Annonsørinnhold for Mesta

Hvordan redusere vedlikeholdsetterslepet og ruste veinettet for fremtiden?

Gjester: Jakob Bjelland (statssekretær Samferdselsdepartementet, Sp), Marianne Bergmann Røren (konsernsjef, Mesta) og Liv Kari Skudal Hansteen (administrerende direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening). Moderator: Sofie Høgestøl (førsteamanuensis, UiO)

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.