FOTO: KEYLANE

Unngå at gamle og komplekse IT-systemer blir en sinke for bedriften

Oppdaterte IT-systemer har aldri vært mer viktig. Likevel utsetter mange bedrifter å skifte utdaterte systemer. Risikabelt, mener ekspert.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX & BØRSEN CREATIVE

Gjennom en årrekke har IT-systemene i livs- og personforsikringsbransjen blitt bygget opp fra grunnen av og videreutviklet for å holde tritt med nye krav og bransjestandarder. Problemet er bare at disse systemene ikke lenger er fleksible og moderne nok til å kunne yte bedriftens fulle potensiale.

For potensialet er stort med et moderne IT-system, men det kreves at det settes i gang en større renoveringsprosess internt. Og selv om det er forbundet med risiko, så er det likevel større risiko for å bli hengende etter med det gamle systemet kjørende.

– Jeg tror det noen steder hersker en omvendt logikk. En logikk som sier at hvis du ikke gjør noe, så unngår du risiko, mens hvis du aktivt gjør noe nytt og konverter så pådrar du deg en risiko. Men det å fortsette uten å fornye seg, er i seg selv en risikofylt beslutning. Det sier Jesper Essendrop , som er Executive Director i Keylane.

Essendrop mener at selv om det er en tidskrevende oppgave å bytte ut bedriftens gamle IT-system, så skaper det likevel flere fordeler.

– Den aller største fordelen med et helt nytt og moderne IT-system er at du får automatisert forretningsprosessene og flere av våre kunder har kunne spare opp mot 50 prosent på kundeservice-biten. Dette frigjør en hel del ressurser som kan benyttes i andre deler av organisasjonen som for eksempel på forretningsutvikling, innovasjon og langt bedre kundeservice.

I tillegg er det også betydelige besparelser på IT og compliance.

Bo Normann Rasmussen 1.jpg

Bo Rasmussen er direktør i danske AP Pension. Foto: AP Pension

– Vil ikke ende som «Sagrada Familia»

Direktør Bo Rasmussen i danske AP Pension har den siste tiden innsett at de er nødt til å skifte ut IT-systemene sine i løpet av de neste fem årene.

– Vi ville vært i en langt bedre posisjon med et helt nytt og moderne system, som vi deretter kan tilpasse oss ut fra. Å ta det store steget over til et nytt system, er litt som å bygge en motorvei. Det er dyrt og ikke uten risiko, men alternativet er å fortsette å kjøre med en begrenset hastighet på 80 km/t, mens konkurrentene kjører i 110 km/t, sier Rasmussen.

Essendrop forstår at det kan være nærliggende å utsette overgangen til et nytt system, men at det kan likevel er nødvendig å komme i gang med transformasjonen.

– Når du bytter system, er det ofte snakk om et omfattende prosjekt og en betydelig investering som går over flere år. Da er det selvfølgelig viktig å gjennomføre det på en kontrollert måte. Her finnes det både verktøyer og metoder for å gjennomføre dette så smidig som mulig, slik at de involvertes risiko i stor grad kan reduseres, sier Essendrop.

Denne tankegangen faller i god jord hos Rasmussen, som ikke lenger ønsker å bygge videre på selskapets utdaterte IT-systemet, for å så sitte igjen med en «Sagrada Familia». Kirken i Barcelona som har vært under oppføring i over 100 år, men som aldri har blitt ferdigstilt eller helt funksjonell.

– Jeg vil kalle det et skrekkscenario, der du ender opp med noe som er alt for kompleks og til slutt gjør at du blir ineffektiv.

Business case ved ny IT-plattform

Reduser omkostninger per år:

‣ Opp mot 40 prosent reduksjon i IT-utgifter

‣ Opp mot 50 prosent besparelse på digitalisering av forettningsprosesser

‣Opp mot 25 prosent besparelser i compliance-utgifter

Økt salg:

‣ Agil foretningsutvikling

‣ Forbedret kundeopplevelse

Business case: Styrk din konkurransekraft

styrket compliance

mer effektive forretningsprosesser

0%
0%

reduserte IT-utgifter

0%

Agil
forretningsutvikling

Forbedret
kundeopplevelse

Avgjørende for konkurransekraften

Bytter du derimot over til et moderne system, vi du kunne unngå å ende opp med en «Sagrada Familia». I stedet vil bedriften kunne oppleve en strømlinjeformet og et enhetlig forretningssystem som enkelt kan konfigureres for å håndtere nye produkttyper og forretningsprosesser, et bredt spekter av menneskelige ressurser som kan flyttes fra drift og i stedet håndtere viktig forretningsutvikling og en sterkt forbedret kundeservicerfaring – som er et viktig parameter i bransjen.

– Dette skaper kundetilfredshet, noe som betyr at du samtidig kan gi et bedre tilbud til andre og nye kunder. Det handler ofte om å være først ute og her spiller tiden fra en idé foreligger til den er tilgjengelig på markedet, sier Essendrop og fortsetter:

– Hele organisasjonen vil i etterkant kunne fungere mer smidig og du får mer tid til kunder, hyppige endringer og lanseringer. Selskapet kan drive den daglige driften mer effektivt, og heller bruke resurser på nye tiltak og service.

Keylane 03.jpg

Executive Director i Keylane, Jesper Essendrop. Foto: Keylane

I tillegg er det en avgjørende forskjell mellom å velge en SaaS-plattform (Software as a Service) som tilbys av Keylane, i stedet for å installere, integrere, vedlikeholde og drifte sitt eget standard IT-system. Velger du SaaS, får du et bransjesystem der alt er operativt, inkludert utvikling og vedlikehold.

– Det gjør det virkelig lettere for en bedrift når IT ikke lenger er et hinder. SaaS oppdateres ofte og automatisk, slik at du alltid har tilgang til beste praksis fra begynnelsen og ikke trenger å teste på tvers av eldre systemer. Og fordi SaaS vokser med selskapet, blir det generelt enklere å gjøre raske og effektive endringer for å tilpasse seg nye markeder og kundebehov - samt nye versjoner av lovgivning og industristandarder, avslutter Essendrop.

Les mer om hvordan du kan ta i bruk Keylane sine tjenester her

Likte du denne saken?