa Kolbjørnsrud i DN-teltet under Arendalsuka.

Forsvarlig produktivitet

Mange virksomheter og ansatte tar med seg gode erfaringer fra pandemien, med bruk av ny teknologi og gode digitale verktøy. Men muligheten til å alltid være tilgjengelig har også bidratt til å viske ut skillet mellom privatliv og jobb.

– Teknologien er en grunnleggende forutsetning for å få til en hybrid arbeidsmodell. Men i noen tilfeller har det bidratt til å skape en slags kunstig produktivitet, der det ene møtet avløser det andre og arbeidstiden strekker seg inn i kvelden. Det er ikke en bærekraftig måte å jobbe på, sier Sandberg.

Sandberg understreker behovet for å ta nok pauser gjennom arbeidshverdagen og at ledere tilrettelegger for en sunn balanse mellom forsvarlig produktivitet, frihet og felleskap. I Accenture har man iverksatt ulike initiativ som er kommet både fra global og lokal ledelse.

– Vi er opptatt av å ta vare på våre ansatte. Gjennom pandemien har vi for eksempel tilrettelagt for initiativ rettet mot mental og fysisk helse.

I følge Accentures studier vil virksomhetens konkurransedyktighet, resultater og rekruttering direkte påvirkes av bedriftens evne til å vise fleksibilitet, autonomi og tilrettelegge innen en normal.

– Bedrifter kan finne sin modell basert på fem viktige prinsipper, sier Sandberg, og peker til undersøkelsen fra Accenture.

Fem punkter som vil forme fremtidens arbeidsliv

1. Redefiner forholdet til ansatte

Hva ønsker de ansatte når de sier de ønsker en hybrid arbeidsløsning? Som regel beskriver hybrid en løsning der man jobber noe på kontoret, litt hjemmefra og kanskje fra hytta. Arbeidsgivere må være løsningsorientert, endringsvillige og finne kompromisser for tilrettelegging ved å sørge for jevn dialog med de ansatte.

– Mange ønsker å bestemme over tiden sin selv, de ønsker støtte til å nå sitt potensiale karrieremessig og de ønsker å ha en mening med jobben de gjør. Still spørsmål om hva de ansatte trenger for å yte best i sin rolle og finn en løsning som kan justeres jevnlig, sier Sandberg.

* 38 prosent av generasjon Z setter en god balanse mellom jobb og fritid som viktigste kriteriet når de skal finne en arbeidsgiver, viser en undersøkelse fra Forbes. Dette er en økning fra tidligere generasjoner.

2. Tenk nytt rundt kommunikasjon

Mange virksomheter undersøker nå hvordan de ansatte ønsker å jobbe.  Mange svarer at de ønsker å jobbe hjemmefra, men sier samtidig at de er mest effektive på kontoret.

–  Kommuniser med de ansatte ofte og jevnlig. Nøkkelen er å grave litt dypere og finne ut hvorfor de ansatte ønsker å jobbe på en gitt måte, sier Sandberg.

3. Tilrettelegg for positive endringer

Pandemien førte med seg noen positive endringer, som roligere morgener eller mulighet til å trene midt på dagen. Parallelt utviklet mange dårlige vaner, med endeløse møterekker, dårlige fysiske arbeidsforhold og ulike psykiske utfordringer.

– Arbeidsgivere må bygge et tillitsforhold, sørge for god fysisk plass, digitale verktøy og en god kultur for å reetablere gode vaner, der inkludering og mangfold er i kjernen av virksomheten, sier Sandberg.

4. Forsvarlig produktivitet

Å jobbe intensivt er ikke det samme som produktivt. Mange rapporterer om at de er mer produktive enn før, samtidig opplever flere å bli utbrent. Maks produktivitet er ikke nødvendigvis bærekraftig. For å lykkes er det  viktigere enn noen gang å sette de ansattes motivasjon og trivsel som suksessfaktorer.

– Virksomheter må sørge for at ansatte kan være produktive uten å bli utbrent. De må legge opp til en tillitsbasert kultur med nok pauser i hverdagen og tydelig skille mellom arbeid og fritid, slik at man oppnår forsvarlig produktivitet over tid, sier Sandberg.

5. Prøv dere frem

Virksomheter må teste ulike løsninger for å se hva som fungerer best for dem. Det finnes ikke én fasit, eller én riktig hybridmodell. Man må tørre å feile. Ulike virksomheter vil ha ulike behov, og dermed ulike løsninger.

– Ikke heng dere opp i kontorlokalene. Bruk fysiske møteplasser, digital support og kultur til å teste og lære for å finne den beste arbeidsplassen for din virksomhet. Dette vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og bør justeres jevnlig, sier Sandberg.

Likte du denne saken?