Med anlegg for presisjon

Vebjørn Andreassen (24) kan på sekunder sjekke appetitten til millioner av oppdrettslaks. Det er en lønnsom kunnskap.

ANNONSØRINNHOLD FOR NMBU

Gjennom bachelorstudiet i husdyrvitenskap har Vebjørn Andreassen tatt fag som ernæring, avl og genetikk, økonomi og dyrevelferd. I nær fremtid står masterstudier innen akvakultur for tur. Foto: Benjamin A. Ward

– Som intern hos CageEye bruker jeg et system som kan lytte til det fisken forteller oss. Vi snakker fiskespråk, rett og slett, smiler student Vebjørn Andreassen.

Matproduksjon i sjø og på land

Han fullførte nylig en bachelor i husdyrvitenskap på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I høst tar 24-åringen fatt på en master i akvakultur. Begge studiene handler om matproduksjon – i sjø og på land.

Gjennom vårsemesteret har Vebjørn hatt internship på fulltid hos CageEye AS.

Bedriften tar i bruk hydroakustikk som produserer data på fiskens adferd, noe som gir beslutningstøtte for presisjonsforing av oppdrettslaks og muliggjør automatisk fôring.

Via en felles bekjent ble han i fjor høst kontaktet av tidligere NMBU-student Mattis Natvig Segerberg (27), Solution Manager i CageEye. Selskapet er i vekst og trenger stadig nye, gode hoder. Vebjørn var ute etter en relevant jobb ved siden av studiene.

– Det var et blinkskudd for meg. Tiden i CageEye har vært utfordrende, lærerik og morsom, forteller Vebjørn.

NMBU_BAW_15-1.jpg

Vebjørn Andreassen trives ute hos lakseoppdretterne langs kysten. Selv om tonen er ærlig og humoren røff, opplever han kundekontakten som det mest givende i tiden som intern i CageEye, en bedrift som bruker sonarteknologi til å overvåke atferdsendringer hos laks i oppdrettsmerder. Foto: Benjamin A. Ward

Utmerker seg på alle områder

I CageEye jobber Vebjørn operativt med produksjonsprosesser, logistikk og systemadministrasjon.

Veileder Mattis Natvig Segerberg i CageEye forteller at studenten utmerker seg på alle områder.

– Vebjørn er et funn. Han har entusiasme, positivitet og engasjement, og takler å få utfordringer i fanget. Han har både fått og tatt ansvar.

Med kontorplass på sjøen

Som student og internship på Østlandet, befinner Vebjørn seg et stykke unna der ting faktisk skjer i havbruksnæringen. Oppdretterne har i praksis kontoret sitt på sjøen. Kulturen er annerledes. For Vebjørn ble det en brå tilvenning og en uvant måte å gjøre forretninger på.

– Kontakten med lakseoppdretterne rundt i landet har likevel vært veldig givende. Tonen er ærlig, humoren røff. Jeg fikk et par slengbemerkninger i starten. Tåler man det, blir man akseptert. Det har jeg sansen for, smiler han.

Systemet han jobber med bidrar til å løse en av oppdretternes største hodepiner, fôrsvinn. Det er pellets som ikke blir spist og som forsvinner utenfor merdene.

– For å lykkes, er det avgjørende at systemene fungerer. Ikke bare i laboratoriet, men ute i blåst, bølger og minusgrader på Frøya i Trøndelag, i Bindal på Helgelandskysten eller på Austevoll i Hordaland, forklarer Vebjørn.

PROFIL

Navn: Vebjørn Andreassen
Alder: 24 år
Bosted: Oslo
Utdannelse: Bachelor i husdyrvitenskap fra NMBU. Påbegynner en master i akvakultur høsten 2020.
Aktuell: Internship på fulltid i CageEye AS, vårsemesteret 2020.

Vebjørn Andreassen (til venstre) og Mattis Natvig Segerberg har begge bakgrunn fra studier ved NMBU. Segerberg er Solution Manager i CageEye, og Vebjørns veileder under hans internship. De har nå jobbet tett sammen i et halvt år. Begge ønsker å fortsette samarbeidet. Foto: Benjamin A. Ward

Kan forstå fiskens adferdsmønster

Et oppdrettsanlegg består av flere merder. Det er flytende innhegninger der laksen oppbevares, fôres og stelles. En merd er i sjiktet 20-80 meter dyp og inneholder mellom 100.000-200.000 laks.

Teknologien til CageEye består av en hydroakustisk sensor som sender ut lydbølger og måler fordelingen av fiskenes svømmeblærer i merden. På den måten kan fiskens adferdsmønster forstås i sanntid, og gjennom algoritmer gjenkjennes fiskens appetitt.

– Systemet sørger for optimal fôring til rett tid. Da har laksen det bra og får nok mat. Det er også mer effektivt og lønnsomt for oppdretterne, sier Vebjørn.

Snakker med fisken fra kjøkkenbordet

De fire siste nettene har Oslo-gutten stått opp klokken 03.30 for å overvåke systemet for en kunde på Austevoll, noen mil sør for Bergen. Det kunne han gjøre digitalt hjemme fra kjøkkenbordet.

Ute hos kundene er installering av utstyret og opplæring de viktigste arbeidsoppgavene. Jo lenger nord i landet Vebjørn kommer, dess bedre trives han.

– Foreldrene mine er fra Senja, Norges nest største øy. Jeg føler tette bånd til Nord-Norge, og det er artig å jobbe med noe som står sterkt i landsdelen.

Om fem-seks år ser han for seg å ha flyttet på seg, ut av Oslo.

– En jobb i et oppdrettsselskap virker forlokkende, gjerne innenfor salg og marked eller biologisk rådgivning, sier Vebjørn om sine videre karriereplaner etter masterstudiene.

FIRE råd til studenter som ønsker internship

‣ Ta kontakt med arbeidsgivere du virkelig kunne tenke deg å jobbe hos. Send en e-post, cv eller ta en telefon. Den som intet våger, intet vinner.
‣ Ha en klar tanke om hva du vil gjøre og hva du vil lære. Vi ser faktisk mer etter entusiasme enn karakterer.
‣ Vær fleksibel og åpen for alle typer av oppgaver. Får du først en fot innenfor og leverer, er det kort vei til spennende prosjekter.
‣ Følg hjertet og interessene dine. Ekte engasjement fungerer best.

Kilde: Mattis Natvig Segerberg, Solution Manager i CageEye AS

«Gjennom studiene har jeg fått innsikt i globale problemstillinger, og en forståelse for hva matproduksjon er i en industriell skala. Der det er store utfordringer, trengs innovative løsninger»

Vebjørn Andreassen

Trenger flere innovative løsninger

På NMBU har Vebjørn tatt fag som ernæring, avl og genetikk, økonomi og dyrevelferd. I nær fremtid står kunnskap innen akvakultur for tur – både nasjonalt og internasjonalt.

– Gjennom studiene har jeg fått innsikt i globale problemstillinger, og en forståelse for hva matproduksjon er i en industriell skala. Der det er store utfordringer, trengs innovative løsninger, sier Vebjørn.

I CageEye ønsker de å fortsette samarbeidet med den dyktige og joviale studenten.

– Vi er i dialog. NMBU er et studiested som er godt kjent i oppdrettsnæringen. Det gir automatisk pluss i boka. Vebjørn bringer dessuten med seg en sunn og jordnær tilnærming til folk og arbeidsliv. Han er ikke bare en student, han er en stor ressurs, slår Mattis Segerberg fast.

Likte du denne saken?

D2 vil hver uke fremover presentere de 30 juryen har valgt ut. Til høsten vil juryen sammen med leserne kåre «Årets Ledestjerne».

D2 og Dagens Næringsliv presenterer gjennom 2020 30 under 30* som vil gjøre verden mer bærekraftig, gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

* Kan fylle 30 i 2020

Kåringen er basert på at leserne nominerer sine kandidater. Ut fra disse har en uavhengig jury, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, kåret 30 ledestjerner.

Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells og Coop, samt kunnskapspartnerne Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Ungt Entreprenørskap.