Tverrpolitisk enighet om å
satse på Entur


Gode digitale løsninger er en forutsetning for at det skal bli enklere å velge kollektivt uansett hvor i landet du bor. Det var politikerne fra Høyre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne enige om da de møttes til debatt om satsing på samferdsel.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

– Jeg er glad for den økte satsingen på kollektivtransport, men frykter at den digitale infrastrukturen kan få for lite fokus. Det er dyrt å investere i norsk samferdsel og da er det lett å nedprioritere støtte til utvikling av digitale løsninger, sier Christel Borge.

Hun er administrerende direktør i Entur, som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har fått i oppgave å gjøre det enklere å velge bærekraftige reiser i hele Norge. Selskapet samler kollektiv-Norge på en felles plattform, i en tid da behovet for løsninger som gjør det attraktivt å reise kollektivt aldri har vært større.

Resultatene fra FNs klimarapport legger press på at flere av oss må la bilen stå. Samtidig har pandemien endret reisevanene våre og ført til en arbeidshverdag som for mange krever økt fleksibilitet.

– Ved å investere i digital infrastruktur kan vi utnytte den fysiske infrastrukturen enda bedre. I Entur jobber vi hver dag med å utvikle digitale løsninger og legge til rette for økt samarbeid mellom kollektivaktørene, slik at det blir enklere for de reisende å velge kollektivt. Vi har samlet hele kollektivtilbudet i Entur-appen, som lar deg søke på all kollektivtrafikk i hele landet i en og samme app, enten du er på et nytt sted, reiser på tvers av regioner eller med ulike transportmidler, forteller Borge.

Bengt Festeraune, Sp om prisforskjeller:.

Politisk enighet

Da representanter fra Høyre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne møttes til en paneldebatt i regi av Entur under Arendalsuka, ble den videre satsningen på samferdsel og enklere løsninger diskutert. Det var stor enighet mellom partene om at gode digitale løsninger er en viktig faktor på vei mot en mer sømløs kollektivtrafikk.

– Satsingen på å bygge ut digital infrastruktur gjør at de reisende kan få tilgang til gode løsninger digitalt, og det er et av suksesskriteriene for å skape et mer attraktivt kollektivtilbud. Opplevelsene av tilbudet i de store byene kan være forskjellig fra hvordan vi opplever det i distriktet, så det er viktig at vi har én politikk for hele landet, sier Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen.

Under Arendalsuka var politikere og fagpersoner samlet for å debattere samferdsel og
digitale løsninger. Fra venstre: Sigrid Z. Heiberg, stortingskandidat og leder
for Oslo MDG, Ragnhild Imset, moderator fra Entur, Vibeke Nenseth, seniorforsker
Transportøkonomisk Institutt, Christel Borge, administrerende direktør i Entur,
Trond Myhre, seksjonsleder for kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Foto: Anita Arntzen

Forenklet billettsystem

Sigrid Z. Heiberg, stortingskandidat og leder for Oslo MDG, deltok også i debatten under Arendalsuka. Hun understrekte at både den fysiske og den digitale infrastrukturen må på plass for å gjøre det attraktivt nok å reise kollektivt.

– Digital infrastruktur og et godt billettsystem er viktig. Det må være enkelt og rimelig for folk å velge kollektivt, derfor går vi til valg på å kutte prisene på kollektivtransport med 20 prosent over hele landet, sier Heiberg.

– Vi vil styrke Entur som aktør for å få til bedre samhandling på tvers. Vi trenger at den lokale transporten samhandler med den nasjonale og den private, slik at det blir sømløst og enkelt. Vi ønsker også en betydelig forenkling av billettsystemet som knytter Norge til utlandet, for der trenger vi en stor satsing, sier hun.

Dette er Entur

  • Entur knytter sammen kollektivtilbudet i hele landet og gjør det enkelt å planlegge og bestille en reise, uansett hvor du er, hvor du skal, eller hvilket transportmiddel du velger.
  • Entur utvikler moderne og fleksible salgs- og billettsystemer for kollektivsektoren, slik at selskapene uavhengig av ressurstilgang kan gi sine kunder riktig informasjon og billett til reisen
  • Entur har også samlet hele Norges kollektivtilbud i Entur-appen for enkel reiseplanlegging og billettbestilling.
  • Entur samler, foredler og deler data om kollektivtrafikken
  • Entur er statlig eid og en operatørnøytral aktør

MDG har tro på felles billettsystem innen kort tid:

Ønsker nasjonal standardisering

Bengt Fasteraune er stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Han tror den største utfordringen med dagens kollektivtransport er samkjøring og gode løsninger for hvordan det kan kjøres sømløst på tvers av by- og fylkesgrenser.

– Det viktigste tiltaket for å gjøre kollektivtilbudet mer sømløst, er teknologiske løsninger. Vi har en digital befolkning som er interessert i å få til dette, men da må løsningene være enkle. Sømløsheten må også gå på pris og overgangsordninger. Det er store forskjeller mellom distriktene og byene og med dagens priser på kollektivtransport velger mange dette bort, sier Fasteraune, som mener politikerne har en viktig rolle i dette arbeidet.

Administrerende direktør i Entur, Christel Borge, håper politikerne prioriterer å satse på digitale løsninger, slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt. Foto: Anita Arntzen

I dag finnes det ingen nasjonal standard for billetter til kollektivreiser, det er heller ikke like aldersgrenser for når du regnes som barn, ungdom og voksen i de ulike regionene. Men ifølge Sigrid Z. Heiberg fra MDG er det ingenting som tilsier at billettstandardene trenger å være ulike fylkene imellom.

– Det er mulig å gjennomføre et felles billettsystem, der selskapene samhandler på tvers, men da må det være vilje til dette både blant de private næringslivaktørene og politikerne. Det trenger heller ikke nødvendigvis å løses med en nasjonal standard, så lenge selskapene viser fleksibilitet og samlet jobber for at flere skal reise kollektivt, sier hun.

Helge Orten i Høyre er enig:

– Standardisering er sannsynligvis en naturlig fortsettelse av arbeidet som er påbegynt. ¬Klarer vi å skape økt attraktivitet på kundenes premisser, vil flere velge å reise kollektivt. Det er fremdeles et stykke igjen å gå, men jeg tror sammensatte og sømløse reiser vil bli mye mer attraktive i årene som kommer, sier han.

Høyre om digitalisering og sømløse reiser:

Likte du denne saken?