profil3.jpg
profil2.jpg
profil1.jpg
jonas.jpg

Jonas Wettre Thorsen (24)

Studier: Bachelor of Science in International Environment and Development Studies ved NMBU. Skal gå Gründerskolens sommerprogram for innovasjon og entreprenørskap nå i sommer, før han videre skal studere Masters in International Business på Hult International Business School i London.

Julie Nedrebø Johannessen (25)

Studerer veterinærmedisin ved NMBU. Jobber i tillegg i kommunal bolig for utviklingshemmede

Fariad Nemazi (27) aka Fery

Har studert Sivilingeniør – Maskin, prosess og produktutvikling & Bachelor i Økonomi og administrasjon ved NMBU. Jobber i dag hos Capgemini som Applications Consultant Insight & Data.

Oskar Aas (26)

Har studert Industriell Økonomi ved NMBU. Jobber i Deloitte AS som Consultant i Strategy & Operations, og er i tillegg gründer og daglig leder for Klimaspillet AS.

To tidligere og to nåværende studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) møtes for å diskutere vår tids viktigste tema: bærekraft.

BÆREKRAFTENS DILEMMA

TEKST: DNX FOTO: ANNE VALEUR

Hva er
bærekraft?

Fery

Det er vel et uttrykk i utvikling, men det handler ikke lenger bare om klima og miljø.

Oskar

Det er jo et stort og komplekst spørsmål, det handler også om økonomiske og sosiale forhold, politikk, hvordan bedrifter driver business, og likestilling. Sånn som jeg ser det, så handler det mye om hvordan vi bevarer det vi har, og bruker ressursene på en god måte.

Julie

Jeg mener det er veldig viktig at man utnytter de ressursene man har, men bare til det punktet hvor man ikke går over det man faktisk trenger. Vi må huske på at etterspørselen er ikke nødvendigvis behovet.

Jonas

Jeg synes ofte man snakker om bærekraft som en tilstand: «nå er vi bærekraftige». Men jeg mener bærekraft er en kontinuerlig prosess, en kvalitetsprosess, man må hele tiden endre på parameterne. Man får ny kunnskap hele tiden, så man må hele tiden oppdateres.

Jonas

Og da er det fort gjort å låse seg i bare én av dimensjonene, enten den økonomiske, sosiale eller miljømessige.

Julie

Jeg er enig. Det er veldig lett å gjøre ett bærekraftig tiltak, men så blir det med det ene tiltaket, istedenfor at man gjør det til en fullstendig prosess. Det er lett å gjøre små tiltak her og der, og så lene seg på dem.

Oskar

Men det er bedre å gjøre det ene tiltaket enn ingenting. Det er mange som bruker det som unnskyldning, at fordi de ikke klarer å gjøre alt, så gjør de ingenting. Men det er ikke godt nok. Hvis det er noe man kan bidra med, så må man bare gjøre det. Selv om det er ingen tvil om at bærekraft handler om at vi må dekke de behovene man har, så må vi samtidig sikre at behovene til fremtidige generasjoner blir dekket.

Fery

Denne prosessen krever at alle tar et ansvar. Større investeringer krever kapital, så det er gjerne der det starter.

Jonas

Der ser vi jo et generasjonsskifte nå, fra den gamle skolen hvor bedriftene skulle tjene penger og følge loven, og der stoppet det, til at de nå tenker mer på hva pengene faktisk bidrar til. En dollar er ikke bare en dollar. Det kan være nye trær eller våpen. Bedriftene henger seg mer på den grønne, bærekraftige bølgen nå.

Oskar

Undersøkelser viser jo at omtrent 60 prosent av Gen Z vurderer bedriftens etiske verdier når de skal kjøpe noe. Og det er ganske annerledes enn hvordan det var for 20, ti eller bare noen få år siden.

Fery

Det gjenspeiles også i jobbpreferansen til nyutdannede i dag. Flere tenker på hva arbeidsgiveren står for og hvilke verdier de har, og da ser vi også at selskapene setter det på agendaen. I Capgemini er bærekraft integrert i våre prosesser og vi kåret til et av verdens mest etiske selskaper. Dette gjør at jeg er stolt av arbeidsgiveren min når jeg går på jobb hver dag.

En dollar er ikke bare en dollar. Det kan være nye trær eller våpen

JONAS

Julie

Jeg mener det å være bærekraftig handler om å utnytte hva man har mer effektivt, men i tillegg ha den sosiale dimensjonen av bærekraft på plass. Her kan man ta eksempel fra landbruket hvor det kan være veldig "lett" å peke på bønder og forvente at de skal drifte på et viss måte. Men, om de ikke har de rette vilkårene eller god nok økonomi til å leve av og med produksjonen sin, så kan man heller ikke forvente at de skal kunne drifte slik over lengre tid. Dette har de ikke kapasitet til. Det å leve bærekraftig med seg selv og livssituasjonen sin er vel så viktig som å produsere bærekraftig.

Fery

Selv om det å legge om til bærekraft og forsvarlig drift krever et aktivt valg, og på kort sikt kan kreve noen investeringer, vil det lønne seg på lang sikt. Selskaper som ikke følger denne tankegangen vil kanskje ikke finnes i fremtiden.

Oskar

Men jeg tror mange av de yngre generasjonene ser at hvis vi ikke gjør noe, så går det til helvete, rett og slett. Med klimaspillet ser jeg at de unge blir engasjert. Og selv om pessimismen er der, så blir de mer løsningsorienterte. De har fått høre fra starten av at dette er et vanskelig, stort og komplekst problem, og at det er «dere som må fikse det». Det har de unge vokst opp med. Og så sier de: ok, men da må vi vel prøve å fikse det, da. Og så ser vi at det begynner å dukke opp initiativ.

Julie

Ja, vi må forstå at dette ikke bare er de som kommer etter oss sitt problem. Vi som lever nå må leve med konsekvensene fra måten de før oss levde på. Det er ikke lenger et problem som de som går på ungdomsskolen i dag må ta tak i om ti år. Der er vi ikke lenger.

Fery

Ja, i banksektoren er det for eksempel for flere og flere viktig å ta standpunkt og velge bort investeringer som ikke er bærekraftige. Det kommer flere grønne og bærekraftige fond å velge mellom siden dette er noe kundene vil ha og bevisstheten rundt hvem man ønsker å samarbeide med også øker. Man må se bakover i verdikjeden for å sikre at bærekraft er ivaretatt i alle ledd.

Oskar

Det spørs litt hva man mener med bærekraftige investeringer. Du har jo jobbet i bank, Fery?

Oskar

For å få avkastning i fremtiden bør man satse på noe som er langvarig, følgelig noe som er bærekraftig. Det som er bærekraftig er også det som blir lønnsomt for business.

Julie

For meg handler bærekraftige investeringer om blant annet å investere i forskning og hvordan man kan effektivisere, spesielt med tanke på mat og fóring. Hvordan kan dyrene mer effektivt ta opp fór uten for mye utslipp? Dette er jo en debatt når det kommer til dyrehold.

Julie

Bærekraftige investeringer handler jo også om at hver og én investerer sin egen tid og energi i å tenke nytt og bærekraftig, og for å få mer informasjon og bli mer opplyst om bærekraft. Jeg tror det er viktig å også tenke at man ikke alltid nødvendigvis får igjen penger for å investere i bærekraft.

Fery

Det å tenke grønt, kan jo også bety å gjøre mindre av noe. For eksempel reise mindre, redusere plast og papp emballasje og spare energi.

Jonas

Ja, og så er det veldig viktig at når man skal sende signaler, så gjør man det med handling, og ikke bare med intensjoner. Hvordan ser vi forskjell på greenwashing og faktisk grønne investeringer? Jo mer greenwashing man lar skje uten at det blir tatt tak i, jo mer svekkes tilliten til promoteringen av grønne investeringer. Da sitter folk og tenker: hvorfor skal jeg gidde? Det skader de som faktisk ønsker å gjøre grønne investeringer.

Oskar

Jeg har litt troen på at vår generasjon kommer inn og forhindrer greenwashing. Vi har fokus på det, og jeg tror at vi som både arbeidstakere og forbrukere etter hvert tvinger frem en endring på det.

Jonas

Men ting må jo være kostnadseffektive fordi man skal få et kapital-resultat i andre enden, slik at man kan investere i noe annet. Men grønne og bærekraftige investeringer ser mer på hva man får ut i andre enden, utenom ren kapital.

Oskar

Det handler om trippel bunnlinje.

Jonas

Ja. Og da vil man plutselig få et litt annet regnestykke. Ok, vi får ikke 20, vi får 15, men vi får også alle disse andre positive effektene samtidig.

Jeg tror det er viktig å også tenke at man ikke alltid nødvendigvis får igjen penger for å investere i bærekraft

JULIE

Fery

Da er spørsmålet: er noen villige til å la være?

Julie

Ja, det handler om å se mer helheten i det, og det handler veldig mye om å gjøre informasjonen mer forståelig for folk flest. Man hører ofte om ytterpunktene, og da tror man at man må være ekstrem i den ene eller andre retningen. Hvis det blir veldig ekstremt og langt ifra det du forstår, så kan det også bli vanskelig å starte en plass.

Jonas

Jeg tenker at det er veldig viktig å tørre å si til aksjonærene at ja, dette året går vi kanskje ned, men avkastningen over tid kommer til å holde seg mer stabilt. Hvis man gjør en lengre analyse på det, så ser man kanskje at man får en mer stabil avkastning.

Oskar

De selskapene som havner bakpå innen bærekraft klarer ikke å tiltrekke seg talenter heller. Det er viktig å ha et langtidsperspektiv, ikke bare på kortsiktig lønnsomhet, men også på hva annet man får, kanskje flere talenter og kreative hoder. Det er mange positive effekter av å være med på dette løpet.

Jonas

Utdanning er jo også veldig viktig.

Julie

Ja, enig!

Jonas

Flere og flere nordmenn drar til utlandet og jobber for utenlandske selskap. Plutselig eksporterer vi ikke bare olje, vi eksporterer kunnskap.

Fery

Her tror jeg det kommer til å skje enormt mye fremover. Med sensorteknologi som genererer enorme data, og når vi samtidig klarer å ha nok prosessorkraft til å behandle all informasjonen, kan vi for eksempel predikere forbruk.

Jonas

Vi må skille mellom hva som er grønn teknologi og hva som er bærekraftig teknologi. Jeg vil jo for eksempel si at atomkraftverk er grønn teknologi, men ikke nødvendigvis bærekraftig. Eller man kan for eksempel gjøre en teknologisk «quick fix» på et eller annet, men hvis man ikke har med den menneskelige dimensjonen så kan jo det være med på å skape mye større sosiale skiller som ikke er bærekraftige over tid.

Oskar

Tradisjonelt har folk kanskje sett på bærekraft som klima og miljø, men det handler også om økonomi, sosiale faktorer og folk. Så jeg er helt enig i at det er viktig å se på helheten. Jeg tror det økte fokuset på bærekraft gjør at flere startups ser at de kan bruke teknologien til noe nyttig, til å påvirke verden til å bli et bedre sted.

Fery

Og det som er ekstremt interessant er jo menneskene midt oppi alt dette. Selv om mange jobber blir automatisert og vi kommer til å se en eksplosjon i bruken av kunstig intelligens så er menneskene essensielle for utviklingen og for å drive bærekraft fremover. Vi kan ikke erstatte den emosjonelle intelligensen ved hjelp av teknologi.

Julie

Ja, det er akkurat det. Men det handler mye om å opplyse, og om å bruke teknologien som hjelpemidler nå når vi går inn i en tid hvor det kreves mer av oss for å få den bærekraftige utviklingen vi ønsker, men hvor vi ikke alltid får mer ressurser eller mer penger. Da trenger vi andre hjelpemidler enn bare menneskelig kraft.

Oskar

Effektivitet er jo helt avgjørende. Vi ser jo teknologipåvirkningen der vi jobber. Teknologi er involvert i alle prosjekter, det er alltid et element som må inn. Jeg tror at det spesielt innen retail & consumer er et stort potensiale for å blant annet redusere matsvinn og kaste mindre ved bruk av teknologi.

Jonas

Så må jo teknologi brukes i en kontekst, det er ikke teknologien som skal sette konteksten. I jordbruk kan man for eksempel se hvor man trenger å gjødsle ved å bruke GPS og satellitt for å hente inn data for å se hvor man må gjødsle mer eller mindre. Samme teknologien kan man bruke for å kartlegge f.eks. bruken av parkeringshus.

Fery

Kunstig intelligens (AI) kommer til å ta over mange av de arbeidsoppgavene vi gjør i dag. Om ti år vil vi se tilbake og tenke at det var helt absurd at vi utførte disse oppgavene selv. Data er jo informasjon, og hvis man klarer å ha perfekt data til enhver tid, så vil man ikke overprodusere, enten det er strøm eller mat eller transport.

Oskar

Den datainnsikten er jo helt avgjørende når vi skal lage blant annet smarte byer. Så tror jeg også det kommer til å skape mange nye forretningsmuligheter og løsninger som vi ikke har sett eller vet om ennå. Jeg tror det kommer til å påvirke alle bransjer.

Jeg tror det er uunngåelig å komme utenom kunstig intelligens (AI) når man snakker om bærekraftig utvikling

FERY

Fery

Så skal man ikke glemme hvor digitale vi er nå kontra hvordan vi engang var. Tenk så mye papir man kastet tidligere, på ting som vi i dag gjør med noen enkle klikk.

Oskar

Men mange av de problemene vi ser er jo også teknologidrevet. Veksten de siste 150 årene i forbruk, økonomi og byer kommer som følge av teknologiutvikling, og det har jo skapt store problemer for klima og miljø. Men jeg tror alle er enige om at teknologi må være en del av løsningen også. Jeg tror ikke teknologi vil være løsningen i seg selv, det er ikke all teknologi som brukes til å gjøre ting mer bærekraftig. Jeg tror løsningen ligger i kombinasjonen av ny teknologi, fokuset på bærekraft og smarte, kloke hoder.

Julie

Der er jeg enig med deg. For de som vokser opp nå har teknologi alltid vært en del av hverdagen, mens tidligere generasjoner har vokst opp og fått teknologi som en del av hverdagen etter hvert. Forhåpentligvis klarer vi fremover å bruke teknologien på en mer bærekraftig måte.

Julie

Når det gjelder bærekraft tror jeg vi må starte med holdninger, så må vi selvsagt opprettholde teknologi og kunnskap, men med en gang man starter med holdningene så er det så mye “lettere” å bygge opp kunnskapen og teknologien, fordi da har man lagt grunnlaget for å få det til å blomstre.

Oskar

Ja, holdningen om bærekraft er viktig, og må gjennomsyre alt. Så må det kombineres med teknologi og kompetanse.. For teknologi i seg selv er ikke løsningen, den må kombineres med et bærekraftig og løsningsorientert tankesett.

Jeg tror løsningen ligger i kombinasjonen av ny teknologi, fokuset på bærekraft og smarte, kloke hoder

OSKAR

NMBU er et universitet som brenner for å finne bærekraftige løsninger i samarbeid med andre, på områder som miljø, klimaendringer, befolkningsvekst, veterinærmedisin, økonomi, migrasjon, fattigdom, helse, mat- og vanntilgang, energi og arealutnyttelse.

NMBU_logo_bokm_hvit.png

Likte du saken?

Ledestjerne-logo.png

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).