OPPTRAPPINGEN


OPPTRAPPINGEN


Det å bli tvunget til å begynne helt på nytt, kan kjennes bratt og vanskelig. Uten drahjelp er du mer eller mindre sjanseløs.

Møt tre mennesker som alle tok utfordrende steg mot en ny fremtid:

Det å bli tvunget til å begynne helt på nytt, kan kjennes bratt og vanskelig. Uten drahjelp er du mer eller mindre sjanseløs.

Møt tre personer som jaktet en bedre fremtid:

De har helt ulike bakgrunner og historier. Felles for dem alle er jobben på IKEA og det banebrytende integreringsprosjektet «Broen til jobb». Foto: Benjamin A. Ward

De har helt ulike bakgrunner og historier. Felles for dem alle er jobben på IKEA og banebrytende integreringsprosjektet «Broen til jobb». Alle foto: Benjamin A. Ward

– For å unngå å bli arrestert og sette familien i fare, ble jeg tvunget til å flykte, forteller Hassan Yahya Mohammed Yacob (30), mens øynene fylles av alvor. 

I Sudan var han en flittig og fornøyd student ved universitetet, han hadde mange venner og var aktiv i studentorganisasjonen. Problemet var at myndighetene slett ikke likte det siste.  

– Det ble vanskelig for meg å bli i Sudan, sier Hassan.

For Hassan ble flukten en lang, strabasiøs reise gjennom Egypt, Italia, Frankrike, Tyskland og Sverige, før han til slutt kom til Norge, helt alene. 

Verdien i å gi noen en sjanse 

De fleste flyktninger som kommer til Norge mangler familie, venner og nettverk her. Det banebrytende prosjektet «Broen til jobb» har en aktiv tilnærming til det å redusere barrierene flyktningene møter – trinn for trinn. 

– Verdien i å gi mennesker en sjanse, til å bli sett og utstyrt med de nøklene en trenger for å klare seg i et nytt land, som språk og jobb, er veldig stor, sier Dan Sandmoen, prosjektleder for «Broen til jobb» i IKEA.

Les mer om «Broen til jobb»-prosjektet nederst i artikkelen

– Jeg ser hver dag hvor mye de gir tilbake, til oss og til samfunnet. Jeg blir kjent med deres livshistorier og personlighet, og ser hvor gode ressurser de er og hvordan de utvikler seg her, sier han. 

Hassans familie er fortsatt i Sudan. Den islamske republikken har i realiteten vært et diktatur siden militærkuppet i 1989. Landet er preget av uro og stridigheter, pressefriheten står svakt og menneskerettighetene brytes jevnlig.

Automotive design, Motor vehicle, Street fashion, Road surface, Comfort, Chair, Leisure

Med pågangsmot og nysgjerrighet har Hassan Yahya Mohammed Yacob i løpet av fem år i Norge lært seg språket, fått seg jobb og kjøpt seg egen leilighet. Noen så verdien i å gi ham sjansen. Foto: Benjamin A. Ward

Han har nå jobbet snart tre år på IKEA Furuset. Nå har han også blitt mentor for kandidater som er nye i Broen til jobb-prosjektet.

– Jeg vet hvordan de tenker og forstår deres behov. Vi snakker mye om drømmene og planene våre. Vi hjelper hverandre på fritiden også, og med språket. 

– Jeg kan love deg at ord som «kunderelasjoner» og «markedsføring» er vanskelig i starten, men man lærer fort når man jobber, sier Hassan med et stort smil. 

Selv har han nylig oppfylt drømmen om egen leilighet, en toroms ikke langt fra arbeidsplassen på Furuset.

Rømte fra «evig» militærtjeneste 

I nabolandet til Sudan, Eritrea, kan militærtjenesten vare i flere tiår, i verste fall livet ut. Den lovpålagte plikten gjelder for alle mellom 18 og 40 år og skal i teorien vare i 18 måneder, men slik er det ikke i praksis. Dette driver hvert år titusenvis av unge eritreere på flukt.

– Jeg var i militæret i to år, men orket ikke det livet mer, sier Brhane Maharezigi (32).

Brhane Maharezigi kom til Norge som flyktning fra Eritrea, via en tilværelse som illegal innvandrer i Sudan. I dag jobber han med kundeservice på IKEA Furuset i Oslo. Foto: Benjamin A. Ward

Han flyktet til Sudan og livnærte seg som reparatør, men som illegal innvandrer innebar heller ikke den tilværelsen trygghet.

I ren desperasjon betalte han for å få hjelp til å flykte til Europa, og havnet i Norge hvor en av brødrene hans oppholdt seg. 

I Oslo falt ting på plass, både med språkopplæring og etter hvert en gyllen mulighet for arbeidspraksis på lageret hos IKEA Furuset. 

– Jeg fikk utvikle meg og jobber nå med kundeservice og bobler av motivasjon, sier Brhane med stolthet i stemmen, og et raskt smil i retning sin nye bestekamerat, Hassan. 

Når selvstendighet er en utfordring

Det er per i dag vesentlig færre kvinner enn menn som søker seg til prosjektet.

– Det ser ut til at terskelen er høyere for kvinnelige flyktninger og innvandrere. Mange møter flere hindre på veien ut i arbeidslivet, det kan være fra egen familie, tradisjoner eller kultur, sier Dan Sandmoen.

Noreen Khan (26) vokste opp i Pakistan, i et middelklassehjem i hovedstaden Islamabad. I mange deler av landet kan ikke jenter bevege seg fritt uten mannlig følge. Kjønnsrollemønsteret er ofte tradisjonelt.

studio couch, Street fashion, Outdoor furniture, Road surface, Comfort, Table, Eyewear

Noreen Khan vokste opp i Islamabad i Pakistan. Hun mener at muligheten for en plass i arbeidslivet er særlig avgjørende for kvinnelige flyktninger og innvandrere. Foto: Benjamin A. Ward

– Mange steder er det slik at en kvinne forventes å gifte seg, få barn og ha hjemmet som arbeidsplass. Mange jenter ønsker heller ikke noe annet, forteller Noreen.

Som 21-åring giftet hun seg med en norsk-pakistansk mann i Oslo.

– Jeg føler meg heldig. Mannen min og svigerfamilien min støtter meg og vil at jeg skal ta utdanning og jobbe, sier Noreen, som i dag har en deltidsstilling i IKEAs tekstilavdeling.

– Det å komme inn i arbeidslivet er særlig avgjørende for kvinnelige flyktninger og innvandrere. På den måten kan vi bli selvstendige og ikke være helt avhengige av mannens inntekt, sier Noreen.

Mangfold bidrar til vekst 

På Furuset er det veldig mange ulike opprinnelsesland blant de ansatte. Varehuset nord for Oslo sentrum er dessuten på omsetningstoppen i IKEA globalt.   

– Mangfold bidrar til vekst for IKEA og er bra også i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Dan Sandmoen.

IKEA finner talentene og gir dem muligheter. Sandmoen mener at enda flere arbeidsgivere burde reflektere det samfunnet vi lever i.

– Vi er mer opptatt av hvem du er, enn eksamenspapirer. Vi driver verdibasert rekruttering. Har du de rette egenskapene og deler våre verdier, gir vi deg opplæring på resten, sier prosjektlederen.

Dan Sandmoen er prosjektleder for «Broen til jobb» i IKEA og har jobbet i den globale varehuskjeden i 21 år. Verdien i å gi mennesker en sjanse, til å bli sett og utstyrt med de nøklene en trenger for å klare seg i et nytt land, som språk og jobb, er veldig stor, sier han. Foto: Benjamin A. Ward

En del av et større initiativ

Prosjektet «Broen til jobb» er en del av et større partnerskap mellom IKEA og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Integrasjon er en toveisprosess. Vi vet at flyktninger vil jobbe, integrere seg og bidra til lokalsamfunnet. Når de får litt drahjelp på veien, blir resultatene bedre og de oppnås hurtigere. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Anders Aalbu, talsperson for UNHCR i Norden.

Han forteller at arbeid utvilsomt er en nøkkel til integrasjon, og at IKEA i Norge lenge har spilt en viktig rolle, både gjennom opplæring av flyktninger og drahjelp slik at de finner en plass på arbeidsmarkedet.

– Dette viser hvordan privat sektor står fram med vilje, engasjement og et ønske om å spille en viktig rolle i integreringen av flyktninger. Resultatene IKEA kan vise til er også et godt eksempel på at satsningen på å styrke integreringen av flyktninger som kommer til Norge, nå gir positive resultater, sier Aalbu.

Likte du denne saken?

D2 vil hver uke fremover presentere de 30 juryen har valgt ut. Til høsten vil juryen sammen med leserne kåre «Årets Ledestjerne».

D2 og Dagens Næringsliv presenterer gjennom året 30 under 30* som vil gjøre verden mer bærekraftig, gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

* Kan fylle 30 i 2021

Kåringen er basert på at leserne nominerer sine kandidater. Ut fra disse har en uavhengig jury, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, kåret 30 ledestjerner.

Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells, Coop, IKEA, PWC og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Font