KAMPEN OM
KVINNENE

OPPDRAG:
FORENKLING

Teknologi skal gjøre tjenestene bedre. Da er menneskene som skal bruke dem det man må kunne mest om. 

Det er en klar økning i initiativer hos norske bedrifter for å oppnå likestilling. 

FOTO: ANITA ARNTZEN

Dette fremgår av den siste SHE Index – Powered by EY som kom i oktober.

Rapporten viser at stadig flere norske selskaper setter kjønnsbalanse på agendaen. 

Toppleder Christin Erichsen Bøsterud drømmer om et kjønnsbalansert næringsliv. Hun håper World Economic Forum tar feil. De mener nemlig at det vil ta over 108 år før man har utjevnet alle vesentlige forskjeller mellom kvinner og menn. 

– Formålet med rapporten er ikke bare å måle hvordan det ser ut i næringslivet og tro at det vi måler vil skje. Vi vil jo gjerne inspirere også. 

Hun inviterer inn i et møterom i åttende etasje som minner om loungen på et moderne hotell. Christin Erichsen Bøsterud ser på lederskap som lagledelse og omgir seg med et stadig større antall kvinner i ledende posisjoner. Internt har hun kommet så langt som til 37 prosent i deler av virksomheten. Men hva er egentlig målet hennes? 

– Helt klart balanse! Det kommer kontant. – Jeg skjønner ikke at man kan ha et annet mål enn kjønnsbalanse. Forskningen er veldig klar på at team med mangfold er mer kreative og innovative enn andre. Vi som jobber i en kunnskapsbedrift hvor det vi er, er menneskene vi har. Da må vi nettopp være et mangfold av kreative og innovative mennesker. 

Systematikk er nøkkelen

De seneste årene har EY selv tatt store grep for å forandre måten de følger opp og utvikler talenter på. De har blant annet åpnet opp for en mer fleksibel karriereutvikling. 

– Tidligere har det vært virksomhetens perspektiv man har tatt hensyn til og prøvd å få medarbeiderne til å passe inn i og ikke omvendt. Det store skiftet nå er å rette fokus mot å skape gode opplevelser for den enkelte ansatte, ikke bare hva som er effektivt for virksomheten. Bjørnar Løwe Skas leder People Advisory Services og har full fokus på de nye tankene rundt utviklingen i organisasjonen. Kontinuitet og systematikk er suksessformelen hans. 

– Det kan ikke være sånn at man er et talent kun når man er helt fersk i arbeidslivet, sier leder for People Advisory Service Bjørnar Løwe Skas i EY.

Bjrnar001.jpg

– Det kan ikke være sånn at man er et talent kun når man er helt fersk i arbeidslivet, sier leder for People Advisory Service Bjørnar Løwe Skas i EY.

– Det kan ikke være sånn at man er et talent kun når man er helt fersk i arbeidslivet. Mennesker utvikler seg hele tiden og denne utviklingen er ulik fra person til person. Folk må få lov til å bli fanget opp som talent på et senere tidspunkt også. Talentutvikling er en kontinuerlig prosess.

Han trekker så vidt pusten, før han fortsette. 

– Visste du at under 40 prosent av norske virksomheter har en systematikk rundt det å avdekke talenter og å utvikle dem oppover? Og at jo større bedriften er, jo dårligere er prosentandelen?

Bjørnar Løwe Skas fortsetter med å påpeke at mangfold i seg selv er helt nødvendig i fremtiden. Han mener at en høyere grad av teknofisering gir et økende behov for empati. 

– De teknologiske flatene skaper avstander, så det å evne å se forbi det, virkelig se menneskene, kommer til å bli viktigere fremover. Derfor jobber vi aktivt med å få flere kvinner opp og frem i organisasjonen Vi trenger mer mangfold, ulike tankesett og perspektiver. 

Visdomsord fra 70-tallet

– For meg er feminisme rett og slett humanisme og likebehandling mellom kjønnene. 

Christin Erichsen Bøsterud ler en høy latter når hun forteller at hun er en litt treg feminist, og at de visdomsordene der, de har hun ikke funnet på selv. De kommer fra en av 70-tallets store feminister, Gloria Steinem. 

– Det finnes sikkert hundrevis av definisjoner på feminisme, men jeg synes at akkurat den passer til det vi ønsker å fremme: kjønnsbalanse og dermed mangfold i næringslivet. Kvinner utgjør tross alt 51 prosent av verdens befolkning, så det er ikke akkurat slik at vi er en minoritet. 

Jeg er helt avhengig av å ha gode team rundt meg, og syntes det er morsomt å jobbe med folk, sier Christin Erichsen Bøsterud i EY.

christin001.jpg

Jeg er helt avhengig av å ha gode team rundt meg, og syntes det er morsomt å jobbe med folk, sier Christin Erichsen Bøsterud i EY.

Bli sett

– Utgangspunktet mitt har alltid vært at vi må sørge for å ha flest mulig alternativer når vi skal rekruttere, og for meg er ikke rekruttering bare det vi henter inn i firma, men også det vi aktivt gjør internt.

Hun forteller at for egen del var det en stadig eksponering for ledelse gjennom flere år, og ønsket om å jobbe med mennesker som var hennes primære motivasjon for å bli toppleder. 

– Det blir mer og mer ensomt jo høyere opp i hierarkiet man kommer.  Jeg er helt avhengig av å ha gode team rundt meg, og synes det er morsomt å jobbe med folk. 

Hun er helt klar på at å være leder er hardt arbeid, uansett hvilken yrke man har. Det avgjørende for valget må være at man har lyst og at man har et stort engasjement 

– Til syvende og sist så er det faktisk opp til den enkelte å velge, uansett hvem man er, men det skal i alle fall ikke være kjønnet som avgjør hvilke valg man må ta og hvilke muligheter man får.

Likte du denne saken?

Ledestjerne-logo.png

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).