Varsler teknologisk tillitskrise

– 2019 er et veiskille som vil avgjøre fremtiden for norske bedrifter

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

– Når alle bedrifter er digitale, så er ikke det lenger nok. 2019 er et veiskille som vil avgjøre fremtiden for norske bedrifter, sier Trygve Halvorsen i Accenture.

Han er en av Norges ledende eksperter på digitale strategier. De siste årene har få ting stått høyere på lista for norske toppsjefer. Etter at Halvorsen og hans team har reist på kryss og tvers av landet, roper han varsku overfor norske ledere:


– I 2013 tok vi til orde for at alle bedrifter er digitale bedrifter. I dag er det, som den gang var en uhørt tanke, blitt en selvfølge for ledere over hele verden.

Trygve Halvorsen, Accenture

– 94 prosent av virksomhetene oppgir i en internasjonal undersøkelse å være i gang med sin digitale transformasjon. Da er det ikke lenger nok kun å investere i digital teknologi, sier Halvorsen.

Advarselen bunner i Accentures Tech Vision for 2019. Han mener årets utgave markerer et like tydelig skille som rapporten for seks år siden.

– I 2013 tok vi til orde for at alle bedrifter er digitale bedrifter. I dag er det, som den gang var en uhørt tanke, blitt en selvfølge for ledere over hele verden.


Accenture005.jpg

Det handler ikke lenger om å være til stede på sosiale medier eller digitale plattformer. Nå handler det om å forstå hvordan folk vil leve i en hel-digital verden, sier Halvorsen. Foto: Anita Arntzen

Må kjenne kundene bedre enn dem selv

I Accenture har de plukket ut 19 bransjer de mener står overfor store omveltninger de neste årene. Her pekes transport, handel, kommunikasjon og energi ut som de aller mest sårbare.

Felles for alle bransjene som rammes er at kundene vil ha helt annerledes forventninger til dem i fremtiden.

– I 2013 var det ofte nok å investere i mobil, nettsky, dataanalyse og sosiale verktøy. I dag handler det at du må snakke med og tilpasse deg kundene på helt nye måter, sier Halvorsen – og utdyper:

– Det holder ikke lenger å vite hva kundene søker etter på nett eller å plassere dem i en gruppe med andre lignende kunder. Fremover kreves det at du kjenner kundens behov bedre enn de gjør selv, sier Halvorsen.


 • 1. Bli kjent med meg

  I dag handler det om å levere en opplevelse som treffer dine ønsker og behov, der du er og når du ønsker det. Alt basert på din unike digitale identitet.

 • 2. Menneske og maskin

  Teknologi gjør det mulig å gjøre oppgaver på helt nye måter. Maskiner blir våre trofaste hjelpere, og vår oppgave er å dressere dem som våre kjæledyr.

 • 3. Sikkerhet i partnerskap

  Din største sårbarhet ligger i dag trolig hos en av dine partnere. Sikkerhet oppnås ved å forstå og teste sårbarhet i samspill med partnere.

 • 4. Øyeblikksmarkedet

  Teknologien gjør hvert øyeblikk til en markedsmulighet. Din evne til å tilpasse produkter, budskap og leveranse til hvert øyeblikks etterspørsel, vil påvirke hvor godt du lykkes.

 • 5. Sprengkraften

  For å lykkes med dette kreves et nytt sett av teknologier. Blockchain, kunstig intelligens, utvidet virkelighet (VR/AR) og kvantedatamaskiner er teknologier som tettere kontakt med kundene basert på nær ubegrenset prosesseringskraft.

Disse fem trendene treffer din virksomhet:

Men hva betyr dette for norske ledere?

- Det betyr at de må bli mer treffsikre i kommunikasjon med kundene. Dagens digitale teknologier er fortsatt grunnmuren. Men nå kommer det nye teknologier som gjør at de beste virksomhetene vil treffe behov kunden enda ikke vet at de har – i akkurat det riktige øyeblikket, sier Halvorsen.

Temaet er så sentralt for norsk næringsliv, at han vil drøfte det med noen av Norges ledende digitale hoder og premissgivere, som del av et nytt kommersielt prosjekt i regi av Dagens Næringsliv.

Inn i møtet tar Halvorsen med seg et tydelig bilde av hva som kjennetegner de som lykkes: De utforsker aktivt disruptive teknologier, bruker data om folks atferd og de løfter innovasjon opp i ledergruppen. Dette er nødvendig for å lykkes. Men det avgjørende er hvordan de tar dette i bruk for å løse kundenes behov.

– Å lykkes i dag handler om å treffe kundenes behov enda bedre enn konkurrentene. Teknologi, data og organisering er kun hjelpemidler for å oppnå dette, fastslår Halvorsen.

Og stadig oftere opplever han at etablerte aktører må tenke helt nytt om samarbeid. Kundene er tross alt interessert i den beste løsningen, ikke etablerte bransjegrenser.

– Norge har vært gode på samarbeid innen en rekke næringer. Når utfordres disse fra disruptive krefter. Vipps er et svar fra banknæringen, mens Kolonial.no utfordrer de etablerte i handelsnæringen, påpeker Halvorsen.


Disse fire teknologiene legger grunnlaget for nye kundeopplevelser:

Distribuert teknologi: Blockchain er teknologien bak bitcoin. Viktigere er det at det er en teknologi som gjør det mulig å samarbeide, dele og kontrollere informasjon på nye måter. I takt med at teknologien modnes vil det åpne for helt nye samarbeid og forretningsmodeller.

Kunstig intelligens: Maskiner kan regne raskt. Med kunstig intelligens kan de også gjenkjenne mønstre raskere enn oss mennesker. Det gjør at maskinene kan løse langt flere og annerledes oppgaver enn tidligere.

Utvidet virkelighet: Pokemon GO er kun en forsmak. Nå kommer en ny generasjon teknologi med Microsoft Hololens i spissen som vil bryte ned grensene mellom det fysiske og det digitale.

Kvantedatamaskiner: Nettskyen har tilgjengeliggjort billig prosesseringskraft i nær ubegrensede mengder. Nå kommer en ny generasjon prosesseringsteknologi som vil mangedoble kapasiteten – og legge grunnlaget for enda smartere anvendelse av blockchain og kunstig intelligens.

Tillit – den nye gullstandarden

Denne innsikten gjør at han stiller seg tvilende til mange virksomheters stigende digitale selvtillit. I en undersøkelse oppgir 68 prosent av virksomhetene at de er godt forberedt for fremtiden. Halvorsens erfaring er at mange som tror de er godt i gang, undervurderer graden organisasjons- og kulturendringer som må til.

For å levere vellykkede digitale tjenester vil kreve at virksomhetene også tenker nytt om sin rolle i samfunnet. Dagens mediedebatt om de store nettgigantene – med Facebook i spissen - er kun en forløper for hva som snart kan ramme andre selskaper.

– Jo tettere på folks liv du kommer, jo større påvirkning får du på dem. Når du kommer tett på kundene og tilliten brytes, skal det som regel ikke mye til før kunden skifter leverandør, advarer Halvorsen.

Han poengterer at folk som regel er villig til å dele informasjon, dersom de får noe igjen for det. Og det er en hårfin grense mellom å vite nok til å gi deg akkurat det du vil ha, og å bli for invaderende.

– Ulike mennesker har også ulike grenser. En del av tilpasningen handler nettopp om å vite hvor tett du skal være de ulike kundene, fastslår Halvorsen – før han oppsummerer det hele:

– Bedriftene som har høy tillit, vil få folk til å dele mer informasjon. Det vil gi dem et tydelig konkurransefortrinn, argumenterer Halvorsen.


Accenture001.jpg

Vellykket digitalisering er i dag kun det viktige første steget. Det neste avgjør omkundene vil gjøre opprør. Foto: Anita Arntzen

På livet løs

Dette er et tema han ser frem til å drøfte med de andre deltagerne i DNs kommersielle prosjekt. Målet for samtalen der er nettopp å utforske hvilke løsninger som vil kreves for at Norge skal bli verdens smarteste land.

– Norge har få mennesker og vår suksess bygger på å være best i verden på å ta i bruk teknologi, sier Halvorsen.

Halvorsen er overbevist om at vi kun står ved starten av en periode der bedriftene som vinner brukernes tillit også vil vinne brukerne. Ikke minst når de digitale løsningene nå sys stadig tettere inn i fysiske produkter.

– Selvkjørende biler, nye helsetjenester og digitalisering av kritisk infrastruktur betyr at «en bug» stadig oftere handler om liv og død for kundene. Ikke om hvorvidt infoskjermen virker eller at betalingene går som de skal i systemet, poengterer Halvorsen.

Samtidig går teknologi fra å være noe som skal gjøre livet enklere, til å bli noe som må ta ansvar for trygghet, sikkerhet og tilhørighet.

– De bedriftene som ikke tenker grundig gjennom dette, vil oppleve en tillitskrise. Teknologien er kun et nøytralt hjelpemiddel. Det er du som bestemmer hva den skal brukes til, advarer Halvorsen.


Accenture Tech Vision 2019


Rapporten som hjelper deg å ta smartere valg for fremtiden.

Likte du saken?