Emballasje med fornuft

Sorterte du den tomme flasken med flytende Melange som plastemballasje? Det kan du faktisk, fordi Mills har optimalisert designet sitt for gjenvinning.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

Som barn så Kristine Lundteppen en dokumentar om verdens fremtidige miljøutfordringer. Det ble skjellsettende for henne. I juni leverte hun masteren sin på mikroplast, og spør seg om det i det hele tatt er ansvarlig å bruke et materiale som tar 400 år å bryte ned?

Grønt Punkt Norge lurer på om Mills kan klare å overbevise Kristine Lundteppen om at riktig bruk av plast faktisk er bærekraftig?

Bærekraftssjef i Mills, Emilie Olderskog og senior emballasjeutvikler Bente Jachwitz sitter klare for å ta imot en videooverført Kristine Lundteppen fra utlandet.

KRISTINE LUNDTEPPEN

UTFORDRER MILLS

PÅ BÆREKRAFT

SENIOR EMBALLASJEUTVIKLER

BENTE JACHWITZ

BÆREKRAFTSSJEF

EMILIE OLDERSKOG

Jeg tenkte dere først kunne fortelle litt om Mills og hvilke produkter dere selger?

Ja, det gjør vi gjerne. Mills er et familieeid norsk matproduksjonsselskap som selger kjente produkter som kaviar og majones, Melange, Vita hjertego’, Delikat salater og så må vi ikke glemme vår aller nyeste merkevare, Plantego’ som er et 100 % plantebasert alternativ til brødskiven.

Hvor ligger produksjonsfasilitetene deres og hvor kommer råvarene fra?

Vi produserer lokalt i Fredrikstad og Drammen med råvarer hovedsakelig fra Norge og Norden, men vi kjøper også råvarer fra veldig mange andre land.

Hva slags forhold har Mills til emballasje?

Emballasje er ett av de viktigste områdene i vår bærekraftsstrategi, i tillegg til å redusere matsvinn og sørge for mattrygghet. Riktig emballasje er viktig for å kunne lykkes også på de to andre områdene.

Initiativ fra Grønt Punkt med følgende mål:

Øke bruk av resirkulert plast

Redusere unødvendig bruk av plast

Designe for gjenvinning


6400 medlemmer

Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter å nå EU-målene for 2025/2030

Untitled-2.svg

Det er et stort og komplekst spørsmål, Kristine, men det korte svaret er at det handler om alt vi gjør.

Bærekraft på agendaen

Midt i det pulserende bylivet på Grünerløkka, øst i Oslo ligger Mills i de gamle industrilokalene til majonesfabrikken. I det som før var et gammelt arbeiderstrøk, bryter nå lyden av betongbor samtalen på møterommet. Deler av Mills-kvartalets industribygg er i ferd med å byttes mot moderne leiligheter, barnehager og flere nye restauranter.

Hvordan arbeider dere for å sørge for mindre miljøpåvirkning fra deres produkter?

Hvor mange underleverandører har dere og hvilke type krav stilles det til dem?

Vi jobber hele tiden med emballasjen for at den skal inngå i en sirkulærøkonomi, og være enklere for forbrukeren å sortere. Ettersom vi har hele verdikjeden selv, så har vi mulighet til å oppnå gode resultater. Vi har redusert matsvinnet betydelig internt, vår produksjon skal bli klimanøytral og vi kjøper råvarer som er kortreiste der det er mulig.

Vi har over 1100 kontrakterte leverandører som følges opp kontinuerlig. De har signert på og følger våre etiske retningslinjer som er basert på ILO-konvensjonen og prinsippene i FNs initiativ for bærekraftig næringsliv. Dette er krav som vi har jobbet med leverandørene våre på i veldig mange år allerede, og i møtene med våre emballasjeleverandører er temaet mer bærekraftige alternativer alltid på agendaen.

Bruker dere resirkulert plast?

Det gjør vi, og målet er at så mye som mulig av plasten vi bruker skal være resirkulert. Men reglene er strenge når det komme til mattrygghet, og ikke all plast er tillatt å bruke i kontakt med mat når det har vært gjennom en resirkuleringsprosess.

For eksempel så er 70-80% av all plasten i begrene som brukes til våre Delikat salater, resirkulert.

Og så har vi lenge vært opptatt av design for gjenvinning. En del av vår strategi for emballasjeoptimering er at materialene vi bruker skal være gjenvinnbare. Selv før det var en forventning om det, var vårt fokus på nettopp det.

Emballasjeoptimering! Vi designer emballasje som tar hensyn til både miljø og kvalitet, og det skal være enkelt for deg som forbruker å fjerne eventuelle produktrester. I tillegg ser vi alltid på klimaavtrykket til emballasjen på vei inn og ut, slik at vi ikke transporterer for mye luft.

Hva er hovedfokus når det kommer til design av deres produkter? F.eks. når dere lager en emballasje som skal inneholde mat?

Viktig plastsortering

I Oslo legger forbrukeren plastemballasje i den blå sorteringsposen. I andre kommuner kan dette være i transparent sekk eller egen dunk. Men vet vi med sikkerhet at plasten gjenvinnes som den skal? Hva skjer hvis sorteringsmaskinen for eksempel ikke gjenkjenner plastflasken som plast?

Ja?

Vi hadde nylig en utfordring på det ene produktet vårt som du kanskje kjenner? Flytende Melange i flaske?

Der var det to ulike typer plast på henholdsvis flasken og «sleeven», som er etiketten som omslutter flasken. Det viste seg at anleggene som sorterer plasten i ulike plastkvaliteter, ikke klarte å sortere flasken riktig på grunn av dette. Etter direkte dialog med dem, har vi nå endret denne «sleeven» slik at den er av samme plastmateriale som flasken, og vil nå leses og sorteres riktig på alle sorteringsanleggene norsk emballasje leveres til.

Har dere vurdert bruken av andre materialer enn plast på deres innpakninger?

Vi bruker mye aluminium i alle tubene våre. I tillegg har vi gjennom mange år jobbet med å bruke mindre, lettere og tynnere plast slik at vi reduserer den totale bruken. Men vi produserer mye mat som ikke egner seg i papp eller kartong, som for eksempel majones, postei og margarin.

Vi følger tett med på hva som skjer av innovasjoner, og er alltid ute etter å finne nye løsninger. Men selv om vi skulle begynne å bruke pappemballasje som er veldig i vinden for tiden, så vil den måtte ha plastbeskyttelse. Både på innsiden mot produktet på grunn av fettuttrekk, men også på utsiden for at pappemballasjen ikke skal ta til seg fukt når den står i kjøleskapet, enten hjemme hos deg eller i butikk.

Til slutt lurer jeg på om dere kan gi meg tre grunner til at jeg skulle ønske å begynne å jobbe i Mills?

Mills har en profesjonell og faglig sterk organisasjon, og fordi vi er familieeid er det dermed kort vei fra ord til handling. I tillegg har vi i markedet en størrelse som gir oss mulighet til å påvirke på veldig mange områder.

Så bra, det høres veldig spennende ut.

Bærekraft og miljø har gitt Kristine mye glede, men også mange bekymringer opp gjennom årene. Det viktigste hun har lært er kanskje at vi alle blir berørt av markedskreftene. Men ble hun overbevist av Mills?

Kristine_Lundteppen.jpg

– Jeg oppfattet Mills som et selskap med god fokus på bærekraft i produktutviklingen, selv om jeg mener at det er viktig å stille seg kritisk til bruk av plast generelt. Likevel er det faktum at strukturen i Mills er slik at de kan gå raskt fra idé til handling er et stort pluss. Det er akkurat det som trengs i de bærekraftsutfordringene vi har, nemlig et firma med stort potensial som handler raskt.

Untitled-2.svg

Fremtidens plast er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte i dag!

Likte du denne saken?