Vi skal lage en klimanøytral bil innen 2030
– Polestar 0

For å komme dit må vi ha løsninger som ikke eksisterer ennå

Da må vi tørre å tenke annerledes og ha med oss sterke partnere som kan utfordre det etablerte

Video: Polestar

– En bil er ikke klimanøytral før den er produsert uten klimaavtrykk, sier daglig leder i Polestar Norge Alexander Hørthe.

Elbiler kalles ofte klimanøytrale eller nullutslippsbiler, fordi bilen i seg selv ikke har noen utslipp når den brukes, i motsetning til en diesel- eller bensinbil.

Når elbilprodusenten Polestar for halvannet år siden lanserte Polestar 0-prosjektet, er det imidlertid en helt annen definisjon som ligger bak begrepet.

Det er en bil der hele verdikjeden er utslippsfri. Hver lille komponent, hver minste del, skal være produsert uten klimakostnad.

Får å få til dette er det ikke nok med justeringer på allerede eksisterende løsninger. Da kreves det også helt nye ideer og løsninger. Løsninger som ikke finnes i dag. Det er ikke bare produksjonen av mange komponenter som må endres, enkelte råvarer i biler og batterier må erstattes med helt andre materialer.

– Vi vet at vi må endre på en del ting, men vi vet ikke helt hvordan eller hva alternativet er ennå, sier Polestar Norge-sjefen.

– Dette må vi ha hjelp til.

Med prosjektet Polestar 0 har Polestar satt som mål å produsere en helt klimanøytral personbil innen 2030.

Prosjektet ble lansert ved fremleggelsen av selskapets første årsrapport i 2021.

Målet er å fjerne klimagassutslipp i hele verdikjeden ved å endre måten biler produseres på (i stedet for å kompensere for utslipp).

Prosjektet krever samarbeid på tvers av hele utviklingsprosessen og verdikjeden.

Polestar skal være klimanøytral i alle driftsledd innen 2040, og retter prosjektet mot virksomheter de kan påvirke og måle: Nullutslipp av klimagasser i produksjon og overlevering til kunde, og resirkulering. I bruk kan bilene allerede være nær klimanøytrale, så lenge de lades med fornybar energi.

Partnere

Polestar 0 er derfor et samarbeidsprosjekt, der elbilprodusenten inviterer andre inn i prosessen. Nylig ble 12 nye partnere inkludert i samarbeidet. Til sammen har 17 partnere forpliktet seg til å være med på prosjektet.

Partnerne, både nye og eksisterende, er industriledende og jobber aktivt med ulike materialer, komponenter og prosesser som inngår i produksjonen av en bil.

– Vi er veldig fornøyde så langt, og har jevn fremgang i prosjektet, men vi er ikke i mål, sier Hørthe.

Selskapet etterlyser nå nye samarbeidspartnere. Denne gangen ser de spesifikt etter noen som kan bidra innenfor transformative løsninger for ny teknologi for utslippsfrie materialer innen mineraler og metaller, bio-baserte kjemikalier og plast, samt andre basismaterialer. Interesserte oppfordres til å søke.

Polestars produktansvarserklæring (første bilde) oppsummerer karbonavtrykk og definerer risikomaterialer. Foto: Polestar

Felles ansvar

I tillegg til partnere, må det et bredere samarbeid til for at Norge og verden skal nå klimamålene. Polestar har derfor dialog med andre aktører med mulighet til å påvirke klimaet og bidra til at vi når klimamålene.

Klima- og miljøorganisasjonen Zero, er en av dem, og organisasjon har prosjektet Hele bilen til null, som har akkurat samme målsetning som Polestar 0.

– Skal man til null handler det også om å gjøre noe med de utslippene som skjer når bilen lages, sier Sigrun Gjerløw Aasland, CEO i Zero, på kjøretur med Alexander Hørthe.

Polestar Norge-sjefen inviterte Aasland, samt politiker Sveinung Rotevatn og solcellegründer Andreas Thorsheim til samtale og kjøretur under Arendalsuka tidligere i år. Hørthe er opptatt av at ingen kan nå klimamålene alene, og han lytter til alle som ønsker å bidra til å løse krisen. Også de som ikke er partnere i Polestar 0-prosjektet.

Elbilsuksess

At bilen man kjører er elektrisk er i ferd med å bli en selvfølge i Norge, og Aasland peker på den vellykkede elbilsatsningen med ulike støtteordninger, som et eksempel til etterfølgelse for å få fart på andre klimatiltak.

For selv om forbrukerne blir stadig mer opptatt av bærekraften også i produksjonen av det de kjøper, er ikke det alene nok.

– Det er en grense for hvor mye ekstra man betaler for bærekraft. Suksessen med elbil er at det lønner seg å velge det mest bærekraftig.

Det er Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, helt enig i. Han har kjempet for elbilfordeler som politiker i mange år.

– Det beste du gjør for klimaet er at enhver liten mutter i en bil, enhver råvare, har null klimaavtrykk i produksjonen. Klarer man å få til det, er verden et bedre sted. Da er vi i mål, sier han.

Selv om bilprodusentene har et stort ansvar for å sørge for at teknologien blir bedre fremover, mener Rotevatn at det viktigste ansvaret er politikernes.

– Det må ligge reguleringer og politikk i bunnen, påpeker han, men legger til at bedrifter som tør å sette «hårete mål», for eksempel å kutte alle utslipp og ha bærekraftig verdikjede, gjør en viktig del av arbeidet.

– Det gjør det lettere for politikere å stå i debatter og si at dette faktisk er mulig å gjøre, og at nå stiller vi det som krav.

Selvforsynt med solceller

Selv når Polestar 0 er realisert og selskapet har kuttet utslippene i hele verdikjeden, og selv om andre elbilprodusenter gjør det samme, kan det likevel være én kilde til klimaavtrykk igjen forbundet med bil og bruk av bil: Energien som lader batteriene.

– Det er vanskelig å kontrollere hvor hver enkelt elbileier får energien til å lade bilen sin fra, sier Hørthe.

Målet er at den skal komme fra fornybare kilder, som for eksempel solceller. Derfor er det viktig med samarbeid og dialog på tvers av bransjer, næringer og interesser, også utenfor Polestar 0-partnerskapene.

Et eksempel på dette er solcelleselskapet Otovo. CEO Andreas Thorsheim mener elbil og solceller ofte går litt hånd i hånd.

– I California har 70 prosent av alle som skaffer seg elbil, allerede solceller på taket.

Det skulle ikke forundre meg om det er motsatte forhold i Norge. At 70 prosent av de som får solceller, allerede har en elbil fra før. I Norge er det elbilen som går foran, legger han til.

Selskapet setter opp solcellepaneler i en rekke land, og hvert solcellepanel som tas i bruk, erstatter kilowattimer som ellers ville kommet fra andre energikilder. Blant annet kull og gass. Thorsheim tror vi vil få solceller på flere tak i Norge fremover.

– De fleste som har solceller på sørvendt tak, skal kunne lage nok strøm til å være selvforsynt med alt de skal kjøre gjennom året, forklarer han.

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.