Office chair, Automotive design, Table, Eyewear, Desk

Tilbake til det åpne landskapet
– på godt og vondt

Tilbake til det åpne landskapet

– på godt og vondt

Anniken Sørli møter ofte bekymringer rundt åpent kontorlandskap i jobben som prosjektselger, og opplever at mange ikke er klar over de ulike smarte løsningene som finnes for å redusere støy. Foto: Alexander Benjaminsen

Kolleger som prater i telefonen er det som irriterer oss aller mest i åpent kontorlandskap, ifølge en ny undersøkelse. Hvordan skal det gå når vi igjen skal jobbe fra kontoret, og videomøter er blitt en integrert del av hverdagen til mange?

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

– Jeg er ikke overrasket over disse resultatene, sier Anniken Sørli, prosjektselger hos AJ Produkter.

I en helt fersk undersøkelse gjort av Norstat for AJ Produkter, har personer som til vanlig jobber i åpent kontorlandskap blitt spurt om hva som irriterer dem mest på kontoret. Kolleger som prater i telefonen kommer på topp, tett fulgt av avbrytelser.

Hva irriterer deg mest i åpent kontorlandskap?

Kolleger som prater i telefonen

Høylytt latter fra kolleger

Avbrytelser fra kolleger

Lukt fra kolleger; parfyme, mat, svette, etc.

Rotete kolleger

Ukoselige omgivelser

Nysgjerrige kolleger


Mangelfull / dårlig belysning

Kilde: Norstat for AJ Produkter

40 %

38 %

24 %

13 %

12 %

12 %

11 %

6 %

Hva irriterer deg mest i åpent kontorlandskap?

Kolleger som prater
i telefonen

Høylytt latter fra kolleger

Avbrytelser fra kolleger

Lukt fra kolleger; parfyme, mat, svette, etc.

Rotete kolleger

Ukoselige omgivelser

Nysgjerrige kolleger


Mangelfull / dårlig
belysning

Kilde: Norstat for AJ Produkter

40 %

38 %

24 %

13 %

12 %

12 %

11 %

6%

Anniken jobber med å gi råd når kontorlokaler skal planlegges og innredes, og møter mange bekymringer rundt åpent kontorlandskap.

– Støy er en gjenganger. Det er den største utfordringen for de aller fleste i åpent landskap. Men det er heldigvis mange tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen, sier hun.

Interior design, Smile, Comfort, Lighting

Anniken Sørli er ikke overrasket over resultatene fra undersøkelsen, men mener det er viktig å huske på at det også er flere fordeler med å sitte i åpent landskap. Foto: Alexander Benjaminsen

Åpent landskap og åpen dialog

Cecilie Byholt Endresen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Bjørnson Organisasjonspsykologene, og har jobbet mye med problemstillinger rundt åpent kontorlandskap. Hun mener det i utgangspunktet er en utfordrende arbeidsform som det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstakere har et bevisst forhold til.

– Vi er alle ulikt skrudd sammen og har ulik terskel for hva vi tåler av forstyrrelser, så det er vanskelig å gi ett råd til alle. Men det absolutt alle kan gjøre er å ta en fot i bakken sammen med teamet sitt og snakke om hvordan man ønsker å ha det på egen arbeidsplass, sier hun, og kommer med et konkret forslag:

– Man kan for eksempel lage interne regler om at alle jobber stille frem til lunsj, men at det etter lunsj er mer rom for å prate og forstyrre kolleger.


Street fashion, Flash photography, Joint, Smile, Hairstyle, Shoulder, Sleeve, Gesture, Plant, Happy

Psykologspesialist Cecilie Byholt Endresen mener god dialog på arbeidsplassen kan løse mange av utfordringene rundt åpent kontorlandskap. Foto: Anne Lise Norheim


Men på noen punkter er hun helt tydelig:

– Det bør alltid være stilletid, stillerom eller stillesoner tilgjengelig dersom konsentrasjonsoppgaver er en del av arbeidet. Jeg vil også anbefale å ta en tur ut og ha gå-møter dersom det er mulig. Mange glemmer at hjernen jobber best når vi er i aktivitet. All denne stillesittingen er uheldig for både kroppen og hodet.

Hun viser til at ifølge arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø, noe som også innebærer den fysiske utformingen av kontorlokalene. Samtidig har arbeidstakere en medvirkningsplikt, og har derfor ansvar for å si ifra om noe ikke fungerer.

– Det bør være lav terskel for å si ifra til kolleger som lager støy, men husk at det går an å si ifra på en god måte, sier hun.

AJ Produkter

  • Gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv, produsert av innholdsbyrået DNX, ønsker AJ å dele sin kompetanse for å hjelpe folk til å ha det bra på jobben
  • AJ er et fullserviceselskap som designer, selger og produserer innredning til kontor, i tillegg til møbler og produkter til lager, industri, skole og barnehage
  • Er representert i 19 europeiske land med 26 selskaper, og har over 800 ansatte
  • I Norge har selskapet hovedkontor og showroom på Kløfta med 30 ansatte
  • Ble etablert i 1975 av 19 år gamle Anders Johansson. Hans initialer har vært selskapets navn siden da
  • AJ Produkter satser sterkt på egen produksjon, og på lokale og europeiske leverandører - både små og store

Plassering og klang

Når et nytt kontorlandskap skal planlegges, er plassering av ansatte noe av det aller viktigste å tenke på, mener Anniken.

– De som snakker mye i telefonen bør sitte på samme sted, mens de som jobber på like prosjekter også bør samles. Deretter er det viktig å planlegge for god støyreduksjon i bygget. Det kan være tepper, ulike former for lydabsorbenter, ekstra høye bordskjermer ved arbeidsplassene, flyttbare skillevegger eller andre former for lyddempere.

Anniken legger til at interiørdetaljer som planter, møbler med tekstiloverflater og tekstil på veggene også har støyreduserende egenskaper, i tillegg til å være dekorativt og ha en positiv effekt på trivselen i lokalet.

Hennes inntrykk er at overalt hvor det pusses opp eller bygges nytt er det åpent kontorlandskap som gjelder. Det er varierende hvor flinke planleggerne er til å legge til rette for godt fysisk arbeidsmiljø, forteller hun.

– Vi ser ofte at arkitektene tegner inn avlukker eller små rom hvor man kan ta telefoner eller ha mindre møter i planene sine, men at disse ofte forsvinner i prosessen og er borte når det ferdige kontorlandskapet står klart.

I tillegg mener hun at mange glemmer at akustikken i et rom er viktig for hvor utslitt man er etter en full arbeidsdag.

– Man blir utrolig sliten av å sitte en hel dag i et rom med mye klang. Bare det å henge opp gardiner ved vinduer eller glass har utrolig mye å si for lyden.

Interior design, Building, Furniture, Fixture, Chair, Wood, Door, Flooring, Floor, House

Denne boksen blir mer og mer populær - den er et rom-i-rommet som har god lydisolasjon og ventilasjon, og er en løsning for fysiske møter, videomøter og som telefonrom. Her er det plass til fire personer, men den finnes også i ulike størrelser. Foto: Alexander Benjaminsen

Tilrettelegging

– Jeg tror at disse boksene her kan utgjøre en stor forskjell i fremtidens hybridhverdag, sier Anniken, og går inn i et rom som står i AJs showroom på Kløfta, før hun lukker døren bak seg. Her inne er det plass til fire personer for mindre møter, og den er også praktisk for videomøter og telefonsamtaler.

AJ har merket en økt pågang etter slike bokser den siste tiden, og Anniken blir ikke overrasket dersom de blir enda mer populære i tiden som kommer. Hun mener det er viktig å huske på at det er flere fordeler med å jobbe i åpent landskap også, så lenge det blir planlagt og tilpasset på riktig måte.

– Åpent landskap kan gjøre det lettere å samarbeide i kreative prosesser og man får mer effektivt et inntrykk av hva som skjer på arbeidsplassen. I tillegg kan det være positivt for det sosiale miljøet. Det gjelder bare å tilrettelegge på riktig måte, så kan åpent landskap fungere veldig bra for de fleste.

Lydabsorbenter som henger fra taket kan være til god hjelp for å bedre akustikken i rommet, i tillegg er de dekorative. Veggabsorbenter har også god lyddemping. Begge deler finnes i ulike varianter, farger og mønstre. Foto: Alexander Benjaminsen

Likte du denne saken?