Kunsten å bli hørt av sjefen

Kontorlokaler som er delt inn i ulike soner etter behov, samt god lyddemping på vegger og mellom arbeidsstasjoner, er noe AJs prosjektselgere ofte gir råd om til beslutningstakere for å gjøre arbeidshverdagen bedre for de ansatte. Foto: Alexander Benjaminsen

Mange drømmer om endringer på arbeidsplassen uten å ta det opp med lederen sin. Men er det så vanskelig å få nå frem til sjefen som du tror?

– Noen arbeidsplasser kunne økt både trivsel og produktivitet hvis de ansatte hadde nådd bedre gjennom til sjefen, sier spesialist i arbeidspsykologi hos Moment organisasjon og ledelse AS, Krister Halck.

Ifølge SSBs arbeids- og levekårsundersøkelse 2020 er norske arbeidstakere generelt veldig fornøyde med arbeidsmiljøet på jobben. Likevel ønsker mange av oss små eller store endringer som vi kan irritere oss over i lang tid, slik som en kopimaskin som burde vært byttet, eller en stol som ikke er noe god å sitte på. Så hvorfor sier vi ikke bare fra til sjefen med det samme?

Arbeidspsykolog Krister Halck i Moment organisasjon og ledelse AS mener åpen og ærlig dialog alltid er nøkkelen til god kommunikasjon på arbeidsplassen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Kunsten å bli hørt

– Det er mange ulike grunner til at ansatte ikke alltid fremmer, eller når frem med, ønskene sine. På store arbeidsplasser kan det nok noen ganger føles som man sitter for langt unna beslutningene. Mens i noen små, private virksomheter oppleves kanskje sjefen som litt for allmektig, forteller Halck.

Psykologen med spesialisering innen arbeidspsykologi mener det finnes gode muligheter for å kunne bli hørt på de fleste arbeidsplasser. Og minner om at du har krav på å bli lyttet til hvis det er snakk om grunnleggende behov.

Les Halcks seks råd til hvordan du kan nå gjennom til sjefen din nederst i saken.

Personal computer, Interior design, Laptop, Table, Netbook, Tableware

Stillerom hvor man kan ha digitale møter, ta telefoner eller bare jobbe litt i helt i fred er blitt mer populært etter pandemien. Foto: Alexander Benjaminsen

Med loven i hånd

Arbeidsmiljøloven gjelder på alle arbeidsplasser og har som hensikt å sørge for et forsvarlig og helsefremmede arbeidsmiljø. Den gir også arbeidstakere rett til medvirkning og medbestemmelse på egen arbeidsplass.

– Det norske arbeidslivet er i praksis veldig regulert. Og den skandinaviske arbeidsmodellen med vernetjeneste, tillitsvalgte og ansatterepresentasjon i styrer og arbeidsmiljøutvalg gir mange sterke formelle kanaler for medbestemmelse, sier Halck.

Arbeidspsykologen peker likevel på at disse strukturene ikke alltid er nok.

– Det må også være en kultur for å kunne ta opp ting. Psykologisk trygghet er viktig for en åpen og god dialog på arbeidsplassen. Hvis takhøyden for å lufte bekymringer og utfordringer er god, så blir jo det meste fanget opp. Men akkurat dette kan jo være litt varierende noen steder, forteller han.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til både det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet, og de to er tett sammenvevd.

En god stol som også fremmer bevegelse er en god helseinvestering, mener prosjektselger Maja Stende i AJ Produkter. Foto: Alexander Benjaminsen

Kontoret som holder deg frisk

– Mange beslutningstakere vegrer seg for å oppgradere kontoret, men å gjøre hverdagsbelastningen mindre for folk, og unngå sykmeldinger, må jo være den beste investeringen man kan gjøre, sier prosjektselger Maja Stende i AJ Produkter.

Hun jobber på AJs showroom på Kløfta, og kjenner alle grepene man bør ta for å øke trivselen og minimere sykefraværet på arbeidsplassen.

– Den som sitter mye stille på jobb har enten allerede hatt en sykemelding, eller er på vei til å få det, sier Stende.

Hun tror sjefer og ansattrepresentanter ofte får en aha-opplevelse når de oppdager hvor mye romplanlegging, belysning, lyddempning og fargevalg har å si for et godt arbeidsmiljø.

AJ Produkter

 • Gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv, produsert av innholdsbyrået DNX, ønsker AJ å dele sin kompetanse for å hjelpe folk til å ha det bra på jobben
 • AJ er et fullserviceselskap som designer, selger og produserer innredning til kontor, i tillegg til møbler og produkter til lager, industri, skole og barnehage
 • Er representert i 21 europeiske land med 26 selskaper, og har nesten 1000 ansatte
 • AJ Produkter er Norges største nettbutikk for innredning og utstyr til arbeidsplassen
 • Ble etablert i 1975 av 19 år gamle Anders Johansson. Hans initialer har vært selskapets navn siden da
 • AJ Produkter satser sterkt på egen produksjon, og på lokale og europeiske leverandører - både små og store

De blir også utfordret på enkle ergonomiske grep som kan ha stor positiv effekt for helsen på sikt. Og da er ikke en ergonomisk kontorstol nok i seg selv, ifølge prosjektselgeren.

– Du bør kunne variere stilling innimellom. Det gjør du enten med et hev- og senkbart skrivebord, slik at du kan variere ved å stå, eller med en av våre stoler for aktiv sitting, sier hun og viser frem en stol som ser ut som en kjempestor ball.

Eller hvorfor ikke snu stillesitting til det motsatte – trening.

Stende har sykkelsete med pedaler og tredemølle stående klart til testing.

­– Det er jo gøy å kunne vise alle mulighetene som finnes, og kunne hjelpe ansatte og beslutningstakere til å finne gode løsninger sammen. Så hvis du ikke klarer å overbevise sjefen din, må du få vedkommende hit, så skal jeg gjøre det sammen med deg, smiler hun.

Personal computer, Input device, Peripheral, Laptop, Netbook

Stillesitting er roten til alt ondt, også på arbeidsplassen. Hos AJ Produkter får du møbler som gir muligheter for både variasjon og bevegelse mens du jobber. Foto: Alexander Benjaminsen

En ny jobbhverdag

Fremdeles er mange arbeidsplasser i ferd med å finne tilbake til en ny hverdag etter pandemien. Etter lang tid på hjemmekontor kan arbeidsplassen oppleves annerledes når de ansatte kommer tilbake.

­– Mange som er tilbake på kontoret nå, har nok vent seg til å jobbe i lune og koselige omgivelser hjemme og ønsker seg kontoromgivelsene i litt samme stil. Men den største utfordringen for mange nå er nok støy. Lyddemping, soneinndelinger og lur plassering av kaffemaskiner og andre ting som skaper forstyrrelser er noe vi jobber mye med om dagen, forteller Stende.

Hvem som skal sitte hvor, og i hvilke lydforhold og omgivelser, er faktorer det fort kan oppstå uenighet om i kontorfellesskapet, ifølge psykolog Halck.

– De aller fleste av oss har en forventning om å bli hørt når vi ber om endringer som vi oppfatter er viktige for oss. Og så er det jo sjefens rolle å forsøke å ivareta behovene på en best mulig måte, samtidig som hen selvsagt må bruke sin styringsrett til å gjøre de beste avgjørelsene for bedriften, sier han.

Halck mener alle har mye å tjene på god dialog på arbeidsplassen.

– De ansatte jobber best når de har en innflytelse på egen arbeidshverdag, så her ligger det gevinst for alle parter.

Spesialist i arbeidspsykologi Krister Halcks seks råd til hvordan du kan nå gjennom hos sjefen din:

 • Gjør et grundig forarbeid og forbered deg godt for det du vil ta opp med leder
 • Finn gode argumenter som kan være en vinn – vinn situasjon, og argumenter for dette
 • Prøv å visualisere de positive aspektene av endringen(e)
 • Jo flere som ønsker en endring jo større sjanse kan det være for å bli hørt
 • Vis gjerne til andre selskaper som har gjort en endring du ønsker og fokuser på gevinsten av dette
 • Bruk gjerne tillitsvalgte eller verneombud i saker som handler om arbeidsmiljøet

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.