Orange, Rectangle, Font, Slope

Digital konferanse fredag 26. november 2021

Slope

EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT

Material property, Rectangle, Line, Font

Breakfast seminar

Opportunities for private and public sector in Horizon Europe

OPPTAK

FROKOSTSEMINAR

EUs taksonomi – nye, grønne spilleregler for næringslivet