Hydrogenialt

Renere og billigere hydrogen kan bidra til å løse klimakrisen, men vil kreve en lang rekke hjelpende hender på veien.

Hydrogenialt

Renere og billigere hydrogen kan bidra til å løse klimakrisen, men vil kreve en lang rekke hjelpende hender på veien.

Vår tids største kriser er tett knyttet til miljø- og energiutfordringer. Mange løsninger er under lupen, og det er åpenbart at renere drivstoff og nye teknologier vil spille avgjørende roller i fremtidens bærekraftige energisystem. 

I dette bildet har det lette, men svært så energitette hydrogenmolekylet fått luft under vingene både som erstatning for fossile kilder i kraftproduksjon, i industrien og i transport til lands, til vanns og i luften med.

I EU er de overbevist om at hydrogen vil være en bærebjelke i det fremtidige energisystemet. De siste årene har Norge også fått opp dampen.

– Med mitt 15-årige engasjement i styret for EUs Partnerskap for hydrogenforskning og utvikling, er jeg overbevist om at hydrogen vil utgjøre en nøkkelfaktor i det grønne skiftet, sier Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF. 

– Hydrogen er en energibærer som kan fremstilles og benyttes uten utslipp av CO2, og egner seg også godt for transport og lagring av energi over lengre tid. Bruk av hydrogen legger til rette for økt utbygging av fornybare energikilder. Sammen med elektrisitet, vil hydrogen gi økt fleksibilitet og bidra til nullutslipp i en rekke sektorer, legger han til.

Elektrolyse og skarpskodde rådgivere

Forskningsinstituttet har i lang tid hatt et betydelig engasjement inn mot produksjon av både grønt og blått hydrogen, med utstrakt aktivitet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttbruk.

Blått hydrogen produseres fra fossile kilder der man fanger og lagrer det aller meste av CO2-utslippet permanent, mens grønt hydrogen produseres ved å bruke fornybar energi som sol- eller vindkraft til å splitte vannmolekyler til hydrogen og oksygen, en helt utslippsfri metode som kalles vannelektrolyse.

– Grønt hydrogen har blant annet den fordelen at det kan produseres like effektivt i relativt små mengder som i storskala, sier Møller-Holst i SINTEF.

På Høvik i Bærum kommune står verdens mest effektive elektrolysør for grønn hydrogenproduksjon. Teknologien er utviklet i Norge av scale-up-raketten Hystar. Gründerbedriften påpeker at deres teknologi per i dag kan fremstille hydrogen rundt ti prosent mer effektivt enn andre leverandører av elektrolysører. 

Electronic instrument

Gründerbedriften Hystar og teknologisjef Alejandro Barnett har tatt i bruk spesielle PEM-elektrolysører for grønn hydrogenproduksjon. På veien mot billigere hydrogen og skaffe seg ytterligere konkurransefortrinn, hentet selskapet bistand fra rådgivere i PwC.

Det kommer godt med, spesielt nå når kraftprisene øker.

Selskapets sterkeste drivkraft er å bruke grønn teknologi til å utgjøre en forskjell i verden.

– Vi kan ikke nå utslippsmålene uten grønt hydrogen. Det er det som driver oss, sier Alejandro Barnett, teknologisjef i Hystar.

På reisen fra start-up til scale-up i en hurtigvoksende, tøff bransje, fikk selskapet i fjor hjelp og ekspertise fra et skarpskodd, tverrfaglig team fra kunnskapsgiganten PwC, gjennom PwC-fondet.

– Vi trengte et blikk utenfra, og tilførsel av kunnskap vi ikke satt på selv. En problemløser som kunne spille oss gode, sier Barnett. 

BRUNT HYDROGEN
Høye utslipp. Produsert av fossile brennstoff, typisk kull. Gassprosessen produserer hydrogen og karbondioksid.

GRÅTT HYDROGEN
Høye utslipp. Produsert av naturgass. Metan blir varmet opp for å produsere hydrogen og karbonmonoksid.

BLÅTT HYDROGEN
Lave utslipp. Grått eller brunt hydrogen produsert ved å benytte karbonfangst og –lagring og/eller bruksteknologi for å utjevne utslipp.

GRØNT HYDROGEN
Null utslipp. Produsert fra fornybar kraft ved elektrolyse av vann. Vannet blir spaltet i sine bestanddeler, hydrogen og oksygen.

Små forbedringer, store konkurransefortrinn

Hovedoppgaven til PwC var å bistå hydrogenselskapet med en digital strategi og digitale verktøy som kunne brukes til videreutvikling, analyse og optimalisering.

– Vi i Hystar vokser utrolig fort, og ønsker å jobbe mer kosteffektivt enn konkurrentene. Små forbedringer kan gi store konkurransefortrinn. Derfor trengte vi en større verktøykasse, blant annet for å ta i bruk alle dataene vi sitter på, sier Alejandro Barnett i Hystar.

For å komme dit ble selskapets planer utfordret og de vanskelige spørsmålene stilt. Det la grunnlaget for at selskap og rådgivere kunne dra for full kraft i samme retning og mot samme mål. 

Rådgiverne fra PwC var sparringspartnere for Hystar over en periode på seks måneder, og teamet som jobbet tettest på selskapet besto av Mari Elise Rugland (27), Morten Bakke (29) og Martin Aleksander Toresen (30). 

Mari Elise Rugland (27)

– Hva er unikt med Hystar?

– Lidenskapen til de ansatte og troen på at de kommer til å lykkes. De jobber med det jeg mener er min generasjons største utfordring 

– Hvordan har du og PwC-teamet først og fremst hjulpet denne kunden?

– Helt konkret bidro vi med automatisert visualisering av data fra labforsøk, som er en viktig del av arbeidet til de som jobber med kontinuerlig forbedring av Hystar sitt kjerneprodukt – elektrolysøren. I tillegg strukturerte vi opp og identifiserte utfordringer og behov knyttet til data og teknologi i tiden fremover gitt deres nåværende vekst og videre ambisjoner.

– Hvordan jobber og tenker dere knyttet til data og digital strategi og verktøy?

– Innenfor kjemisk industri har man alltid produsert store mengder data. Med nye verktøy og ny teknologi øker effektiviteten, men også datamengden tilsvarende. Vi prøver å se fremover slik at man har verktøy og støttesystemer som kreves for videre vekst. Dermed kan Hystar jobbe med det de kan aller best – produsere grønt hydrogen på en så effektiv måte at det er gunstig fra et miljømessig og ikke minst økonomisk perspektiv.  

Profil

Bor: I Amsterdam, Nederland (jobber nå i PwC Nederland) 

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU innenfor kjemi, og energi- og prosessteknikk 

Stilling i PwC: IT-utvikler

Favoritthobby: Arrangere fest for venner og kjente 

Viktigste egenskap i jobben: Høy gjennomføringsevne 

Om de to kollegene: Faglig sterke, veldig morsomme og gode til å lese et rom  

5 kjappe

Hva burde vi snakke mer om?  
– At det er de små tingene i hverdagen som gir et godt liv 

Hvem kunne du tenke deg å gi et spark bak?  
– Alle som mener at lærere lønnes godt nok 

Hvilken ting er du mest avhengig av i hverdagen?  
– Kaffe 

Hvilket råd liker du å gi til andre?  
– Legg vekk mobilen og les flere bøker 

Hvor ser du deg selv om fem år?
– Jeg jobber fulltid med å løse en utfordring innenfor fornybar energi eller overgangen til en sirkulær økonomi 

Martin Alexander Toresen (30)

– Hva er unikt med Hystar?

– Det er primært elektrolysør-teknologien deres, der de har funnet en egen løsning som er mer effektiv og tryggere. 

– Hva er det store problemet og hvordan bidrar Hystar til løsningen? 

– Vi står over flere store problemer, men i denne sammenhengen snakker vi om overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn – som vi må få til. Vi er generelt lite villige til å gi opp ting, så for å opprettholde levestandard samtidig som vi reduserer utslipp trenger vi bedre løsninger.

– Hvordan jobbet dere?

– Det var viktig å ha tydelig søkelys på hva en ønsker å oppnå og hvorfor. Det er fort å se seg blind på løsninger og ende opp med noe mer komplisert enn det man trenger. Ellers bidrar vi til en god balanse mellom å finne noe som passer nå, men også ha muligheter for å skalere videre opp og dekke fremtidens behov.  

Profil

Bor: I Oslo, på Ensjø 

Utdannelse: Master i Fysikk og matematikk, Sivilingeniør fra NTNU 

Stilling i PwC: Dataanalytiker  

Rolle i prosjektet: Prosjektleder og teknologipotet 

Favoritthobby: Squash 

Viktigste egenskap i jobben: Gjennomgående brukbar i det meste 

Om de to kollegene: 
Mari: Skikkelig engasjert i faget. En drivkraft på prosjektet. Veldig flink til å bare gå bort å snakke med folk og ellers typiske konsulent-ting (slides). 
Morten: Litt roligere. Veldig teknisk dyktig og får ting gjort.  

4 kjappe

Hva burde vi snakke mer om?  
– Folk burde generelt egentlig snakke litt mindre og lytte litt mer 

Har du noen livstriks?  
– Ta livet som det kommer 

Hva er det beste rådet du har fått?  
– Man må gjøre ting i riktig rekkefølge 

Hvor ser du deg selv om fem år? 
– Så lenge jeg lever komfortabelt og ikke kjeder meg, så er jeg happy 

Morten
Bakke
(29)

– Hvordan var det å jobbe med Hystar-prosjektet?

– Det var veldig kult å jobbe med et start-up/scale-up. Hver person som jobber der, er helt nødvendig for at selskapet skal lykkes og har hendene fulle til enhver tid. De er i en fase hvor de vokser veldig raskt i antall ansatte og arbeidsmetodene må derfor stadig forandre seg for å justere for økt behov for koordinasjon, kommunikasjon og digitale systemer. 

– Hva er det store verdensproblemet og hvordan bidrar Hystar til løsningen? 

– Det store problemet er at energiproduksjon fra fornybare kilder er veldig variabel og er vanskelig å lagre. Derfor er man ofte avhengig av andre energikilder i tillegg som kan være lite miljøvennlige.  Hydrogen kan brukes til lagring av energi og som brensel. Når vi brenner hydrogen, slipper vi ikke ut noe CO2 eller andre farlige biprodukter. 

– Hvordan jobber dere?  

– Arbeidet vårt er ofte kundefokusert. Vi setter oss inn i situasjonen eller problemet til en kunde før vi ser på problemet med «teknologi-briller». Vi kan da se mulighetsrommet for automasjon, analyser eller andre teknologiske hjelpemidler. Målet er ofte å få til å «gjøre mer med mindre». Gjennom å ta læring fra etablerte selskaper over til et scale-up-selskap, kan de lettere unngå å gjøre samme feil som andre og dermed utvikle seg raskere enn konkurrentene 

Profil

Bor: I Oslo 

Utdannelse: Master of Science Industrial and Management Engineering fra Montana State University 

Stilling i PwC: Senior dataanalytiker 

Favoritthobby: Alpint på vinteren, golf på sommeren 

Viktigste egenskap i jobben: Analytisk tenkning og problemløsning 

Om de to kollegene: 
Mari: Fremoverlent, sosial og stor iver. Ikke redd for å utfordre det etablerte
Martin: Analytisk. Holder seg rolig i alle situasjoner  

5 kjappe

Hva burde vi snakke mer om?  
– Atomkraft 

Hvem kunne du tenke deg å gi et spark bak?  
– Elon Musk 

Hvilket råd liker du å gi til andre?  
– Anerkjenn andres gode innsats. Det koster så lite for deg, men betyr mye for andre 

Hvilken ting er du mest avhengig av i hverdagen?  
– Fysisk notatbok. Jeg er distre og må kontinuerlig lage lister. Samtidig er jeg en visuell tenker, og tegner for å prosessere tanker  

Hvor ser du deg selv om fem år?  
– Jeg har alltid hatt en dragning mot idrett og sport og kunne gjerne tenkt meg å jobbe innenfor analyse og utvikling enten direkte mot utøvere eller på utstyrsfronten. 

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.