– Vi tenkte på oss selv litt som geriljakrigere

Grunnlegger Øivind Bjørnson og daglig leder Ingrid Ottesen (t.h.) utgjør sammen med Ane Johnsen partnergruppen i selskapet. De bruker mye tid på å være samsnakket om alle de viktigste beslutningene som tas. Nå styrer de firmaet for fullt inn mot en digital fremtid. Foto: Carina Johansen

Like før 11. september 2001 startet Øivind Bjørnson firmaet Bjørnson Organisasjonspsykologene. Alle de første kontraktene ble terminert. I år feirer de 20-årsjubileum. Nå deler psykologen Bjørnson og daglig leder Ingrid Ottesen sine beste tips til gründere som er i startfasen - også i krisetider.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

1. august 2001: en guttedrøm realiseres; den da relativt nyutdannede psykologen Øivind Bjørnson starter firmaet Bjørnson Organisasjonspsykologene sammen med investor Fred Ingebrigtsen. De første kontraktene blir raskt signert.

11. september samme år: terroren rammer. Verden går i frys, hele veien fra New York til Sandnes. De første kontraktene til Bjørnson blir terminert.

Sandnes, 2001: Øivind Bjørnson (i midten) fortsatte å ha tro på ideen selv om kontrakter ble terminert etter 9/11, og kunne snart ansette Kari Bru og Jon Even Aasum.

Å beholde troen

– Jeg husker fremdeles da vi satte oss ned for å snakke om hvordan vi skulle få dette til. Det ble en veldig krevende start, forteller Bjørnson.

Der mange ville tenkt at det ville bli for tøft å komme seg over en slik start og hoppe inn i en tid hvor fremtiden var usikker for alle, valgte Bjørnson og Ingebrigtsen å sette inn et ekstra gir og tenke lange linjer.

– Det var bare til å rette ryggen og tenke løsning. Jeg husker at vi tenkte på oss selv litt som geriljakrigere – vi tar det som kommer, vi fikser det. Vi hadde en grunnholdning i forhold til å tenke at vi måtte være robust, samtidig som vi måtte ha kapasitet til å stå i det over tid. Heldigvis hadde vi en solid kapital i ryggen, og det hjalp oss jo selvfølgelig. Så var det viktig at vi var flere som trodde på det samme.

Å ha klokkertro på idéen var viktig i denne perioden. Og idéen var nokså nyskapende ved årtusenskiftet – å gjøre psykologi tilgjengelig for næringslivet, og å få bedrifter til å forstå at trivsel, prestasjoner og resultater henger sammen.

– Vi hadde troen på at vi hadde en spisskompetanse som var nyttig, i kombinasjon med at vi var lokale og kjente nærmarkedet vårt, sier Bjørnson.

– Ingrid er helt rå på strategi, sier Øivind Bjørnson om daglig leder Ingrid Ottesen. Hun var en av de første uten psykologbakgrunn som kom inn i firmaet. Foto: Carina Johansen

Å utvikle

De kom seg over kneiken, og etter hvert kom både nye kontrakter og flere ansatte på plass.

– De første årene var kjempespennende. Vi likte å være underdogen som slo oppover. Det ligger mye kraft og motivasjon i den viljen til å bli bedre og ta markedsandeler.

Som grunnlegger av bedriften lå mye på skuldrene til Bjørnson den første tiden. Han skulle både selge, lede, levere og utvikle de ansatte.

– Heldigvis traff jeg Ingrid Ottesen i 2004. Da hadde jeg skjønt at jeg ikke kunne gjøre alt selv.

Ingrid Ottesen har master i endringsledelse, og hadde prosjektledererfaring fra både oljeindustrien og det offentlige, og ble et viktig tilskudd til bedriften.

– Vi var preget av at vi bare var psykologer til å begynne med. Så det å jobbe kulturelt med at det er andre som kan noe også, var viktig i begynnelsen, sier Bjørnson.

Ottesens kompetanse innen strategi, organisasjon og ledelse skulle snart vise seg å gi resultater. Bjørnson Organisasjonspsykologene var Gaselle-bedrift i både 2006, 2007 og 2008, og har siden hatt en stabil og god vekst.

Bjørnson Organisasjonspsykologene

 • Ble etablert 1. august 2001
 • Holder til på Forus i Sandnes, men har kunder i hele Skandinavia
 • Har 12 fast ansatte
 • Har spisskompetanse innen ledelse og organisasjonspsykologi, innenfor en helhetlig virksomhetsforståelse
 • Kjerneleveranser er utvikling av ledere, team og arbeidsmiljø, samt konflikthåndtering
 • Var Gaselle i 2006, 2007 og 2008
 • Er arrangør av lederkonferansen Bjørnsonkonferansen

Å være forberedt

– Det viktigste er å tenke bærekraft, sier Ottesen.

For selv om man har gode, langsiktige planer, kan kriser inntreffe når som helst. Da er det viktig å være forberedt, enten man er nystartet eller veletablert.

– Det som kanskje er viktigst for både ledere og gründere, er å forstå betydningen av å bygge buffer sånn at man har kapasitet til å sette inn det femte giret. For det kommer til å trenges, og man vet ikke når, sier hun.

– Hva gjør at man holder ut over tid når det blir mye motgang?

– Det er noen grunnleggende ting flinke ledere er gode på. De må etablere, utvikle og opprettholde tillit. Her er det fem egenskaper som er spesielt viktige: Omsorg, empati, at lederen står for noe, har selvkontroll og kunnskap. Miksen av disse fem egenskapene er spesielt viktige i en tidlig fase, sier Bjørnson.

Åtte råd til gründere fra Bjørnson organisasjonspsykologene:

1. Syretest ide og konsept

Hvor god er ideen? I hvor stor grad er du/dere flinke til å hente inn eksterne synspunkt, støtte osv. i utviklingen? For mange er innovasjon noe som foregår inni bobla. Uten unntak er det viktig å inkludere omverdenen. Først da kan du skape en robust ide, tjeneste eller produkt for framtiden.

2. Tenk mål og struktur fra dag én

De fleste gründere begynner i det små. Samtidig er det viktig å ha en plan for hvor man vil, og hvordan man skal komme dit. Det er ryddig overfor alle parter i satsingen, enten det er partnere, eiere, banker eller mulige framtidige kunder.

3. Tenk langsiktig

Gründerskap er en maraton, ikke en sprint. Har du/dere tålmodigheten, langsiktigheten, økonomien og ståpåviljen og –evnen som skal til for å drive opp og fram ideen? Det er det viktig å spørre seg selv om, før for mye energi brennes av.

4. Sikre bærekraft og balanse

Gründerlivet er krevende og kan ofte innebære lange dager, arbeid på kvelder og i helger.
Sett av tid til fritid med familie og venner og sikre påfyll. Og hvis dere er flere: Pass på hverandre.

5. Feire underveis

La veien mot målet bli en viktig del av målet. Husk å feire delmål og oppnådde resultater underveis!

6. Bygg teamet

Bygg et team som består av folk som både inspirerer og utfordrer, men som tror på deg/dere og ideen.

Sett av tid på å utvikle teamet, på hvordan dere jobber og fungerer sammen.

7. Invester i ledelse

Etter hvert som gründervirksomheten utvikler seg fra idestadiet og vokser, stilles økte krav til ledelse i form av eksempelvis å organisere virksomheten, delegere oppgaver, lede andre og bygge kultur. Hvis du ikke har erfaring på ledelse anbefales du å tilføre kompetanse på ledelse og på å delegere. Selv om du er gründer kan du ikke gjøre alt selv.

8. Velg proaktive leverandører

Velg leverandører og samarbeidspartnere som både er motivert av og forstår hvordan de kan bidra til å realisere gründerselskapets strategi og målsettinger.

Å tenke både kortsiktig og langsiktig

Bjørnson Organisasjonspsykologene bistår mange ulike bransjer i Sandnes, blant annet olje og energi, finans og offentlig sektor. De har også kunder over hele landet, i tillegg til i Sverige og Danmark, og reising har alltid vært en del av virksomheten.

Den siste tiden har igjen tvunget frem evnen og viljen til å tenke nytt, og bidratt til at den digitale satsingen, som de allerede var godt i gang med, har eskalert. Likevel anser de det som viktig å være lokalt forankret og å ha engasjement for nærmiljøet.

– Vi har sponsorat knyttet til kreftomsorg, kultur og idrett i hele regionen. Det har vært viktig for oss som en selvstendig målsetning, samtidig tror jeg det har vært positivt for vårt renommé. Vi opplever også at Sandnes har vært proaktive ved å vise interesse for oss. Næringsutvalget i Sandnes kommune har for eksempel vært på besøk flere ganger, og har virkelig vært opptatt av oss som bedrift, sier Ottesen.

Og i år feirer altså Bjørnson Organisasjonspsykologene 20-årsjubileum, noe som ikke er en selvfølge for en bedrift som startet opp én måned før en av verdens største globale kriser de siste tiårene.

På spørsmål om hva som er det aller viktigste for nystartede bedrifter å tenke på, svarer Ottesen:

– Du må ha en langsiktig visjon, men også være forberedt på å endre kurs underveis. Hvis man er for kortsiktig ender man fort med å gå fra det ene til det andre. Det er viktig å ha en visjon der fremme som man sikter mot, og å holde fast på den.

SANDNES

 • Er Norges ellevte mest folkerike kommune med 80.000 innbyggere.
 • Ligger i Rogaland fylke
 • Satser stort på næringsutvikling
 • 27 prosent av befolkningen er under 27 år.
 • Sandnes sentrum er et kollektivt knutepunkt for buss og tog, i tillegg er det kort avstand til Stavanger lufthavn, Sola
 • Sandnes kommune, Sandnes Sparebank og Sandneslauget er hovedsamarbeidspartnere til årets Gaselle-kåring. Se www.isandnes.no

Likte du denne saken?