RrosProdukter002.jpg

Doga-sjef: «Hvis man treffer riktig, kan man tjene store penger»

Ekteparet Rolf Schjølberg og May Kristin Knutsen driver og eier Røros Produkter. FOTO: ANITA ARNTZEN

– Noen bedrifter er veldig raske fordi de tror de kjenner løsningen. Om man utvikler riktig løsning på feil spørsmål, så er man like langt.

Administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal, har sett altfor mange tilfeller av bedrifter som har vært for opptatt av å få en løsning på plass raskt. Det viser seg ofte at det ferdige produktet ikke er testet på ekte brukere. Da treffer det ikke nødvendigvis målgruppen godt nok og salget svikter.

Nye tanker ga 50 millioner i omsetning  

En av bedriftene som har jobbet mye med designdrevet innovasjon er selskapet bak alle avfallsbeholderne på Oslo Lufthavn Gardermoen. I år passerte de 50 millioner kroner i omsetning.

– Jeg tror ikke vi hadde eksistert i dag om vi ikke hadde hentet inn hjelp til å orientere innovasjonsarbeidet vårt mer rundt brukeren, sier ekteparet Rolf Schjølberg og May Kristin Knutsen som driver og eier Røros Produkter.


Selskapet bak søppelkassene på Oslo Lufthavn tror ikke de hadde eksistert i dag, om de ikke hadde brukt designdrevet innovasjon som metode. 

Ved bruk av designkompetanse har Røros Produkter optimalisert produktene sine slik at de svarer på brukernes behov. FOTO: RØROS PRODUKTER AS

Sammen med designbyrået Inventas har de nitidig optimalisert produktene sine etter brukernes behov, som i dette tilfellet er de som kaster søppel og de som tømmer avfallsbeholderne. I tillegg har de jobbet med strategi for forretningsutvikling i tillegg til både små og store produktuviklingsprosesser. Og de er skjønt enige om årsaken til at de i år har nådd målet om 50 millioner kroner: 

– Vi så at designbyrået hadde tanker som vi selv ikke hadde, og løsninger som vi ikke hadde tenkt på. De jobbet mye bredere enn oss, så uten deres innspill og kunnskap underveis i utviklingen av avfallsbeholderne våre så hadde vi nok ikke vært der vi er i dag.

Smart (og gøy) søppel

Vinduene i det lyse hjørnekontoret har utsikt over verdensarvbyen Røros i Trøndelag. Utsikten innover i lokalet består stort sett av avfallsbeholdere i ulike størrelser. Det er kjernen i familiebedriften og på kundelisten har de alt fra flyplasser og kjøpesentre til sykehus og studiesteder. Og i 2020 lanseres en smart avfallsbeholder. Det er en sensorstyrt komprimator hvor tanken er at avfallssbeholderen skal tømmes først når den er helt full, og komprimeringen utnytter plassen i sekken maksimalt. Løsningen har kommet gjennom et tett samarbeid med Inventas.

–  Jeg trodde det kom til å bli kjedelig å jobbe med avfallsbeholdere! Men så oppdaget jeg at lite var gjort på området. Få hadde tenkt design. Det ble jo kjempegøy!

Selskapet har tidligere blitt tildelt merket for god design for sin avfallsbeholder «Konsis» hvor både utformingen og merkingen gjør bruken intuitiv. Denne kan man blant annet se på Norges største flyplass.

– Oslo Lufthavn er vårt største showrom, avslutter Rolf Schjølberg fornøyd.


32500_konsis_karbonfoliert_skreddersm.jpg
ferdigIMG_4981uten logo.jpg
A018_C004_01248Z.0000477F.png
A018_C022_012424.0000197F.png

FOTO: JØRAN WÆRDAHL/RØROS PRODUKTER AS

NY INNOVASJONSGUIDE

DOGAs innovasjonsguide innholder all informasjon beslutningstagere i næringslivet og offentlig sektor behøver for å starte opp og gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt.

Sammen med designbyrået Inventas har de nitidig optimalisert produktene sine etter brukernes behov, som i dette tilfellet er de som kaster søppel og de som tømmer avfallsbeholderne. I tillegg har de jobbet med strategi for forretningsutvikling i tillegg til både små og store produktuviklingsprosesser. Og de er skjønt enige om årsaken til at de i år har nådd målet om 50 millioner kroner: 

– Vi så at designbyrået hadde tanker som vi selv ikke hadde, og løsninger som vi ikke hadde tenkt på. De jobbet mye bredere enn oss, så uten deres innspill og kunnskap underveis i utviklingen av avfallsbeholderne våre så hadde vi nok ikke vært der vi er i dag.

32500_konsis_karbonfoliert_skreddersm.jpg
ferdigIMG_4981uten logo.jpg
A018_C004_01248Z.0000477F.png
A018_C022_012424.0000197F.png

FOTO: JØRAN WÆRDAHL/RØROS PRODUKTER AS

NY INNOVASJONSGUIDE

DOGAs innovasjonsguide innholder all informasjon beslutningstagere i næringslivet og offentlig sektor behøver for å starte opp og gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt.

Smart (og gøy) søppel

Vinduene i det lyse hjørnekontoret har utsikt over verdensarvbyen Røros i Trøndelag. Utsikten innover i lokalet består stort sett av avfallsbeholdere i ulike størrelser. Det er kjernen i familiebedriften og på kundelisten har de alt fra flyplasser og kjøpesentre til sykehus og studiesteder. Og i 2020 lanseres en smart avfallsbeholder. Det er en sensorstyrt komprimator hvor tanken er at avfallssbeholderen skal tømmes først når den er helt full, og komprimeringen utnytter plassen i sekken maksimalt. Løsningen har kommet gjennom et tett samarbeid med Inventas.

–  Jeg trodde det kom til å bli kjedelig å jobbe med avfallsbeholdere! Men så oppdaget jeg at lite var gjort på området. Få hadde tenkt design. Det ble jo kjempegøy!

Selskapet har tidligere blitt tildelt merket for god design for sin avfallsbeholder «Konsis» hvor både utformingen og merkingen gjør bruken intuitiv. Denne kan man blant annet se på Norges største flyplass.

– Oslo Lufthavn er vårt største showrom, avslutter Rolf Schjølberg fornøyd.


Tor Inge Hjemdal_1_EIRIK EVJEN.jpg

DETTE ER DESIGNDREVET INNOVASJON

Designdrevet innovasjon, også kalt design thinking, er en brukersentrert måte å jobbe med innovasjon og utvikling.

Brukernes eller kundenes meninger, ønsker og behov styrer idéfasen av innovasjonsprosjekter.

Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer får man mer treffsikre løsninger som reduserer risiko.

Vanetenkning og utdaterte ideer utfordres ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

Omfattende undersøkelser har vist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

Direktør for DOGA, Tor Inge Hjemdal, mener norske bedrifter er for dårlige til å eksperimentere og brukerinvolvere. FOTO: EIRIK EVJEN/DOGA

Viktig med tidlig involvering

– Hvis man treffer riktig kan man tjene store penger, sier direktør for DOGA, Tor Inge Hjemdal.

– Ofte lar man seg styre av det en selv og selskapet tenker og tror. Man glemmer å ta runden i markedet for å spørre brukerne hvilke behov de egentlig har. Norske bedrifter er for dårlige til å eksperimentere og brukerinvolvere. 

Han er sikker på at en tidlig involvering av design og det å bruke designbyråer i utvikling av produkter og tjenester fort kan utgjøre en stor forskjell på bunnlinjen for norske bedrifter.

For å hjelpe norske bedrifter med brukersentrert innovasjon, har DOGA på bestilling fra Næringsdepartementet lansert en innovasjonsguide som skal hjelpe næringslivet og det offentlige med å komme i gang.

– Det er på høy tid at enda flere offentlige og private innovasjonsprosjekter utnytter det enorme potensialet som ligger i designdrevet innovasjon. Ved å sette brukerne i sentrum får vi mer treffsikker og samfunnsnyttig nyskaping, sier Tor Inge Hjemdal.


DOGA

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for økt verdiskapning og bedre offentlige tjenester som resultat av design- og arkitekturdrevet innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

doga-png.png

Markedsdirektør i Flokk, Marianne Otterdahl Møller, mener en god løsning kun er vellykket når brukeren står i fokus. FOTO: ANITA ARNTZEN

Lar brukeren står i sentrum

Et selskap som til de grader kan vise til at designdrevet innovasjon virker på inntjeningen, er møbelkonsernet Flokk. I 2018 omsatte selskapet med hovedkontor i Oslo for omlag 2,7 milliarder kroner og har over 2300 ansatte. De er kjent for blant annet merker som HÅG Giroflex og Malmstolen. 

– En god løsning er kun vellykket når brukeren står i sentrum. 

Markedsdirektør i Flokk, Marianne Otterdahl Møller, svarer kontant når hun får spørsmålet om pent kan være nyttig.

– Jeg kan ikke skjønne at det skal finnes en annen måte å tenke på når man skal produsere noe for brukeren, sier markedsdirektøren som har jobbet i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, teknologi og design hele sin karrière. 

– Vi har alltid jobbet med brukeren i sentrum, sier hun.

HAG_Futu_Forest_B 1.jpg
RBM_Noor_kitchen_11.jpg
RH_New_Logic_close_1 1.jpg

FOTO: FLOKK

NY INNOVASJONSGUIDE

DOGAs innovasjonsguide innholder all informasjon beslutningstagere i næringslivet og offentlig sektor behøver for å starte opp og gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt.

Digital brukerinvolvering førte til dyrere valg

Flokk har tradisjonelt bare solgt møblene sine gjennom forhandlere, og leide derfor inn designkompetanse fra Designit for å hjelpe dem med å vurdere strategiske alternativer, og deretter utforme et ehandelskonsept og en plan.

– Vi lanserte blant annet en konfigurator hvor man kan velge farge og stoff på den stolen man vil ha. Dermed kan man kan sitte hjemme i sin egen stue og få opp et bilde på hvordan stolen vil se ut i et miljø. 

Hun forteller at det har gått over all forventning. Ikke bare fungerer e-løsningen godt direkte overfor kunden, men også for forhandlerne. 

– Folk velger dyrere løsninger og materialer på nett enn det de gjør i butikk. Det er jo gledelig, men det kom som en overraskelse på oss. 

Piloten er et eksempel på bruk av designdrevet innovasjon også innen e-handel og digitale løsninger. Direktør for innsikt og strategi i Designit, Erlend Hovgaard jobbet på pilotprosjektet som nå er til testing i det danske markedet. Hans erfaring er at bransjer med stor konkurranse, digital disrupsjon eller bransjer hvor kundene har mye makt er der designdrevet innovasjon har størst nytte. 

– Alle bransjer trenger design, men vi opplever ofte at det er størst behov i tjenestenæringene, som for eksempel bank. I tillegg er det ofte produktleverandører som trenger å utvide forretningsmodellen sin som har et stort behov for dette. 

Erlend Hovgaard fremhever at suksessen bak selskaper som VIPPS, Kahoot! og Finn.no sammen med internasjonale Airbnb og Netflix er kjent like mye takket være brukervennlige app-løsninger, som selve produktene. 

Lar brukeren stå i sentrum

Et selskap som til de grader kan vise til at designdrevet innovasjon virker på inntjeningen, er møbelkonsernet Flokk. I 2018 omsatte selskapet med hovedkontor i Oslo for omlag 2,7 milliarder kroner og har over 2300 ansatte. De er kjent for blant annet merker som HÅG Giroflex og Malmstolen. 

– En god løsning er kun vellykket når brukeren står i sentrum. 

Markedsdirektør i Flokk, Marianne Otterdahl Møller, svarer kontant når hun får spørsmålet om pent kan være nyttig.

– Jeg kan ikke skjønne at det skal finnes en annen måte å tenke på når man skal produsere noe for brukeren, sier markedsdirektøren som har jobbet i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, teknologi og design hele sin karrière. 

– Vi har alltid jobbet med brukeren i sentrum, sier hun.

Digital brukerinvolvering førte til dyrere valg

Flokk har tradisjonelt bare solgt møblene sine gjennom forhandlere, og leide derfor inn designkompetanse fra Designit for å hjelpe dem med å vurdere strategiske alternativer, og deretter utforme et ehandelskonsept og en plan.

– Vi lanserte blant annet en konfigurator hvor man kan velge farge og stoff på den stolen man vil ha. Dermed kan man kan sitte hjemme i sin egen stue og få opp et bilde på hvordan stolen vil se ut i et miljø. 

Hun forteller at det har gått over all forventning. Ikke bare fungerer e-løsningen godt direkte overfor kunden, men også for forhandlerne. 

– Folk velger dyrere løsninger og materialer på nett enn det de gjør i butikk. Det er jo gledelig, men det kom som en overraskelse på oss. 

Piloten er et eksempel på bruk av designdrevet innovasjon også innen e-handel og digitale løsninger. Direktør for innsikt og strategi i Designit, Erlend Hovgaard jobbet på pilotprosjektet som nå er til testing i det danske markedet. Hans erfaring er at bransjer med stor konkurranse, digital disrupsjon eller bransjer hvor kundene har mye makt er der designdrevet innovasjon har størst nytte. 

– Alle bransjer trenger design, men vi opplever ofte at det er størst behov i tjenestenæringene, som for eksempel bank. I tillegg er det ofte produktleverandører som trenger å utvide forretningsmodellen sin som har et stort behov for dette. 

Erlend Hovgaard fremhever at suksessen bak selskaper som VIPPS, Kahoot! og Finn.no sammen med internasjonale Airbnb og Netflix er kjent like mye takket være brukervennlige app-løsninger, som selve produktene. 

HAG_Futu_Forest_B 1.jpg
RBM_Noor_kitchen_11.jpg
RH_New_Logic_close_1 1.jpg

FOTO: FLOKK

NY INNOVASJONSGUIDE

DOGAs innovasjonsguide innholder all informasjon beslutningstagere i næringslivet og offentlig sektor behøver for å starte opp og gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt.

CircleK001.jpg

Håkon Stiksrud i Circle K forteller at bensinstasjonen har tilpasset seg nordmenns endrede behov og vaner med hjelp fra designbyrået EGGS. FOTO: ANITA ARNTZEN

Fremtidens bensinstasjon 

Håkon Stiksrud i Circle K møter oss på Aleksander Kiellands plass i Oslo sentrum. Det er en av de første stasjonene hvor man fysisk har fjernet bensin- og dieselpumper for å gi plass til ladestasjoner for elbiler. Bensinstasjonen har tilpasset seg nordmenns endrede behov og vaner som et direkte resultat av designdrevet innovasjon.

– Vi hadde heldigvis hjelp fra designbyrået EGGS i en tidlig fase av prosjektet. Selv hadde vi en del tanker basert på kundeforståelse og egne oppfatninger, men å jobbe sammen med byråets kompetente folk og bygge på faktisk kundeinnsikt var helt avgjørende for resultatet. Nå har vi laget en base som vi kan bygge fremtiden på.

«Å jobbe sammen med EGGS kompetente folk og bygge på faktisk kundeinnsikt var helt avgjørende for resultatet»

FOTO: CIRCLE K

_DSC8600_Foto_Cato Aurtun.jpg
_DSC6873gulvCirclek_Foto_Cato-Aurtun2.jpg
_DSC8623_Foto_Cato Aurtun.jpg
_DSC8468_Foto_Cato-Aurtun-B.jpg
_DSC7014gulvCirclek_Foto_Cato-Aurtun.jpg

Circle K har i samarbeid med designbyrået utformet en digital landingsside for og designet logoen for Circle K Charge. Begge gir brukerne mulighet til å finne ledige stasjoner med ladere langs veien via et kart, betale ladingen direkte i applikasjonen eller bestille løsninger for hjemmelading.

Stiksrud teller fornøyd bilene på stasjonen til et titalls og peker på strømkablene i taket over pumpene.

– Det viktigste for oss var å få et ladeprodukt ut i markedet, og bare et halvt år senere har vi har allerede nådd første målet vårt som var å bli den foretrukne lokasjonen for lading i Norge. 

Han tror vinnerne av fremtidens energimarked vil være de som er tydeligst overfor kundene sine, forstår hva brukeren vil ha og som evner å se trendene. Lønnsomheten i den nye satsingen er det foreløpig litt for tidlig å si noe om, men bruken øker og applikasjonen lastes oftere ned.

– Vi er godt over halvveis til målet.

doga-png.png