Material property, Font, Line

Fremtidens næringsliv

Material property, Font
Photograph, Human, Fashion, Orange, Standing, Yellow, Dress, Red

ANNONSØRINNHOLD FOR ECONA

Kommer 3D-printing til å endre verdensøkonomien?

Gjester: Klas Magnus Boivie (seniorforsker, SINTEF), Brede Lærum (leder for 3D-printing, Equinor) og Hilde Hukkelberg (leder Innovasjon Norge, London). Moderator: Nina Riibe (administrerende direktør, Econa)