BIEFFEKTEN

Dør biene, dør menneskene. Marie Skjelbred er fast bestemt på å redde både planeten og de flittige fremtidsbærerne.

Som revisor hjelper Marie Skjelbred næringslivet med å sette ord til handling i bærekraftarbeidet. På arbeidsplassens tak legger hun til rette for at 150.000 hardtarbeidende lagspillere kan utføre sine viktige oppgaver. Foto: Benjamin A. Ward

På gateplan i en av hovedstadens nye bydeler summer det livlig fra biler, trikk, cafeliv og travle mennesker. Åtte etasjer opp, på taket av konsulentgiganten PwCs norske hovedkvarter, summer 150.000 honningbier rundt tre bikuber med adresse Bjørvika.

– Se på dem! De jobber så harmonisk og målbevisst. En liten bie kan fly opp til tre kilometer på jakt etter nektar, og er kanskje innom både Grünerløkka, St. Hanshaugen og Ekeberg på en dag, smiler Marie Skjelbred, revisor i PwC, og birøkter.

– I bienes verden er ikke hver enkelt bie så viktig. De er ekte lagspillere, sier bodøværingen blidt, mens hun og kollegene gjør seg klare til innhøsting av årets sommerhonning.

Engasjement som fikk tak å stå på

Marie begynte i PwC i 2014, fersk fra siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole. Med seg hadde hun et ektefølt engasjement for å leve et bærekraftig liv i en grønn by, med et minimalt fotavtrykk.

Ledestjerner 2021

D2 og Dagens Næringsliv presenterer gjennom året 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig, gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells, Coop, IKEA, PWC og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Denne artikkelen er sponset av en annonsør og er ikke en del av det redaksjonelle løpet.

Allerede det første året tok hun initiativ til bie-prosjektet og sørget for å skape et blomstrende og summende tak.

Hos det globale kompetansehuset hjelper hun kunder fra hele næringslivet med å ta del i den grønne skiftet. For Marie er det å være revisor et viktig samfunnsoppdrag.

– I nær fremtid vil bedrifter måtte rapportere på bærekraft på samme måte som de i dag rapporterer på regnskapstall. Det er meningsfullt å få bidra til et mer bærekraftig samfunn, og sikre at bedrifter ikke kommer unna med grønnvasking, sier hun.

Etter syv år i PwC er lojalitetsfølelsen fortsatt sterk. En viktig årsak til det er at arbeidsgiveren har tatt henne igjen på engasjementet for et grønnere samfunn.

– Jeg er stolt over at PwC har så mye kompetanse innen bærekraft, og har tatt et aktivt standpunkt gjennom å integrere det i strategien. Min opplevelse er at vi spiller en viktig rolle i å hjelpe kundene våre fra ord til handling i bærekraftarbeidet, sier hun.

– Det er fullt mulig å leve gode liv, uten å forringe mulighetene for fremtidige generasjoner. Heldigvis tar arbeidsgiveren min dette minst like alvorlig som meg.

Ingen bier liker asfalt og betong

Mon tro om de arbeidsomme by-biene tar seg tid til å nyte sjøutsikten eller den prisbelønte arkitekturen i Bjørvika? Neppe. Med 200 vingeslag i sekundet flyr PwC-biene jevnt og trutt fra det grønne hjemmekontoret på taket og til byens parker, åser og balkongkasser.

Marie Skjelbred

Alder: 34 år
Bosted: Fra Bodø
Bor på Kjelsås i Oslo
Sivil status: Gift, to barn
Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)
Stilling: Revisor i PwC

– I byer verden over bygger vi ned det grønne. Ingen bier liker asfalt og betong. En enkel løsning er å gjøre alle flate tak om til blomstrende oaser, sier Marie.

Interessen for bier ble vekket da hun leste en artikkel om biedød i USA. Fremtidsscenarioet som tegnes uten bier, er unektelig dystert.

– Verdens matproduksjon vil da være ganske begredelig. Vi kan til slutt stå og pollinere for hånd, slik som i boken «Bienes historie» av Maja Lunde, sier Marie.

– Boken traff meg. Det var ubehagelig reelt. Det er dette forskerne advarer mot. Biene er en del av det store bildet, og konsekvensen av at biene faller utenfor dette bildet er skremmende.

Skaper merverdi i fellesskap

Arbeidet med biene på taket har vært en øyeåpner og en inngangsport til større bevissthet.

– I kampen for naturen og klimaet er kanskje ikke hvert enkelt menneske så viktig i seg selv. Vi burde gjøre som biene, dra mer i samme retning, sier Marie ettertenksomt.

Revisoren opplever at bie-prosjektet har bidratt til å definere henne i PwC, der bærekraftarbeidet virkelig har fått luft under vingene.

Det arbeidet leder Hanne Løvstad, partner for bærekraft og klimarisiko i PwC. Målrettet jobbing for en bærekraftig samfunnsutvikling er én av bærebjelkene i strategien.

– Den interne kulturen og engasjementet vi har bygget opp, som bie-prosjektet, gjør oss til bedre rådgivere for kundene våre. Vi lever strategien, noe som gir kunnskap og troverdighet, sier Løvstad og legger til:

– Hos næringslivet merker vi en økt bevissthet innen bærekraft, klima og miljø. De fleste ser at naturen er på vikende front og at omstilling til fornybar energi og sirkulære forretningsmodeller er den smarteste, mest farbare veien fremover.

Selv ser Marie Skjelbred flere paralleller mellom bieverdenen, PwC og samfunnet, der det avgjørende er at felleskapet spiller hverandre gode.

– For å gjenskape et system i balanse, oppnå gode resultater og økologisk harmoni, bør hver og en bidra ut over seg selv, for en verden vi ønsker å gi videre til barna våre. Det kan vi klare sammen.

4 på taket

Hva har biene lært deg?

– At vi ikke kan kontrollere naturen. De lærer meg å leve i pakt med naturen, ikke på bekostning av den – og bidrar til at jeg ikke mister bakkekontakt i mitt ellers urbane Oslo-liv.

Hvem vil du gi et stikk til?

– De som bygger ned dyrket mark. Det tar århundrer å danne god matjord. Med befolkningsvekst og lav selvforsyningsgrad er det uheldig at dyrket mark bygges ned til fordel for kjøpesentre og næringshager.

Hva er du mest stolt av på jobben?

– At PwC har kommet så langt og har så mye kompetanse innen bærekraft. Jeg opplever at vi spiller en viktig rolle i å hjelpe kundene våre fra ord til handling i bærekraftarbeidet.

Om biene kunne snakke, hva ville de fortalt oss?  

– Slutt å bygg ned vår verden til fordel for deres egen. Slutt å legg asfalt på blomsterengene.

Likte du denne saken?

D2 vil hver uke fremover presentere de 30 juryen har valgt ut. Til høsten vil juryen sammen med leserne kåre «Årets Ledestjerne».

D2 og Dagens Næringsliv presenterer gjennom året 30 under 30* som vil gjøre verden mer bærekraftig, gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

* Kan fylle 30 i 2021

Kåringen er basert på at leserne nominerer sine kandidater. Ut fra disse har en uavhengig jury, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, kåret 30 ledestjerner.

Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells, Coop, IKEA, PWC og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Font