Rådgiver av natur

Han har vært grønnsaksbonde i Canada, jobbet i FN og frykter at favorittvindruene kan forsvinne.

Erlend Bjørklund (28) får næringslivet til å lytte til det desperate ropet fra naturen.

Video: Benjamin A. Ward

Næringslivet har kun seks år til 2030-målet om utslippskutt skal være nådd.

Majoriteten av norske bedrifter er ikke i rute.

Naturkrisen rammer også næringslivet midtskips, med enorme konsekvenser i kjølvannet.

Da kunnskapshuset PwC nylig lanserte resultatene fra sin årlige Klimaindeks, kom det frem at kun 9 av landets 100 største bedrifter kutter i tråd med Paris-avtalen.

Det avdekker et massivt gap i omstillingstakten.

– De fleste har nå et klimaregnskap, og dobbelt så mange har tatt med de viktigste utslippskildene, men utslippsreduksjonene er på langt nær nok, sier Erlend Bjørklund, leder for klima og natur i bærekraftsteamet til PwC Norge.

Erlend Bjørklund (28)

  • Bosted: Øvre Torshov i Oslo.
  • Utdannelse: Master i Klima- og miljø fra London School of Economics, og Bachelor i Internasjonale utviklingsstudier og samfunnsøkonomi fra McGill University.
  • Stilling: Leder for klima og natur i bærekraftsteamet til PwC Norge. Jobber med klima- og bærekraftrisiko, grønn omstilling og strategi.
  • Beste egenskaper i jobben: Nysgjerrig, arbeidsvillig og optimistisk.
  • Aktuell: Sentral i PwC–teamet som hvert år utarbeider rapporten «Klimaindeksen».

Rapporten gjør det vanskeligere å stikke hodet i sanden.

–  Tallfakta lyver ikke. De flinkeste bedriftene har skjønt at det å gjøre mer enn bare et minimum er klokt, både kommersielt og omdømmemessig, understreker 28-åringen.

Siden han kom inn i bærekraftsteamet til PwC, har vekstreisen der gått i takt med næringslivets egen modning på feltet. – I dag må alle selskaper ha et aktivt forhold til dette, og vi ser en økende etterspørsel etter bedre kunnskap, strategisk innsikt og tydelige råd, sier Erlend Bjørklund. Foto: Benjamin A. Ward

Vinnerne viser handlekraft

Fellesnevneren for de ni klimavinnerne er at de viser handlekraft ved å oppnå økonomiske mål uten å øke fotavtrykket.

– Neste år spisser vi indeksen i en mer bransjespesifikk retning, sier Erlend.

Han begynte i PwC i 2019, som en av de første i kompetansegigantens norske bærekraftsteam.

Der får han jobbe med de to beste tingene han vet.

– Viktige og komplekse problemstillinger knyttet til klima- og naturpositiv omstilling for landets største bedrifter, og teambuilding for å forsterke landets allerede råeste rådgivningsmiljø innen bærekraft, sier ledertalentet, og smiler selvsikkert over brilleglassene.

Seks kjappe

Hva er det beste rådet du har fått?
– «Don’t let the fish get in the way of the fishing».

Hva burde vi snakke mer om?
– Naturrisiko i næringslivet.

Hva liker du best å gjøre på fritiden?
– Heldags matprosjekter. Det beste jeg vet er å utfordre meg selv, lære nye ting og dele et måltid med de jeg er glad i. Når jeg først engasjerer meg, det være seg surdeigsbrød eller vin, så går jeg tungt inn.

Hva er din aller viktigste drivkraft?
– Utålmodighet.

Hva er den viktigste hendelsen som har formet deg mest?
– Gjennom oppveksten flyttet jeg til et nytt land eller en ny by hvert tredje år.

Når og hvor føler du deg aller mest lykkelig?
– I Shavasana etter en god yogatime.

Bidrar i beslutningsrommet

Arbeidshverdagen går ofte ut på å holde presentasjoner og gi råd til styrer og ledergrupper på tvers av ulike bransjer.

PwC har en solid rådgiverposisjon og Erlend bidrar med sin spisskompetanse slik at selskapene får sunnere beslutningsgrunnlag og kan være i front av utviklingen.

– Bærekraftrådgiveren kommer inn med et åpent blikk, ser kunden i øynene og belyser utfordringer, skaper forståelse og foreslår løsninger for en konkurransedyktig omstilling, sier han.

Erlend har direkte tilgang til mange innflytelsesrike beslutningstakere i det norske næringslivet.

Der opplever han mye vilje, men også et paradoks.

– Styrer og ledergrupper ønsker ofte å gjøre ting på sin måte. Samtidig tvinger den dramatiske utviklingen av natur- og klimakrisen oss til å gå mye mer i samme retning, sier rådgiveren.

– Bedriftene motiveres best når vi sammenlikner dem med konkurrentene. Det å trigge «best i klassen»-genet og peke på hva det vil kreve, er både nyttig og effektivt.

Erlend Bjørklund ser flere lyspunkter.

– Vi ser at kunnskapen og rådene våre, kobles direkte til handlinger som skaper grønn omstilling, bit for bit, sten for sten.

– I mitt team er vi en gjeng klimanerder der alle er lidenskapelig opptatt av bærekraft og ønsker å utgjøre en reell forskjell ute i næringslivet. PwC er fullt av folk som ivrer etter å komme i gang med morgendagens problemstillinger, sier Erlend. Foto: Benjamin A. Ward

Internasjonal spire

I hovedstaden består PwCs bærekraftsteam av 30 hoder. Erlend er en av seks personer i ledergruppen.

Før han begynte der, gjennomførte han et internship i FN-organisasjonen UNIDO i Wien og fikk prosjekterfaring relatert til grønn konkurransekraft og bærekraftstrategi. Erlend har også jobbet i Verdens Naturfond (WWF), da med sammenhengene mellom kosthold i utviklingsland og bærekraftig landbruk.

Klimaspiren ble imidlertid sådd i Montreal i Canada, hvor han sammen med seks medstudenter drev en økologisk gård på universitetets tomt og livnærte seg av å selge grønnsaker.

– Jeg ble energisk opptatt av å forstå hva det betyr å skape et bærekraftig matsystem, hvordan ting henger sammen og hvordan skape bærekraftige resultater. Jeg skjønte at jeg kunne utgjøre en forskjell, men ville bidra til et bærekraftig system på et større nivå, sier Erlend.

På den grønne gren på Gressholmen, et av favorittstedene i Oslo. Foto: Benjamin A. Ward

En «vin-vin»-situasjon

Et annet prosjekt han er stolt av, er en omfattende analyse av klimarisiko PwC utførte for vinproduserende land, bestilt av Vinmonopolet.

Funnene ble delt med de nordiske alkoholmonopolene, som samlet er verdens største innkjøpere av vin.

– Bønder, herunder vinbønder, søker så mye stabilitet som mulig. Tørke, skogbrann og varmerekorder representer alt annet enn dette, understreker Erlend.

– Vi går inn i en meget usikker fremtid. Da må man være rigget for å kunne navigere i stormen, søke stabilitet og trygge havner. Her kommer bærekraftrådgiveren inn.

Hvis vi ikke lykkes med klimaomstilling og naturvern, kan vi miste store deler av italiensk, amerikansk og fransk vin frem mot 2050.

Vinelskeren Erlend er mildt sagt bekymret.

– Verdens vinproduksjon, i likhet med mange andre råvarer, er truet. Vinmonopolet spiller her en viktig rolle i å motvirke den utviklingen der de kan. Størrelsen og posisjonen de har gjør det mulig å tenke langsiktig. Når de snakker med grossistene, blir de lyttet til, forklarer han. 

«Naturen må få samme prioritet som klimaet. Vi kan ikke løse klimakrisen uten å løse naturkrisen»

Ropet fra naturen

Erlends største kampsak handler om at en essensiell bærebjelke står i fare for å forvitre.

– Naturen lider. Tap av artsmangfold og økosystemer er en enorm krise som overskygger både pandemien og klimakrisen, sier han.

– Naturen må få samme prioritet som klimaet. Vi kan ikke løse klimakrisen uten å løse naturkrisen.

Næringsaktører som ikke lykkes med det grønne skiftet, risikerer å miste kunder og tape omdømme.

PwC-rådgiveren gir følgende innspill til bedriftene han jobber med:

– Start med å undersøke hvordan din bedrift er eksponert for klima- og naturrisiko. Kartlegg og få innsikt i hvordan dette vil påvirke bedriftens utvikling, sier Erlend, og utdyper:

– Næringslivet er avhengig av naturen for å opprettholde sine rammebetingelser, noe vi tidligere har tatt for gitt. Naturen bidrar direkte til stabilitet i verdikjedene og fornyelse av verdifulle og kvalitetsrike naturressurser.

Erlend nekter å gi slipp på fremtidstroen selv om tempoet i riktig retning burde vært høyere.

– Jeg kan i alle fall håpe at bærekraftrådgivning og grønn omstilling går fra dagens spisskompetanse til å være helt grunnleggende for all forretningspraksis og samfunnsmessig utvikling i fremtiden.

Vil du også jobbe med bærekraft?

Klimaspiren ble sådd da han drev økologisk grønnsaksgård under studiene. Nå gjør Erlend Bjørklund fortsatt en indirekte forskjell, men for et større marked. Foto: Benjamin A. Ward

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.