Kunsten å forvalte verdier

Alle formuer har en historie. I dette selskapet snakker de mest om det menneskelige, lenge før pengene blir et tema.

Selskapet Formue er en av få aktører som tilbyr rådgivning og tilrettelegging for kunstopplevelser og
-investeringer som en viktig del av formuesforvaltningen. Her er Katinka Traaseth, leder av kunstavdelingen i Formue, på Henie Onstad Kunstsenter i utstillingen «Per Barclay: Soft Sweet Vortex». Foto: Jan Morten Bjørnsen

– Kunst som investering strekker seg langt forbi den rene pengeverdien. Et kunstverk er verdifullt i seg selv, sier Katinka Traaseth, leder av kunstavdelingen i Formue.

Hun har tidligere jobbet for Christie's, verdens ledende auksjonshus, og er kjent for sin skarpe estetiske sans, et stort nettverk og dyptgående kunnskap om kunstmarkedet.

– Det er åpenbart å foretrekke at kunstverkene holder seg, og øker i verdi, men de fleste kunstkjøpere har ikke dette som hovedmotivasjon. Uerfarne kunstkjøpere, uten riktig rådgivning, vil dessuten oppleve at det er vanskelig å få til, påpeker Traaseth.

Formue er en ledende aktør i Norge og Norden innen uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner, familier, og institusjoner. I Norge har selskapet 140 rådgivere, ti advokater og advokatfullmektiger, rundt 30 investeringsspesialister, 40 forretningsførere, samt eksperter innen pensjon, bærekraft, eierskap og kunst.

Nylig ble de kåret til beste selskap innen Private Banking i Norge – for åttende året på rad.

De ulike rollene hos Formue

 • Rådgiverne
  Uavhengig, helhetlig rådgivning. Rådgiverne er opptatt av hele kundens finansielle liv og hvilke mål hver og en har for sine verdier. Sammen med kundene legges det en god plan som gir trygget for at man kan leve det livet man ønsker i dag og i fremtiden.
 • Advokatene
  Ekspertise på skatt og jus. Advokatene sikrer at formuen er skattemessig optimalt organisert og planlegger for livshendelser. Alle nye kunder får en juridisk og skattemessig vurdering for bedre oversikt og kontroll.
 • Investeringsspesialistene
  Solide investeringsporteføljer. Investeringsspesialistene sikrer at kunden får en investeringsportefølje som er i tråd med deres risikoprofil, plan og verdier. Formue selger ingen egne produkter og kan derfor velge fritt blant verdens ledende forvaltere når de velger ut fond til kundene.
 • Forretningsførerne
  Forenkler økonomisk styring. Forretningsførerne er spesialister på regnskap for investeringsselskaper. De er oppdatert på reglene innen skatt og regnskap og hjelper kundene med dokumentasjon, avtaler, frister og organisering.
 • Family Office
  Dedikert til velstående familier. Formue har et spesialisert team som jobber med familier med betydelige formuer.
 • Pensjonsrådgiverne
  Ledende kompetanse på pensjon. Den enkeltes pensjonsansvar vokser. Formues rådgivere hjelper kundene med å forstå regelverk, hvilke valg man har og konsekvensene av beslutninger. De bistår også kunder som driver virksomheter med bedriftsrelatert pensjonsrådgivning.
 • Senter for bærekraft og eierskapSikrer et godt generasjonsskifte. Formue har et spesialisert team som gir rådgivning rundt bærekraft, eierskap og generasjonsskifter.
 • Stiftelser og legater
  Pålitelig partner for stiftelser. Bistår med kapitalforvaltning, rapportering, juridiske tjenester og styringsstøtte.
 • Kunstrådgiverne
  Mer enn økonomisk kunstinvestering. Tilbyr personlig kunstrådgivning, utsmykningsoppdrag, verdivurderinger og innsikt i kunstverdenen. Eksklusive arrangementer og utstillinger suppleres med et nyhetsbrev for kontinuerlige kunnskaps- og markedsoppdateringer.

Kunst har vært en viktig del av profilen fra starten for 23 år siden, noe kun et fåtall aktører tilbyr som et fullverdig element i formuesforvaltningen.

– Visjonen om et rikere liv er jo så mye mer enn økonomi. Vi er med i helheten i livene til folk, som en hjelpende hånd og tilrettelegger for at kundene kan bruke mer av tiden sin på det de ønsker, som det å dyrke en gryende kunstinteresse, sier Traaseth.

Som kunstrådgiver hjelper hun kundene med å navigere i havet av kunst, byr på sin teft og kunnskap, og løfter frem interessante kunstnere og organiserer eksklusive utstillinger.

– I likhet med alle formuer, har også hvert enkelt kunstverk en historie. Jeg ser etter potensial, kvaliteter og trender, og bidrar til å treffe riktig pris, forklarer Traaseth.

Følelser og fornuft

En snau times flyreise vestover, i Bergen, har Monica Salthella base. Hun er daglig leder i Formue region Vestland, og startet i finansbransjen for 30 år siden.

– Den gang var det som oftest rett på med snakk om penger og plasseringer. I Formue begynner vi alltid i den andre enden, sier hun.

– Vi starter med grundige samtaler om hva som er viktig for personene og familiene vi bistår, og lytter til preferanser, behov, følelser og ulike perspektiver – så snakker vi heller om pengene til slutt, sier Salthella.

Denne tilnærmingen til rådgivning og forvaltning er unik i bransjen, og ofte en aha-opplevelse for kundene.

– Det er først da en helhetlig og skreddersydd formuesplan kan etableres for kunden.

Formue

 • Etablert i 2000
 • Markedsleder i Norge og Norden innen uavhengig rådgivning rettet mot velstående privatpersoner, familier og institusjoner med vekt på langsiktig planlegging og bærekraftige investeringsstrategier
 • Kontorsteder: 18 i Norge, 6 i Sverige og ett i Danmark
 • Tjenesteområder: Skatt og jus. Pensjon. Arv og familieplanlegging. Forretningsførsel. Kunst. Investeringer. Stiftelser og legater
 • Kåret til beste selskap innenfor Private Banking i Norge åtte år på rad (Kundeundersøkelsen til Kantar Sifo Prospera)
 • Vant internasjonal pris for digital innovasjon i 2021 og 2022: «Impact Award for Digital Initiative of the Year – Europe» i regi av det amerikanske konsulent- og analyseselskapet Aite-Novarica Group
 • Kunder må ha minimum 5 millioner kroner i formue, men har også kunder som er på vei til å skape verdier
 • Omsetning i Norge, 2022: 1 mrd NOK.

Metoden selskapet jobber etter gir god tid til å forstå totalen og er respektfull.

– Vi blir godt kjent med menneskene vi skal gi verdifulle råd til, noe som er med på å skape tillit og langsiktige bånd, sier den erfarne rådgiveren.

Dynamikken i en familie eller i en bedrift kan innebære et stort spenn av interesser, behov, ønsker og konflikter. Rådgivningen er variert, men et tema som går igjen er generasjonsskifter.

På Vestlandet har Salthella og kollegene i lengre tid jobbet for en velstående familie, hvor en eldre far med flere barn har foretatt et komplett generasjonsskifte.

Det å lytte til alle involverte, skape forståelse av ulike behov og sikre fortsatt harmoni, har stått sentralt i samtalene. Når alle brikkene er på bordet, blir det lettere å legge puslespillet.

– Et generasjonsskifte består av 80 prosent følelser og kommunikasjon, resten av å skape riktige løsninger for familien. Denne prioriteringen og omtanken, bidrar til en mer mentalt omforent prosess for kundene, påpeker Salthella i Formue.

Flash photography, Window, Plant, Coat, Tree, Yellow, Overcoat

Monica Salthella har 30 års fartstid og leder Formue region Vestland. Hun er særlig stolt over at kundene kårer Formue til beste selskap innenfor Private Banking i Norge åtte år på rad. – Det viser at vår metode har stor verdi, sier hun. Foto: Jan Morten Bjørnsen

– Det å ha store verdier, er også sårbart

Alle kunder får et dedikert rådgiverteam som involverer Formues fageksperter etter behov, det være seg arv, skatt, jus, pensjon, investeringer, bærekraft eller kunst.

– Kundene som kommer til Formue har ulike verdier, opplevelser og situasjoner. De er opplyste, har ofte komplekse problemstillinger og gir det til kjenne. Vår oppgave er å forstå behovene og løse disse, sier Salthella.

Målet er å gi kundene et tryggere og enklere finansielt liv.

– Vi har blant annet utviklet gode digitale løsninger som gir full oversikt over formuesplanen, alle viktige dokumenter, ekspertrådene og utviklingen i porteføljen, sier hun.

Penger gir mange fordeler, men historien viser at det ikke alltid er like enkelt å beholde en formue.

– Mange som har store verdier får fristende tilbud. Vi er opptatt av at kundene bevarer og utvikler sine formuer og unngår å ta unødvendig risiko. De bruker oss ofte som sparringspartnere hvis de vurderer å gjøre investeringer utenfor våre løsninger, sier Salthella.

– Det å etablere trygge rammer og bidra til god nattesøvn, trumfer alt.

Plant, Flowerpot, Door, Houseplant, Gesture

Kontakten mellom de ulike fagmiljøene i Formue er tett. Her er Monica Salthella og sjefsstrateg Christian Lie på vei til et møte på Oslo-kontoret. Foto: Jan Morten Bjørnsen.

Langsiktighet er å foretrekke

I en annen rolle i Formue, som brobygger mellom fagmiljøene, rådgiverne og kundene, finner vi sjefsstrateg Christian Lie.

Han sørger for at dørene er åpne når rådgiverne ønsker bistand fra investeringsavdelingen. For Lie er tydelig og enkel kommunikasjon i møte med kunder, uten jåleri og fikst fagspråk, blitt et mantra.

– Det å være forståelig, inngir trygghet og mestringsfølelse, sier den anerkjente fagmannen, som også er mye benyttet som ekspert av media innen finans og økonomi.

Sjefstrategen har derimot liten tro på kortsiktige spådommer. Formue er sånn sett en enslig svale i bransjen, og en av svært få aktører som verken har et markedssyn eller en taktisk fordeling mellom ulike investeringskategorier.

– Langsiktighet er et suksesskriterium. Det er vårt perspektiv. Spådommer på kort sikt er svært vanskelig å treffe på og har lite med verdiskaping å gjøre, sier Lie.

Rådet hans er å bygge solide porteføljer med ulike byggeklosser som renter og aksjer, men også alternative investeringer som private equity, private credit, hedgefond og eiendom.

Formuende ønsker å forbli nettopp det

Dagens ustabile økonomiske klima og urolige tider skaper utrygghet. En rekke sammenfallende kriser øker frykten for potensielle store verdifall.

I dette opprørte farvannet har Christian Lie en viktig oppgave i å lose kundene trygt gjennom.

– Formuende ønsker å forbli formuende. Finne trygge havner, om du vil. Vårt fremste pedagogiske ansvar er å sørge for at kunden forstår det de investerer i og tar informerte beslutninger, sier Lie.

Han peker på et nyhetsbilde som han mener ofte blir dreid unødig negativt.

– En slik vektlegging kan skape panikk og usikkerhet blant investorer og føre til irrasjonelle beslutninger basert på frykt, fremfor grundige analyser og en langsiktig investeringsstrategi.

– Det er viktig å se forbi denne typen søkelys og heller forklare årsakssammenhenger og mulige konsekvenser av markedstrendene. Der kan vi bistå en hel del, sier Christian Lie i Formue.

Interior design, Wood, Flooring, Art, Floor

Katinka Traaseth ved kunstverket «Cimabue» (Per Barclay, 2019/2023) på Henie Onstad Kunstsenter. Utstillingen kan oppleves frem til 14. januar. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Unik inngangsport

Vi treffer kunstrådgiver Katinka Traaseth på Høvikodden i Bærum, hvor Formue samarbeider med Henie Onstad Kunstsenter og støtter utstillingen «Per Barclay: Soft Sweet Vortex», som viser arbeider fra den 40-årige karrieren til den kritikerroste norske kunstneren Per Barclay.

Sammen med kollegene gir Katinka Traaseth kundene et unikt innblikk og tilgang til et rikt nettverk av kunstnere, gallerister og museer.

– Vi forsøker alltid å gi noe ekstra, ting du ikke så enkelt kan ordne selv eller oppleve på egenhånd, sier Traaseth, mens hun vandrer rundt i utstillingen sammen med kunstsenterets markeds- og kommunikasjonsdirektør.

Ofte tar hun kundene med på tur for å se kunsten i arbeid.

– Et besøk på kunstnerens atelier eller et personlig møte med museumsdirektøren i forkant av en ny utstilling, gir en egen dimensjon, sier hun.

Arbeidsoppgavene er mangesidige.

– Vi bygger opp kunstsamlinger, gjør utsmykningsoppdrag og foretar verdivurderinger. Jobben innebærer også ting som å finne riktig salgskanal, ordne transport, innramming og velge fornuftige forsikringer, forteller Katinka Traaseth.

– I Formue fungerer vi som en døråpner til kunstscenen og gjør kundene tryggere på hva de vil omgi seg med, og investere i, avslutter hun.

Fem råd fra kunstavdelingen

 • Valgmulighetene er mange, og terskelen kan føles høy. Derfor kan det oppleves skummelt å kjøpe sitt første kunstverk. Ha likevel lave skuldre, «hopp i det», og test ut hva du trives best med.
 • En fin måte å bygge opp en kunstsamling på, er å ha en ambisjon om å handle ett verk i året. Kunstverkene vil fortelle en historie og gi et tidsbilde på deg, dine nærmeste, samfunnet og menneskene du traff på veien.
 • Se kunst når du er i utlandet om du har mulighet. Internasjonal kunst er en øyeåpner og utvider horisonten.
 • Spør de som kan mer enn deg om kunst. Du kan også melde deg på Formues åpne nyhetsbrev. Det er en uformell og enkel inngangsport til kunstens verden der det blant annet gis anbefalinger til hvilke utstillinger du bør se.
 • Er du ny i kunstverdenen og vurderer et kjøp? Det å utforske trykk, eller edisjoner, kan være en god start. Dette gir deg sjansen til å eie verk av etablerte kunstnere til en mer tilgjengelig pris, samtidig som de begrensede opplagene sikrer et snev av eksklusivitet.

Katinka Traaseth, leder for kunstavdelingen i Formue

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.