Mode of transport, Motor vehicle, Automotive design

Satser på en helelektrisk og klimavennlig fremtid med Proff-lease

Hjalmar Wiik i NBT bytter nå ut hele bilparken til fordel for miljøvennlige el-varebiler med Proff-lease fra Autoplan. Foto: Autoplan

– Med til sammen 85 biler på veien er det miljømessig smart med et elektrisk bytte, forteller Hjalmar Wiik i NBT, som nå har lagt inn storordre på el-varebiler gjennom Proff-lease fra Autoplan. – Klimavennlig, oversiktlig og tidsbesparende.

NBT, med hovedkontor på Fjellbo, er et godt eksempel på fleksibiliteten som Autoplan tilbyr bedriftskundene sine, både når det gjelder utvalg av biler og selve leasingavtalen. NBT er allerede etablert Proff-leasekunde hos Autoplan, og bytter nå ut hele bilparken til fordel for miljøvennlige el-varebiler. – Vi har lagt inn storordre på 70 Ford E-Transit, og ønsker med dette å bidra til en ny standard for bærekraftig logistikk og transport i Norge, forteller Wiik.

Alle de nye bilene er i drift hos NBT innen utgangen av oktober.

Anbudsmessig fordelaktig med grønn logistikk og transport

Sammen med Autoplan får NBT nå muligheten til å levere effektive logistikk- og transporttjenester med et miljøvennlig fokus, noe som gir dem en fordelaktig posisjon i anbud både gjennom offentlig og privat næringsliv. – Vi omstiller oss for det grønne skiftet blant annet for å være en god og bærekraftig samarbeidspartner, forteller Wiik.  

Vehicle registration plate, Compact van, Wheel, Tire, Window, Car

Sammen med Autoplan får NBT nå muligheten til å levere effektive logistikk- og transporttjenester med et miljøvennlig fokus. Foto: Autoplan

Om NBT

Med 13 terminaler har NBT sin kjernevirksomhet i pakkedistribusjon og lager-og tredjepartslogistikk (3PL) til bedriftsmarkedet. NBT styrer hele bilparken selv og har egenansatte sjåfører, noe som gjør dem unike i varebilbransjen.

Miljø spart – tid tjent

I tillegg til miljøaspektet, er frigjort tid i en hektisk hverdag noe Wiik trekker frem som spesielt positivt med Proff-lease fra Autoplan. – Det at vi får satt bort alt innen bilhold på en så stor bilpark som vi opererer med, er lønnsomt og oversiktlig for oss i den daglige driften.

Flash photography, Vision care, Glasses, Smile, Sky, Gesture, Happy

Proff-lease fra Autoplan tar seg av alt innen bilhold for din bedrift, med kjernefokus på å finne rett bil til riktig menneske og behov. Foto: Autoplan

Dette er Proff-lease fra Autoplan

Autoplan leverer komplette løsninger innen leasing av bil for norske bedrifter og offentlige virksomheter. Proff-lease fra Autoplan tar seg av alt innen bilhold for din bedrift, med kjernefokus på å finne rett bil til riktig menneske og behov. Fra rådgivning og forsikring til riktig bilutstyr, service og elektronisk kjørebok, er Autoplan en trygg og tilstedeværende samarbeidspartner som bidrar til effektivitet, kontroll og god økonomisk oversikt. Vi tar oss av bilholdet, slik at du kan fokusere på lønnsomhet og daglig drift i bedriften din.

Alt innen firmabil – alltid kvalitet

Hos Autoplan står du fritt til å velge blant markedets største utvalg av blant annet elektriske og miljøvennlige biler av ypperste kvalitet. Du har også muligheten til å bytte ut bilparken du eventuelt allerede leaser med en elektrisk bilpark, selv før den opprinnelige leieperioden din utgår.

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.