Dataarkitekten

Tue Kofoed-Enevoldsen (36) er atypisk på flere vis.

Den danske øyboeren pendler til Norge og har en filosofisk tilnærming til harde data.

Foto: Benjamin A. Ward

Teknologi fødes og dør. Data består. De er viktige å samle inn, men hva vi gjør med alle dataene er mye viktigere.

Virksomheter som blir gode på datadrevet innsikt vil trolig ha et klart konkurransefortrinn i fremtiden.

Veien dit kan ta mange retninger.

Tue Kofoed-Enevoldsen er Virksomhetsarkitekt for Data & Informasjon i Coop Norge. Han beveger seg langt både fysisk og mentalt på ferden mellom et analogt, jordnært hjemmeliv på en ørliten dansk øy og en digital tech-verden han ellers omgis av i sitt virke.

I Coop tenker, bygger og kobler han mennesker, systemer og data sammen ­– og får lov til være både filosofisk og visjonær underveis.

Vi stilte ham 16 spørsmål:

1. På hvilken måte ser du på deg selv som atypisk i IT-bransjen?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Blandede utdanninger er ikke vanlig i Skandinavia. Vi er stolte spesialister. Men da kan vi overse åpenbare, meningsfulle perspektiver på tvers av disipliner. For eksempel på tvers av filosofi og IT. Mine synspunkter er kun atypiske dersom de vurderes i et snevert «IT-perspektiv».

2. Hva hører du mye i ditt felt som egentlig er et dårlig råd?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Bruk alltid den nyeste teknologien. Men det tar tid å mestre teknologien. Du klarer aldri å mestre den hvis du fortsetter å erstatte den, selv om dette er fristende i en bransje som hele tiden utvikler ny og noen ganger revolusjonerende teknologi. Bedre med gammel teknologi brukt riktig enn ny teknologi brukt feil.

3. Hvorfor sa du ja til jobben?

Tue Kofoed-Enevoldsen

De verdsetter mine filosofiske betraktninger om meningen med livet, fornuftig handel og bærekraft. Coop i Norge er opptatt av å forvalte sin betydelige samfunnsrolle på en god måte. Det tiltaler meg å være en del av arbeidet med å bli mer datadrevet i fremtiden.

– IT er et middel, ikke et mål. Brukt på det godes side er IT et verktøy som skapt for større formål. Gode data er utgangspunktet for all god utvikling, sier Tue Kofoed-Enevoldsen, her ved kontorpulten på Coops hovedkontor i Oslo der han er hver tredje uke. Foto: Benjamin A. Ward

4. Dine foredrag ryktes å være svært tankevekkende. Hva serverer du der?

Tue Kofoed-Enevoldsen

I de skandinaviske landene er vi rike på mye, på penger og velferd, men fattigere på en felles spiritualitet. Vi diskuterer sjelden livets store spørsmål. Litt i dåp, litt i begravelser, men ellers egentlig ikke. Mine forelesninger berører det som virkelig betyr noe, typ «meningen med livet» eller «meningen med jobben».

5. Hvordan skaper dere samhandling mellom ulike teknologimiljøer i Coop?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Rett og slett ved å bringe mennesker sammen for felles meningsfulle mål, snakke om felles forretningsmål og kapasiteter, og konkret teknologi. Og gjennom å kontinuerlig vise respekt for de tekniske ferdighetene og innsikten kollegene har samlet over lang tid.

6. Hvordan skal Coop bli enda mer datadrevet i fremtiden?

Tue Kofoed-Enevoldsen

En kulturell endring er nødvendig. Vi har lenge tenkt unødvendig teknisk på data, med et for nært forhold til systemene der data lages og lagres. Vi må tenke på data som verdifull informasjon som vi må beskytte og bruke best mulig. Som med penger. Bruk dem godt og bruk dem med omhu. Men vi er på god vei.

Tue Kofoed-Enevoldsen

Bor: Strynø, en syd-dansk øy med 200 innbyggere

Stilling: Virksomhetsarkitekt for Data & Informasjon i Coop Norge

Sivil status: Gift, tre barn i alderen 5-9 år

Utdannelse: Filosofistudier med vekt på systemforståelse. Master i softwareutvikling med datavitenskap. Begge ved Universitetet i København

Tidligere jobber i Danmark: En start-up, Skatteetaten og Miljødirektoratet

Aktuell: Headhuntet til Coop Norge for å optimalisere flyt og bruk av datainformasjon. Pendler til hovedkontoret på Grorud i Oslo.

Nye arbeidsformer har banet vei for at virksomhetsarkitekten kan bo i Danmark. – Jeg verdsetter muligheten og føler meg som en prøvepilot. Verden er blitt mindre og en god, internasjonal, arbeidskultur og forståelse på tvers av landegrenser er fint, sier han. Foto: Benjamin A. Ward

7. Hvorfor skal kundene stole på Coop i forvaltningen av innsiktsdrevne data?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Coop er et demokratisk og medlemseiet selskap. Vår bunnlinje er ikke fundamentalt økonomisk. Den er også sosialt og miljømessig innrettet. Vi må tenke på databruk som en fordel for kundene, medlemmene, ikke først og fremst Coop. Vi og våre produkter skal være transparente. Dette står i sterk kontrast til rent kommersielle aksjonæreide selskaper.

8. I hvilke arbeidssituasjoner blir du stresset?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Et hyppig skiftende fokus fra en oppgave til en annen er i beste fall utilfredsstillende, i verste fall direkte stressende.

9. Hvordan ser din morgen ut?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Tre barn. Opp klokken 7.00. Matpakker, skole, barnehage (100 meter fra huset). På PC-en senest 9.00. Spise knekkebrød kjøpt på vei hjem gjennom Sverige. Drikke en stor kopp te. Så er jeg i gang.

En viktig rettesnor i arbeidet for Tue Koefoed-Enevoldsen i Coop Norge er at bruken av data skal være sympatisk og utført på mest mulig bærekraftig vis. – Coop har 2,1 millioner medlemmer, er et demokratisk styrt samvirke og i en unik posisjon til å se lenger inn i fremtiden uten at det bør handle så mye om penger. Heller mer om å utgjøre en positiv kraft, sier han. Foto: Benjamin A. Ward

10. Hvordan kan data gjøre verden mer bærekraftig?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Som du vet, er verden et tett sammenkoblet filter av årsaker og virkninger. Dette gjelder ikke minst dagligvare- og byggevarehandel. Det være seg en familie på Costa Rica hvor mor og far dyrker bananer, som selges av Coop. I Taiwan, en ung mann som produserer soyasaus. I denne forsyningskjeden er det god mulighet til å skjule eller viske ut både positive og negative effekter av vårt forbruk. Om natur og arbeidsmiljø, slike ting. Gode data vil i nær fremtid gjøre det enkelt for kunden å ta informerte forbruksvalg. Og enkelt for oss å tilby kunden et best mulig produkt. Men dette krever fortsatt internasjonal standardisering og data av høy kvalitet. Til bruk for Coop i første omgang, og kunden i andre omgang.

11. Hvilket prosjekt er du mest stolt av?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Jeg er mest stolt av et initiativ som jeg foreløpig står på sidelinjen av, men som jeg snart håper å kunne engasjere meg mer i. Det gjelder data knyttet til bærekraft og åpenhet. Og et standardiseringsarbeid som skal gjøre det enkelt å registrere og vedlikeholde disse dataene. Jeg er også stolt over et pågående initiativ som skal gjøre det enklere for IT-ansatte i Coop å ta informerte og gode valg når de ønsker å få tilgang til og bruke data på nye måter.

12. Hva burde vi snakke mer om?

Tue Kofoed-Enevoldsen

– Ulempene og uunngåeligheten ved digitalisering. Svært mange mennesker vil ikke og jobber dårlig med digitalisering. Det er mange analoge borgere og kunder som ønsker å forbli analoge. Og vi digitaliserer også bort mye meningsfylt arbeid. Det digitale er en teknologi, men det har blitt en religion. Og da blir det i beste fall dumt, i verste fall farlig.

Pendlerrute

Hver tredje uke i Norge fra mandag til torsdag

Ferge fra Strynø til fastlandet

Kjøre til Fredrikshavn (3,5 timer)

Båt fra Fredrikshavn til Oslo. Sove på båten

Kjøre fra havnen til Coops hovedkontor på Grorud

Kjøre hjem fredag via Sverige. Kjøpe med svenske knekkebrød

Sammen med familien har han funnet lykken på en ørliten syd-dansk øy med rundt 200 innbyggere.
– Det er et landsbyfelleskap i tradisjonell forstand. Trygt, sosialt og med lite preg av status. Strynø er en god motsats til den travle storbyen, sier trebarnsfaren. Foto: Benjamin A. Ward

13. Hvordan organiserer du arbeidsdagen?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Jeg skiller klart mellom kortsiktige oppgaver av administrativ karakter og oppgaver som krever dypere fokus. Jeg prøver å gi plass til det siste, men det er ikke alltid jeg lykkes.

14. Hva er det beste rådet du har fått?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Hmm. Stå i relasjon til deg selv som en god venn. Forvent noe av deg selv. Ta vare på deg selv og tilgi deg selv.

15. Hvordan begynner du på en stor oppgave?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Ved å sette meg inn i saken. Lese dokumentasjon, avklare sentrale begreper. Forsøke å forstå domenet, de ulike perspektivene, målene og motivasjonen til de involverte.

16. Hvem kunne du tenke deg å gi et spark bak?

Tue Kofoed-Enevoldsen

Nasjonalstaten. Selv om det forblir en ramme for språk og kultur, skaper det unødvendig egoisme og splittelse mellom mennesker. Det som betyr noe, er at du er et menneske. Ikke om du er norsk eller dansk. Det bør være utgangspunktet for dine grunnleggende plikter og rettigheter.

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.