Dagens Næringsliv

Politisk snacks med DNs journalister Tore Gjerstad og Marie Melgård

Gjester: Eirik Kristoffersen (forsvarssjef, Forsvaret) og Ine Marie Eriksen Søreide (leder Utenriks- og forsvarskomiteen, H)