Voldsom vekst: Norske selskaper i førersetet på digitalt styrearbeid

Kim Schulerud er Head of Sales Board Portal i Admincontrol Norge. Foto: Alexander Benjaminsen

Pandemi og strenge restriksjoner har skapt ytterligere vekst for digitaliseringen i styrerommet. Oppmerksomhet på å få digital kompetanse inn i styrearbeidet har økt betraktelig i norske selskaper.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV BØRSEN CREATIVE

Nye tall fra en undersøkelse gjennomført av nettverksorganisasjonen The Danish Professional Directors Association viser at digitale styrerom har blitt hverdagen for mesteparten av styrene i Norden.

– 81 prosent av styrene svarer at de har holdt digitale styremøter under korona, mens 23 prosent opplyser at de vekslet mellom digitale og fysiske møter, sier Jakob Stengel, som er leder for nettverket og som står bak undersøkelsen.

I undersøkelsen kommer det også frem at bevisstheten rundt digitalt styrearbeid også har bidratt til økt oppmerksomhet på å få digital kompetanse inn i styrearbeidet.

Ut med ringpermene

Selv om digitaliseringen har gradvis inntatt styrerommene de siste ti årene, har koronapandemien akselerert prosessen og satt en midlertidig stopper for de fysiske møtene mellom mennesker.

Det har spesielt selskapet Admincontrol, som utvikler digitale verktøy for styrer, merket.

De siste årene har bedriftene fått fart på den digitale transformasjon og under pandemien har vi sett en eksplosjon i etterspørselen etter vår løsning for elektronisk signering. Vi har opplevd god vekst over flere år, men 2020 blir vårt beste år noensinne. Nå har heldigitalt styrearbeid blitt normen for norske selskaper, sier Kim Schulerud som er Head of Sales Board Portal i Admincontrol Norge.

Det har vært en markant økning i etterspørselen etter digitale løsninger, sier Kim Schulerud. Foto: Alexander Benjaminsen

Dropper utskriften

– Det er også en stor fordel for mange selskaper at vi tilbyr elektronisk signering i løsningen. Det gjør at styrevedtakene kan effektueres raskt og man har enkel kontroll på signerte protokoller, forteller Schulerud.

Siden en del av styrearbeidet er knyttet til formaliteter og dokumentasjon, har dette krevd nytenkning for en del lovpålagte administrative oppgaver.

Tidligere sendte man gjerne dokumenter på rundgang i fysisk form eller signerte protokoll i neste styremøte, nå holder den digitale styreportalen orden på papirbunkene og underskriftene.

Plattform utkjemper ringpermen

En digital styreportal er ikke lenger noe som er forbeholdt de få. Det å bruke en digital styreportal er i dag normen for å drive godt styrearbeid i Norge.

– Vi har kontorer i seks markeder, og vi ser at norske bedrifter er langt fremme når det gjelder digitalisering. Norske selskaper er gode på prosesser og inkluderer også styrearbeid i digitaliseringsprosessen, forteller Schulerud og fortsetter:

– Det positive med digitaliseringen av styrene er at de blir mer smidige og effektive. I tillegg blir dokumentsikkerheten høyere når den ligger på en kryptert plattform som er designet til selskapet.

Admincontrol sin styreportal har flere fordeler. Først så er det enklere å lage gode innkallinger og protokoller. Dette gjør at administrasjonen og styresekretærene sparer tid. Styreportalen er tilgjengelig på web og app noe som gjør at styremedlemmene har enklere tilgang til styrepapirene sine. Notatene som blir gjort følger selvfølgelig med hvis du hopper mellom ulike plattformer. Det er ikke bare når det gjelder styrearbeid at enklere tilgang gir bedre forberedelser, diskusjoner og resultater. En annen grunn til at mange velger en styreportal fra Admincontrol er sikkerheten.

– Som tilbyder av digital styreportal, er vi i dag det eneste norske selskapet som er ISO-27001-2013 sertifisert. Det er også en stor fordel for mange selskaper at vi tilbyr elektronisk signering i løsningen. Det gjør at styrevedtakene kan effektueres raskt, og man har enkel kontroll på signerte protokoller. Som et europeisk selskap med hovedkontor i Norge, så tilbyr vi alle våre 85.000 brukere support 24/7/365. Men det jeg er mest fornøyd med at 97 prosent av kundene våre velger å fornye med oss selv i dette vanskelige året. Hvis du vurderer om en digital styreportal er noe for ditt selskap, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med oss, da vil du få førstehåndskunnskap om hvordan en skreddersydd styreportal kan se ut for ditt selskap.

Likte du denne saken?