Enda større potensial enn Oslo

– Planlegging av byggeprosjekter er tidkrevende, men veldig spennende, sier Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom. Foto: Gry B. Traaen

Byutviklingen i Drammen har fått oppmerksomhet fra hele landet, og Bane NOR Eiendom er en del av suksesshistorien.

Jernbanen er grunnlaget for Drammen på mange vis og det investeres milliardbeløp blant annet i forbindelse med nytt dobbeltspor. Bane NOR Eiendom eier og utvikler jernbaneeiendom og er en av aktørene i Drammens byutvikling.

– Drammen ligger midt i smørøyet når det gjelder vekst. Her har vi flere hundre mål med sentrale tomter og tre jernbanestasjoner. Fortetting rundt knutepunkt er bærekraftig på mange måter. Når flere kan bo og jobbe ved stasjonen, bidrar vi til at flere kan ta toget. Og like viktig er det at utviklingen her bidrar til å bevare urørt natur. Stasjonstomtene er jo allerede utbygd, sier prosjektdirektør Connie Nyhaven.

Det er lenge siden uttrykket «Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen».

Elvebyen har gjort en formidabel jobb over de siste tiårene - det er Drammen man ser til når man i dag snakker om vellykket byutvikling.

Fakta

  • Omleggingen av jernbanen i Drammen skal etter planen være klar i 2025.
  • Bane NOR Eiendom har investerer milliardbeløp i eiendomsutvikling i forbindelse med den nye jernbanen.
  • Bane NOR Eiendom skal transformere Tangenkaia til en ny bydel i samarbeid med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU).
  • Bane NOR startet arbeidet i 2020 og jobber paralellt med Drammen kommune, som driver med områdeutvikling for hele Strømsø.
  • Bane NOR Eiendom utvikler også den nye bydelen Godsløkka på det nedlagte området til godsterminalen i Nybyen.
  • Drammen Helsepark utvikles sammen med Eidos Eiendomsutvikling rett ved det nye sykehuset og Brakerøya stasjon.

– Vi har mange, store sentrumsnære eiendommer og har allerede fullført noen byggeprosjekter, som Quality Hotel River Station og Drammen stasjon Business Center. Omleggingen av jernbanen har vært planlagt i mange år, og skal etter planen være klar i 2025, sier Nyhaven.

– Når arbeidet med jernbanen ferdigstilles, frigis arealer, og det er disse arealene vi nå planlegger for. Dette er tidkrevende, men om noen år står vi klare til å bygge nye bydeler i Nybyen og på Tangenkaia, fortsetter hun.

Prosjektsjef Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom foran ett av selskapets ferdigstilte prosjekter i Drammen - Quality Hotel River Station. Foto: Gry B. Traaen

Fullt potensiale i byutvikling

Nyhaven trekker frem de gode synergieffektene av infrastrukturen som bygges i forbindelse med jernbanen. Når flere kan bo eller jobbe i nærheten av et knutepunkt, blir behovet for privatbil mindre.

– Vi utvikler blant annet boliger, hoteller og kontorbygg med gangavstand til knutepunkt – det er godt både for helsa og miljøet. Det er da man kan oppnå fullt potensiale innen byutvikling, tenker vi i Bane NOR Eiendom, sier hun.

Tangenkaia er en av de nye bydelene, som det knyttes store forventninger til. Dette er et omlag 100 mål stort elvenært område, som Bane NOR Eiendom skal transformere i samarbeid med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU).

– Vi startet arbeidet i 2020, og det er kjempespennende. Vi jobber parallelt med Drammen kommune, som driver med områdeutvikling for hele Strømsø, sier hun.

Flash photography, Hair, Face, Smile, Hairstyle, Black, Sleeve, Car

Kommunalsjef for arealplan, klima og miljø, Anne-Marie Vikla, sammenligner Drammens nye bydel Tangenkaia med Aker brygge og Bjørvika i Oslo. Foto: Drammen Kommune

Store forventninger

Anne-Marie Vikla er kommunalsjef for arealplan, klima og miljø i Drammen kommune. Hun er så langt svært fornøyd med samarbeidet med Bane NOR Eiendom om Tangenkaia.

– De er en av flere, dyktige aktører vi samarbeider med som på en positiv måte bidrar til attraktiv by- og stedsutvikling. De tenker nytt når det kommer til bærekraft, gjenbruk og det å sikre trivsel og utvikling av gode nærmiljøer for alle. I forprosjektet har de vært opptatt av å bevare Tangenkaias historie og identitet, og ta hensyn til bred brukermedvirkning og involvere nabolag tidlig, og det setter vi stor pris på, sier Vikla.

Kommunalsjefen snakker om Tangenkaia-undersøkelsen Bane NOR Eiendom utførte for å få innsikt fra lokalbefolkningen. Dette var et ledd i planleggingsarbeidet.

Dra i streken og se planene for for Tangenkaia som Bane NOR Eiendom er med på å utvikle til å bli en ny og spennende bydel. Foto: Terje Borud. Illustrasjon: Ghilardi Hellsten

– Kan bli en perle

–  Godsløkka som den nye bydelen i Nybyen heter, kan bli en perle. Her utvikles det en helt ny bydel med byrom, parker, boliger, kultur- og næringsliv, og selvfølgelig gang- og sykkelveier. Prosjektet er veldig spennende, og kan sammenlignes med Aker Brygge og Bjørvika i Oslo. Det vil ta mange år før bydelen er realisert, men det vil løfte byen, sier Anne-Marie Vikla.

Mens de nye bydelene Tangenkaia og Nybyen ligger på planleggingsbordet vitner heisekraner om flere igangsatte prosjekter, blant annet på Brakerøya.

Road surface, Urban design, Sky, Building, Cloud, Plant, Window, House, Leisure, Tree

Godsløkka skal bli en helt ny grønn bydel - i kort avstand til stasjonen. Først skal den gamle godsterminalen transformeres til et pulserende samlingssted. Illustrasjon: Lund Hagem og KAP

– Drammen Helsepark er under oppføring, og her er vi inne som en av flere aktører. Målet er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge, med sykehuset og stasjonen på Brakerøya som nærmeste naboer, forklarer Nyhaven.

– Vi er et godt team som jobber med prosjektene i Drammen og det er utrolig spennende å få lov å være med å utvikle byen. Med så mye planlagt aktivitet, har vi mer enn nok å ta tak i de neste årene, avslutter hun.

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.