ARENDALSUKA

Photograph, Human, Fashion, Orange, Standing, Yellow, Dress, Red

ANNONSØRINNHOLD FOR ENTUR

Sømløse kollektivreiser: En forutsetning for fremtidens fleksible arbeidsliv

Gjester: Vibeke Nenseth (seniorforsker, Transportøkonomisk Institutt), Christel Borge (administrerende direktør, Entur), Trond Myhre (seksjonsleder Kollektiv og Mobilitet, Vestfold og Telemark fylkeskommune), Bengt Fasteraune (medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Sp), Helge Orten (leder Transport- og kommunikasjonskomiteen, H) og Sigrid Z. Heiberg (leder av Oslo MDG). Moderator: Ragnhild Imset (Entur)