Orange, Rectangle, Font, Slope

11. – 14. oktober 2022

Slope

EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT

Material property, Rectangle, Line, Font

I samarbeid med

TIDLIGERE SENDINGER

Krigen i Ukraina og energikrisen; Hvordan den nye geopolitiske situasjonen setter nye krav til Norge som energinasjon og teknologileverandør? Hva betyr EUs politikk og lederskap for oss?

Moderator: Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef i SINTEF Industri

Medvirkende:

 • Thina Saltvedt, Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea
 • Georg Riekeles, Associate Director i European Policy Centre
 • Mona Mølnvik, forskningssjef i SINTEF Energi AS
 • Asgeir Tomasgard, Professor og direktør for NTNU Energy Transition Initiative

FROKOSTSENDING 
Tirsdag 11. oktober

Hva betyr krigen i Ukraina og energikrisen for Norge?

Ved siden av å levere gass til Europa – hvordan skal norsk industri og offentlig sektor bidra til EUs ambisiøse mål i REPowerEU? Hvordan vi kan bidra til å utfase russisk gass og samtidig akselerere det grønne og digitale skifte for å nå EUs mål om et klimanøytralt Europa innen 2050?

Moderator: Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef i SINTEF Industri

Medvirkende:

 • Kathrine Ryengen, Chief Commercial Officer i ZEG Power
 • Hans Erik Vatne, SVP og Chief Technology Officer i Norsk Hydro
 • Johan Hustad, Direktør for NTNU Energi
 • Trond Runar Hagen, SINTEF Digital

FROKOSTSENDING 
Onsdag 12. oktober

Hvordan kan norsk teknologi og industriutvikling bli en del av løsningene Europa trenger?

Bli med til Brussel og se Norge utenfra: Hva forventer egentlig EU av oss i håndteringen av energi- og klimakrisen? Hva vil regelverket ha å si for vårt fremtidige næringsliv? Vi spør de som sitter tettest på problemene hvordan situasjonen er akkurat nå, og hvordan de ser på Norges rolle.

Moderator: Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef i SINTEF Industri

Medvirkende:

 • Rolf Einar Fife, Norges ambassadør til EU
 • Pål Coldevin, Executive Vice President, RWE
 • Anne Borg, rektor på NTNU
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Edgar Hertwich, Professor NTNU

FROKOSTSENDING 
Fredag 14. oktober

Hva vil mulighetene i EUs nye politikk og regelverk bety for å skape et levedyktig norsk næringsliv?

Energikrisen i Europa:

REPowerEU og norske muligheter

Europas energikrise og klimamål krever store omstillinger. Hvordan kan norsk verdiskapning, drevet av forskning, teknologi, innovasjon og industriutvikling, bidra til EUs grønne og digitale skifte?

Bli med på NTNU og SINTEFs 6. årlige europeiske strategiseminar. For å forstå den brennaktuelle krisen har vi invitert innledere fra EU-kommisjonen, Europaparlamentet, regjeringen og ledende norske og europeiske energiaktører fra næringsliv og offentlig sektor til å dele sine perspektiver på mulighetene Norge har til å delta i den europeiske dugnaden.

Arrangementet foregår fra 11.-14. oktober og er spredd over 3 frokostsendinger og et 2 dagers toppledermøte i Brussel. Sendingene er åpne for alle og tar topplederdiskusjonen med hjem til deg. Logg deg på og bli med i diskusjonen om Norges rolle i å finne løsninger på den europeiske energikrisen og omstillingen.

ESS 2022

PROGRAM

FROKOSTSENDING 
Tirsdag 11. oktober kl. 10.00

Hva betyr krigen i Ukraina og energikrisen for Norge?

Krigen i Ukraina og energikrisen; Hvordan den nye geopolitiske situasjonen setter nye krav til Norge som energinasjon og teknologileverandør? Hva betyr EUs politikk og lederskap for oss?

Moderator: Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef i SINTEF Industri

Medvirkende:

 • Thina Saltvedt, Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea
 • Georg Riekeles, Associate Director i European Policy Centre
 • Mona Mølnvik, forskningssjef i SINTEF Energi AS
 • Asgeir Tomasgard, Professor og direktør for NTNU Energy Transition Initiative

FROKOSTSENDING 
Onsdag 12. oktober kl. 10.00

Hvordan kan norsk teknologi og industriutvikling bli en del av løsningene Europa trenger?

Ved siden av å levere gass til Europa – hvordan skal norsk industri og offentlig sektor bidra til EUs ambisiøse mål i REPowerEU? Hvordan vi kan bidra til å utfase russisk gass og samtidig akselerere det grønne og digitale skifte for å nå EUs mål om et klimanøytralt Europa innen 2050?

Moderator: Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef i SINTEF Industri

Medvirkende:

 • Kathrine Ryengen, Chief Commercial Officer i ZEG Power
 • Hans Erik Vatne, SVP og Chief Technology Officer i Norsk Hydro
 • Johan Hustad, Direktør for NTNU Energi
 • Trond Runar Hagen, SINTEF Digital

FROKOSTSENDING 
Fredag 14. oktober kl. 10.00

Hva vil mulighetene i EUs nye politikk og regelverk bety for å skape et levedyktig norsk næringsliv?

Bli med til Brussel og se Norge utenfra: Hva forventer egentlig EU av oss i håndteringen av energi- og klimakrisen? Hva vil regelverket ha å si for vårt fremtidige næringsliv? Vi spør de som sitter tettest på problemene hvordan situasjonen er akkurat nå, og hvordan de ser på Norges rolle.

Moderator: Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef i SINTEF Industri

Medvirkende:

 • Rolf Einar Fife, Norges ambassadør til EU
 • Pål Coldevin, Executive Vice President, RWE
 • Anne Borg, rektor på NTNU
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Edgar Hertwich, Professor NTNU

DISSE MØTER DU

Stein Mortensholm

Stein Mortensholm er kommunikasjonssjef i SINTEF Industri. Han har bakgrunn fra Adresseavisa som journalist og fra NTNU som seniorrådgiver innen informasjons og samfunnskontakt. Mortensholm har også flere års erfaring som fotballkommentator i Fotball Media AS og Eurosport. Han er utdannet ved NTNU med mastergrad i offentlig administrasjon.  

Thina Margrethe Saltvedt

Thina Margrethe Saltvedt jobber som sjefanalytiker for Bærekraftig Finans i Nordea og er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. Hun ledet Regjeringens oppnevnte ekspertgruppe for klimavennlige investeringer som leverte sin rapport i juni 2022, og har tidligere jobbet i tolv år som sjefanalytiker for makro/olje i Nordea, og i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Hun har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad i Economics fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.

Georg Emil Riekeles

Georg Emil Riekeles er noe så sjeldent som en nordmann på innsiden av EU-systemet. Han jobber som assisterende direktør ved European Policy Centre, en uavhengig «not-for-profit» tenketank spesialisert på analyser av europeisk politikk og økonomi, bærekraft og internasjonale relasjoner. Før dette jobbet Riekeles som diplomatisk rådgiver for EUs hovedforhandler i Brexit-forhandlingene, Michel Barnier, med ansvar for relasjonene til medlemsland og Europaparlamentet. Han har også jobbet som sikkerhets- og forsvarspolitisk rådgiver i European Political Strategy Centre, som er Europakommisjonens in-house tenketank. Her var han med på å sette i gang og utvikle Kommisjonens nye initiativer innen forsvar- og sikkerhetspolitikk under President Juncker’s program.

Mona Mølnvik

Mona Mølnvik er forskningssjef i SINTEF og kåret som en av Norges 50 fremste tech-kvinner i 2022. Hun har en doktorgrad fra maskinlinjen ved NTNU, og har de siste 11 årene ledet avdeling for gassteknologi i SINTEF Energi AS. Hun leder også «Norwegian CCS Research Centre» (NCCS) som er et forskningssenter for miljøvennlig energi og verdens største prosjekt for CCS-forskning.

Asgeir Tomasgard

Asgeir Tomasgard er professor ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU og direktør ved Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (FME NTRANS) som fokuserer på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Han er også direktør for NTNU Energy Transition, et initiativ med mål om å koordinere transisjonsforskning mellom fakultet og sentre ved NTNU. Tomasgard sitter i styret hos forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway og den grønne tankesmien Norsk klimastiftelse. Han har en doktorgrad (dr.ing) i operation research fra NTNU.

Kathrine Ryengen

Kathrine Ryengen er nå Chief Commercial Officer i ZEG Power, tidligere CEO i selskapet. Hun har en master i teknologiledelse fra University of New South Wales i Australia og en master i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Før ZEG Power jobbet hun 9 år i Scatec startup companies, inkludert Norsk Titanium, et verdensledende selskap innen utvikling og industrialisering av ny teknologi for produksjon av avanserte komponenter i titan. Før Scatec jobbet hun med teknologiledelse som konsulent for en rekke teknologiselskaper, blant annet Accenture.

Hans Erik Vatne

Hans Erik Vatne er teknologidirektør i Norsk Hydro (SVP, Chief Technology Officer). Han er utdannet siv.ing. i fysikk (1992) og har en doktorgrad (1995) i metallurgi fra NTNU. Han har jobbet hele sin yrkeskarriere i Hydro, både som forsker innen aluminium, forskjellige lederstillinger i Holmestrand valseverk og leder av Hydros internasjonale omsmelteverk/resirkuleringsverk og senest innen teknologiledelse. Hans Erik er også medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Trond Runar Hagen

Trond Runar Hagen er digitaliseringsdirektør i SINTEF og leder av Matematikk og kybernetikk.

Han har arbeidet innen forskning i 20 år - både som forsker, forskningsleder og forskningssjef.

Hagen har har vært med på å etablere, og har styreverv i, flere nasjonale forskningssentre.

Han har lang erfaring med deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Johan Hustad

Johan Hustad er direktør for NTNU Energi. Han har tidligere vært prorektor for nyskapning på NTNU. Før dette har Hustad blant annet arbeidet for SINTEF i forskjellige perioder på til sammen 15 år. Han har vært instituttleder på NTNU, først ved Institutt for energi og vannkraft og senere ved Institutt for energi og prosessteknikk. Ved siden av stillingen som instituttleder var han også leder for Senter for fornybar energi. I 2003-2004 var han gjesteprofessor ved universitetet Stanford i California, og han har hatt flere verv som aktivitetsleder i det Internasjonale energibyrået (IEA) over en periode på 6 år. Hustad har en doktorgrad (dr.ing) fra 1990.

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv er jurist og har vært konsernsjef i SINTEF siden 2016. Hun har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, blant annet innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, bildeproduksjon og virksomhetsstyring. Gjørv har vært styreleder og medlem i en rekke norske og utenlandske selskaper, og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Hun ledet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

Anne Borg

Anne Borg er en norsk fysiker og rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Borg er professor i material- og faststoff-fysikk ved NTNU, var dekan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi/Fakultet for naturvitenskap 2013–2017 og ble prorektor for utdanning i 2017. Borg fikk sin doktorgrad i fysikk i 1988.

SINTEF og NTNU ønsker velkommen til det 6. årlige europeiske strategitoppmøtet for ledere i privat og offentlig sektor.  

Seminaret European Strategy Summit er et årlig strategitoppmøte som samler ledere fra norsk næringsliv, organisasjoner, offentlig sektor, finansieringsorganer og offentlige myndigheter.

Mer informasjon

BAKGRUNN

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.