Foto: Ragnar Hartvig

Kontorlandskap i endring

Samfunnet og næringslivet preges av større uforutsigbarhet og raskere endringer. Det stiller nye krav til hvordan vi bruker kontorene våre.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

– Arbeidsplassene må rett og slett kunne endres i takt med de raske markedsendringene, sier administrerende direktør, Sonja Horn, i Entra, en av landets største eiendomsforvaltere.

Hun tror kontoret vil utvikle seg mot å være en «destinasjon» - et sted man vil være, og ikke bare jobbe.

– Mange har nok erfart at hjemmekontor er effektivt til konkrete og definerte oppgaver, men det vil ikke kunne erstatte kontorets rolle som kulturbærer og det stedet hvor du får tilfredsstilt det sosiale. Det tror jeg vil bli forsterket fremover, sier Entra-direktøren.

Sonja Horn_ Entra.jpg

Sonja Horn er administrerende direktør i Entra – én av Norges største eiendomsforvaltere. Foto: Entra

De har 1,3 milliarder kvadratmeter, til en verdi på over 49 millioner kroner, i porteføljen. Daglig er det om lag 30.000 mennesker som har sin arbeidsplass på en av deres kontorer.

– Både situasjonen med Covid-19 og endringer i arbeidsmarkedet gjør at det stilles andre krav til arbeidsplassen. Bedriftene har behov for mer fremtidsrettede og fleksible løsninger – både med tanke på arealene, utformingen og møbleringen, sier Horn.

Lindbak3602.jpg

Entra-direktøren tror aldri hjemmekontor vil kunne erstatte kontorets rolle som kulturbærer og det stedet hvor du får tilfredsstilt det sosiale. Foto: Lindbak

Ny trend blant leietakerne

Som et ledd i å kunne skape bærekraftige, fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser for sine kunder har Entra denne våren blant annet fått Lindbak med på laget - Norges ledende familieeide selskap innen blant annet kontor- og interiørløsninger.

– Møbler er en vesentlig del av kontor- og arbeidshverdagen, og de skal dekke mange behov. Vi ser i økende grad at leietakere ønsker å benytte bærekraftig, gjerne norske produkter, dog med fokus på kostnad og anvendelighet. Ergonomi, allsidighet og design er selvfølgelig også viktig, sier Horn.

LES MER: Lokalt er smart. Norske og kortreiste kvalitetsmøbler

0

Arbeidssoner skreddersydd for samhandling, kreativitet eller stillhet bidrar til trivsel og effektivitet.

Kontorlandskap hos Schenker.
Arkitekt: Metropolis Arkitektur & Design AS, Foto: Ragnar Hartvik

0

Sosiale soner er en viktig del for å skape trivsel i et moderne kontorlandskap.

Sosial sone hos Lånekassen. Arkitekt: Krohnark, Foto: Birgit Fauske

Med tusenvis av kontorstoler, arbeidsbord, møtebord og sofaer i sine lokaler var Entra avhengig av en leverandør som kunne tilby konkurransedyktige priser og kvalitetssikrede leveranser, men også oppfylle strenge kriterier innenfor både miljø, bærekraft, innovasjon, lokal tilstedeværelse og kundefokus.

– Vi tenker på miljø i alt vi gjør. Det samme så vi at Lindbak gjorde, og de var derfor en god match. Lindbak hadde blant annet sertifiserte møbler, og bærekraftige løsninger innenfor rehabilitering, gjenvinning, avhending og produksjon. I tillegg har de egen distribusjons- og monteringsorganisasjon, et område vi historisk sett har hatt utfordringer med, sier Horn.

Lindbaks administrerende direktør, Jan Petter Lindbak, er glad for at miljø har blitt stadig viktigere for mange av deres kunder.

– I tillegg til å kontinuerlig endre måten vi tenker og jobber på, jobber vi beinhardt for at kundene som premissgivere skal stå inne for å bli mer bærekraftige og miljøvennlige. Lindbak samarbeider med de viktigste produsentene i og utenfor Norge. Dette gjør at vi kan legge press på produsentene med krav om blant annet gjenbrukbare materialer, forklarer Lindbak.

– På den måten sikrer vi en bærekraftig og forpliktende verdikjede.

Trykk her for å lese hvordan du velger riktig kontormøbler til arbeidsplassen din

Fleksibilitet og uforutsigbarhet

Hos interiørarkitektselskapet Krohnark jobber de daglig med å utvikle lekne og fremtidsrettede arbeidsplasser, både for det offentlige og private.

– Tidligere visste kundene akkurat hva de skulle ha. Den nye normalen er nå at de ikke vet. Alt er mye mer uforutsigbart, og verden endrer seg raskere. Det gjør at kundene i dag etterspør fleksibilitet. Kort sagt: Muligheter for å enkelt kunne utvide og redusere arealene sine, sier daglig leder og eier av Krohnark, Heidi Krohn.

Portrett Heidi Krohn.jpg

Krohnark-leder, Heidi Krohn, merker at kundene etterspør større fleksibilitet. Foto: Krohnark

Til tross for at en stor andel av oss denne våren har jobbet fra hjemmekontoret, tror hun ikke det er starten på slutten for de etablerte kontorene. Snarere tvert imot.

– Jeg er helt sikker på at folk savner kontoret sitt og det å kunne se folk i 3D. Det blir minst like viktig å lage gode samlingsplasser fremover. Hvorfor det? Jo, fordi humankapitalen er det viktigste vi har. Menneskene. Da må man ta vare på de.

Sammen med Lindbak har de hatt en rekke stor kontor-prosjekter for blant annet Bane NOR, Lånekassen, Statens Vegvesen Region Øst og NAV.

– På store prosjekter som dette er man helt avhengig av å samarbeide med en erfaren og kompetent leverandør som Lindbak for at det skal bli vellykket. De har da totalansvaret for oppfølging av produsentene, selve leveransen, montering og oppfølging i etterkant.

Fem trender fra kontor-ekspertene:

0

1.

Hjemmekontor vs. Kontor

Det er og vil bli økt bruk av hjemmekontor, men dette vil ikke erstatte kontorene fremover. De vil fortsatt være viktig arena for det sosiale, samarbeid, kreative og krevende oppgaver.


Kontorlandskap hos Opplandske betong.
Arkitekt: KUBIK, Foto: Niklas Hart

0

2.

FLEKSIBILITET

Usikkerhet, uforutsigbarhet og raske endringer i samfunnet og markedene stiller nye krav til mer fleksible kontorer. Både med tanke på areal, utforming innredning/ og møblering.


Bane NOR
Arkitekt: Krohnark, Foto: Kjetil Gudem

0

3.

MILJØ & BÆREKRAFT

Stadig flere kunder, leverandører og produsenter stiller strengere krav til miljø og bærekraft, med tanke på blant annet gjenbruk, materialvalg og varighet.


HÅG Creed stolsammen med As Long As You Like bord fra Objekt.

0

4.

KORTREIST

Stadig flere er opptatt av å velge kortreiste leverandører og produsenter av møbler og innredning. Både på grunn av tryggheten, kvaliteten og valutakursene men også med tanke på at det er kortreist og bærekraftig.


HÅG Capisco - produsert på Røros

0

5.

ANSIKT UTAD

Kontoret speiler imaget til virksomheten. Det sier noe om hvem du er og hvordan du vil fremstå – gjennom alt fra miljøprofil og design til interiør og møblering. Et moderne og riktig utformet kontorlokale kan bidra til å tiltrekke seg fremtidens talenter.


Bouvet Stavanger, Arkitekt: Link Arkitektur, Foto: Rune Helliesen

Norsk og nært

I markedet har man merket en økt etterspørsel etter mer kortreiste møbler. Krohn mener dette skyldes fire hovedårsaker.

Valutakursene: En svak kronekurs har ført til at prisen for euro, svenske og danske kroner har skutt i været, noe som påvirker kostnadene på store prosjekter.

Støtte: Mange velger å støtte opp om norske leverandører og produsenter som en del av «dugnaden» og fellesskapet for å bevare norske arbeidsplasser.

Tryggheten i leveransene: Mindre usikkerhet og større forutsigbarhet til om og når møblene leveres.

Miljø: Ønske om kortreiste kvalitetsvarer med lengre varighet.

– Man søker rett og slett mer trygghet og forutsigbarhet, sier Heidi Krohn i Krohnark.

Lindbak har kontor og showrom i hele Norge. Her fra showrommet hos Lindbak Interiør Oslo på Studio Skøi.

DETTE ER LINDBAK

‣ Lindbak er Norges ledende familieeide aktør innen møbler og teknologiløsninger til kontor og arbeidsplasser.

‣ Historien deres startet allerede i 1908, og i dag teller de cirka 250 ansatte fordelt på 28 lokale avdelinger over hele Norge.

‣ Lindbak samarbeider med de viktigste produsentene av i og utenfor Norge.

‣ Tilbyr moderne og funksjonelle kontormøbler til bedrifter i offentlig og privat sektor.

‣ Opptatt av løsninger som leverer på ergonomi, funksjonalitet, design og kvalitet til alt fra åpne kontorlandskap, cellekontorer og sosiale soner til kantiner, konferanserom og møterom.

‣ Andre deler av virksomheten leverer produkter og tjenester innen blant annet lyd og bilde, vann og kaffe, skrivere, IT-løsninger og kontorrekvisita.

Undervurdert effektivitetseffekt

Jan Petter Lindbak er nå 4. generasjon i det familieeide selskapet med 28 lokalkontorer spredt utover landet. Lederen for den tradisjonsrike familiebedriften tror vi bare har sett starten for endringene som kommer på norske arbeidsplasser fremover.

– Jeg tror definitivt måten vi jobber på vil endre seg. Jeg tror man vil gå fra å definere kontoret ut ifra antall kvadratmeter og sitteplasser til å prioritere og tilrettelegge for best mulig samhandling. En konsekvens av det er at fleksibilitet vil bli mye viktigere. Det betyr at vi i Lindbak, og vår bransje, også må omstille oss til dette, sier Lindbak.

Jan Petter Lindbak.jpeg

Administrerende direktør, Jan Petter Lindbak, er nå 4. generasjon i det familieeide selskapet Lindbak som har 28 lokalkontorer spredt utover landet. Foto: Lindbak

Behovet for fagkompetanse og rådgivning for å skape nye og gode løsninger tror han forsterkes.

– Effektiviteten og produktiviteten som et godt arbeidsmiljø er med å skape må ikke undervurderes. Derfor er det viktig å koble inn interiørarkitekter og rådgivere som hjelper kunden å finne fleksible og moderne løsninger for å oppnå ønsket trivsel og effektivitet.

Han er ikke i tvil og at hjemmekontoret og videokonferanser vil bli mer og flittig brukt av mange fremover, også etter Covid 19. Men én ting er minst like viktig uavhengig av nye trender og tilpasninger.

– Helse, ergonomi og den sosiale dimensjonen i hjemmekontordiskusjonen. Veien til sykemelding kan være kort.

Hjelp til planlegging og bestilling av kontormøbler?
Kontakt din nærmeste Lindbak-avdeling her

Likte du denne saken?