EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT

I samarbeid med

Font
Se frokostsendinger:

FROKOSTSENDING 20. OKTOBER

Norge-EU Grønn allianse – hva nå?

Sendingen blir tilgjengelig fra klokken 10.00 fredag 20. oktober

Det ligger et stort potensial i den grønne alliansen mellom Norge og EU, men hvordan skal norsk næringsliv gripe alle disse mulighetene?

I denne sendingen får vi høre næringsminister Jan Christian Vestre fortelle om ambisjonene og planene for alliansen, og vi får høre fra et panel som kommer direkte fra arrangementet hvordan et nærmere samarbeid med EU kan hjelpe oss med å oppnå klimamålene for 2030 og 2050.

NTNU & SINTEF European Strategy Summit 2023 i samarbeid med Skift handler om Norge – EU Grønn allianse – avtalen som ble signert av statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i april.

Å levere på klimamål og grønn omstilling krever samarbeid og felles innsats for å lykkes. Den grønne alliansen vi i dag inngår med EU vil bidra til å sikre et forsterket klima-, energi- og industrisamarbeid mellom Norge og EU, sa statsminister Gahr Støre den gang.

Han pekte på arbeidsplassene innenfor fornybar industri avtalen kan sikre for Norge de neste årene og de muligheter som ligger i avtalen for norsk næringsliv. Støre lovet samtidig at regjeringen skulle gjøre alt den kan for å tilrettelegge for at norsk næringsliv skal kunne utnytte avtalen.

I tre frokostsendinger på DN.no og et fysisk møte for norske toppledere der også Næringsminister Jan Christian Vestre deltar, legger NTNU og SINTEFR til rette for en diskusjon om hvordan Norge og EU kan samarbeide for å realisere det grønne skifte. Vi er særlig opptatt av et industri- og forskningsdrevet partnerskap for en bærekraftig framtid.

EUROPEISK TOPPLEDERTREFF

Hair, Outerwear, Sleeve, Gesture, Collar, Smile

Tone Lunde Bakker

Administrerende direktør, Eksfin

Tor Grande

Prorektor, NTNU

Dress shirt, Smile, Beard, Sky, Plant, Collar, Cloud, Building

Ernst Meyer

President & Chief Executive Officer, Torvald Klaveness

DELTAGERE

Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Eyebrow, Beard, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar

Jan Christian Vestre

Næringsminister (Ap)

Dress shirt, Flash photography, Smile, Beard, Neck, Sleeve, Tie, Gesture, Collar, Suit

Egil Matsen

Professor, NTNU

Dress shirt, Smile, Beard, Sleeve, Coat, Gesture, Collar

Kari Olrud Moen

Administrerende direktør, Finans Norge

Hair, Sleeve

Siri Hunnes Blakstad

Konserndirektør, SINTEF Community

Nose, Cheek, Lip, Chin, Smile, Eyelash, Jaw, Neck, Ear, Gesture

Geir Holmgren

Konsernsjef, Gjensidige Forsikring

Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Tie, Coat, Gesture, Collar, Suit

Anders Hammer Strømman

Professor, NTNU

Facial hair, Forehead, Chin, Eyebrow, Smile, Beard, Jaw, Collar

Eli Aamot

Konserndirektør, SINTEF Industri

Vision care, Forehead, Glasses, Cheek, Eyebrow, Neck, Sleeve, Eyewear, Gesture, Collar

Per Strand Sjaastad

Spesialrådgiver, Utenriksdepartementet

Vision care, Dress shirt, Forehead, Glasses, Chin, Smile, Tie, Sleeve, Gesture, Collar

Gunnar Malm Gamlem

Prosjektleder, SINTEF Ocean

Dress shirt, Forehead, Cheek, Chin, Smile, Jaw, Neck, Sleeve, Collar

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef, SINTEF

Nose, Cheek, Smile, Gesture

Anne Borg

Rektor, NTNU

Vision care, Face, Glasses, Smile, Skin, Happy, Eyewear

Bjørn Kjærand Haugland

Administrerende direktør, Skift

Dress shirt, Smile, Tie, Sleeve, Gesture, Collar

Vincent Fleischer

Strategi- og kommunikasjonsdirektør, SINTEF

Dress shirt, Forehead, Chin, Eyebrow, Smile, Jaw, Sleeve, Collar, Gesture

Birgitte Molstad

Miljødirektør, Obos

Forehead, Hair, Outerwear, Hairstyle, Smile, Neck, Sleeve, Gesture, Collar

Wenche Helgesen Andersen

SVP Business Development Europe, Kongsberg Maritime

Vision care, Flash photography, Smile, Cheek, Glasses, Lip, Chin, Jaw, Sleeve, Gesture

Andreas Motzfeldt Kravik

Statssekretær, Utenriksdepartementet

Dress shirt, Forehead, Smile, Tie, Collar, Sleeve, Suit

MANDAG 16. OKTOBER – KL 10.00

Hva er egentlig den grønne alliansen og hvilke muligheter byr den på for norske aktører?

Spesialrådgiver for grønn omstilling i Utenriksdepartementet Per Strand Sjaastad, tidligere norsk ambassadør til Belgia og sentral i forhandlingene om Grønn allianse, forteller hva den grønne alliansen handler om.

I tillegg har sendingen to tema knyttet til Norge og EUs grønne allianse:

Den grønne industrielle omstillingen – går det for sakte?
I Grønn allianse trekkes det grønn skiftet i industrien fram som imperativt for å oppnå klimamålene Norge og EU har satt seg. Det er ikke noen tvil om at den største industrielle omstillingen i historien må gjennomføres i løpet av få år. Blant regjeringen tiltak for en raskere omstilling er en milliard kroner i innovasjonstilskudd for større batteriproduksjon, medlemskap i EUs hydrogenbank, styrking av kapitalvirkemidlene i Grønt industriløft, statlige lån til grønne prosjekter og kartlegging av risiko og sårbarhet i globale forsyningslinjer.

Men det går for sakte. Norge er ikke i rute for å nå sine 2030 og 2050 klimamål. Igangsatte og annonserte klimatiltak medfører ikke de drastiske endringene som er nødvendige. Bommer myndigheten med sine virkemidler og stimuleringstiltak? Er industrien så opptatt av å tjene penger at den overser eller utsetter nødvendig endringer? Hva skal til for at den grønne industrielle omstillingene faktisk skal skje? Hvilken rolle kan forskning og kompetanse spille for å lykkes med omstillingen? Og hvilken støtte kan vi hente i det europeiske arbeidet? 

Bærekraftig finans - et verktøy for grønnvasking eller faktisk endring?
I Grønn allianse understrekes det at miljømessig bærekraftige investeringer er avgjørende for å oppnå en klima-nøytral økonomi, og at private investorer må orientere sine investeringer mot bærekraftige teknologer og bedrifter.

Myndighetene har lenge pekt på finansindustrien som avgjørende for å kunne akselerere overgangen til et fornybart energisystem. Samtidig fremhever finansindustrien ofte selv sin egen rolle i overgangen til en bærekraftig økonomi.

Finansindustriens faktiske betydning i det grønne skiftet har imidlertid så langt vært begrenset. Investeringer i grønn energiproduksjon synes bare å skje som resultat av store statlige subsidier. Er lovnadene fra finansindustrien troverdige, eller er de bare markedsføringsstunt uten faktisk betydning?  Når kan vi forvente at finansindustrien vil begynne å investere i grønn energi i et omfang som faktisk monner? Og kan myndighetene bruke andre virkemidler enn subsidier for å utløse store grønne investeringer?

FROKOSTSENDING I

TIRSDAG 17. OKTOBER – KL 10.00

Klimatilpasning og grønn shipping

Klimatilpasning og samfunnssikkerhet
Ekstremvær har herjet Europa sommeren 2023 og fører til store skader. Samfunnskostnadene knyttet til å tilpasse bygg og infrastruktur til et klima i endring kan bli astronomiske om vi ikke handler raskt og besluttsomt! Når skal vi innse alvoret og hvem må på banen? Hvordan kan forskning og innovasjon bidra og ikke minst, hvem skal ta regningen? I denne sendingen får vi høre hva ledende representanter fra forsknings- og forsikringsnæringen tenker om disse samfunnskritiske spørsmålene.

Grønn shipping
Internasjonal skipsfart må kutte sine utslipp til nær null i 2050. Dette krever nytenking og en helhetlig tilnærming og at vi arbeider langs tre spor: optimal logistikk, energieffektivisering og alternative drivstoff. Ernst Meyer, administrerende direktør i Klaveness og forskningsinstituttet SINTEFs Gunnar Malm Gamlem trekker i denne sendingen opp tråden mellom de tre sporene og  diskuterer hvordan 2050 målene kan nås.

FROKOSTSENDING II

FREDAG 20. OKTOBER – KL 10.00

Norge-EU Grønn Allianse – hva nå?

Tidligere i år ble Jonas Gahr Støre og Ursula von del Leyen enige om en grønn allianse. Nå skal avtalen fylles med innhold. NTNU&SINTEF European Strategy Summit 18. oktober i samarbeid med Skift handlet om hvilke industrielle og forskningsmessige muligheter alliansen gir norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer. I denne sendingen får vi høre hva Næringsminister Jan Christian Vestre sa om ambisjonene og planene for alliansen, og vi får høre fra et panel som kommer direkte fra arrangementet hvordan et nærmere samarbeid med EU kan hjelpe oss med å oppnå klimamålene for 2030 og 2050.

FROKOSTSENDING III

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.

16. – 19. oktober 2023

EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT

Material property, Rectangle, Line, Font

NTNU & SINTEF European Strategy Summit 2023:

Norge - EU Grønn allianse

NTNU & SINTEF European Strategy Summit 2023 i samarbeid med Skift handler om Norge – EU Grønn allianse – avtalen som ble signert av statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i april.

Å levere på klimamål og grønn omstilling krever samarbeid og felles innsats for å lykkes. Den grønne alliansen vi i dag inngår med EU vil bidra til å sikre et forsterket klima-, energi- og industrisamarbeid mellom Norge og EU, sa statsminister Gahr Støre den gang.

Han pekte på arbeidsplassene innenfor fornybar industri avtalen kan sikre for Norge de neste årene og de muligheter som ligger i avtalen for norsk næringsliv. Støre lovet samtidig at regjeringen skulle gjøre alt den kan for å tilrettelegge for at norsk næringsliv skal kunne utnytte avtalen.

I tre frokostsendinger på DN.no og et fysisk møte for norske toppledere der også Næringsminister Jan Christian Vestre deltar, legger NTNU og SINTEFR til rette for en diskusjon om hvordan Norge og EU kan samarbeide for å realisere det grønne skifte. Vi er særlig opptatt av et industri- og forskningsdrevet partnerskap for en bærekraftig framtid.

EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT

16. – 20. oktober 2023

EUROPEAN

STRATEGY SUMMIT