Sky, Slope

AI for toppledere

Kunstig intelligens vil endre næringslivet og offentlig sektor på en fundamental måte, og kunnskap om AI bør bli pensum for toppledere. Men det er et krevende landskap å navigere i. Hvordan skal man implementere AI på en måte som akselererer din virksomhet inn i fremtiden? Og hvordan skal du tilegne deg den nødvendige kunnskapen?

I studioet til Dagens Næringsliv treffer du noen av Norges mest fremoverlente toppledere som vil dele av sin erfaring. Vi vil lære mer om hvordan de jobber med AI for å posisjonere selskapet for fremtiden, og hvordan de endrer organisasjonen for å lykkes.

Deltagere

Vision care, Dress shirt, Glasses, Sleeve, Eyewear, Gesture, Collar

Hans Christian Holte

Direktør, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Holte har ledet NAV siden 2020, da han kom fra stillingen som skattedirektør. Han har i hele sin karriere vært en aktiv deltaker i debatten rundt utviklingen av statsadministrasjonen i Norge, og de sektorene han har arbeidet i. Holte har uttalt at han ønsker at NAV skal ta ledertrøya i statens AI-utvikling, og er en kraftig pådriver for en sterk teknologisk offentlig sektor.

Holte var direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i årene 2008 til 2013, før han ble utnevnt til skattedirektør. I 2017 ble Holte styreleder for OECDs Forum for Tax Administration, som består av skattedirektører i 50 land.

Holte var også leder for et offentlig utvalg som i 2018 leverte en NOU om IKT–sikkerhet, og som blant annet foreslo en ny IKT-sikkerhetslov og et nasjonalt senter for IKT-sikkerhet.

Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Flash photography, Smile, Sleeve, Happy, Gesture, Collar

Maria Ervik Løvold

COO, DNB

Løvold er COO i DNB med ansvar for felles IT- og banktjenester i konsernet i tillegg til sikkerhet, anti hvitvasking og eiendomstjenester. Hun brenner for å få det beste ut av menneskene i teamet sitt og er sterkt opptatt av mangfold.

Løvold er med på å drive digitaliseringen av DNB og norsk finanssektor med sine verv som styreleder i Bits AS og styremedlem i BankID Bankaxept AS, Vipps Mobilepay AS, Vipps Holding AS og IKT-Norge.

Hun er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo og har mange års erfaring som advokat i finansbransjen. 

Dress shirt, Forehead, Smile, Beard, Sleeve, Collar, Suit

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter AS

Jenssen har vært administrerende direktør i Ruter AS siden selskapet ble etablert i 2008, som et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruters oppdrag er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i hovedstadsområdet, og tilby et attraktivt og bærekraftig tilbud til innbyggerne i regionen.

Reitan Jenssen har økonomiutdannelse fra BI. Før jobben i Ruter var han konserndirektør i Posten Norge, og administrerende direktør i logistikkbedriftene TNT Norge AS og IL-X Bud-Service AS.

Reitan Jenssen er i dag styreleder i arbeidsgiverforeningen Spekter og styremedlem i Kollektivtrafikkforeningen, UAS Norway, Oslotech AS og DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS. Han har i tillegg vært medlem av flere departementsoppnevnte råd og utvalg innenfor transport og mobilitet de siste årene.

Dress shirt, Vision care, Glasses, Smile, Sleeve, Gesture, Collar

Torbjørn F. Folgerø

Chief Information Officer (CIO) og leder Enterprise Digital Group, Equinor

Enterprise Digital har ansvaret for Equinors kjerneteknologiplattform, inkludert styring av informasjonssikkerhetssenter, levering av infrastrukturtjenester, utvikling av bedriftsapplikasjoner, programvareutvikling, datavitenskap og Equinors dataplattform.

Fra 2017 etablerte og ledet Folgerø Equinors digitaliseringsinnsats. Han har vært med Equinor siden 2008 i ulike lederroller innenfor forsyningskjedeadministrasjon, operasjonell analyse og strategi. Før Equinor, var Folgerø konsulent i Deloitte.

Folgerø har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt en Master of Business Administration (MBA) fra ESADE Business School i Spania og Duke University's Fuqua School of Business i USA.

Dress shirt, Forehead, Eyebrow, Smile, Beard, Jaw, Sleeve, Collar, Eyelash

Marius Sandbu

AI-ekspert, Sopra Steria

Marius Sandbu er skyevangelist, seniorrådgiver og del av CTO Office i Sopra Steria, med dyp ekspertise innen skytjenester, datasikkerhet og nettverksteknologi.

Det siste året har han vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til bruk av Generativ AI og er en del av Sopra Sterias AI Spydspiss-team. Hans tidligere arbeid har vært fokusert på å lede store initiativer for å fremme adopsjonen av skytjenester, hvor han har vært ansvarlig for utvikling og implementering av omfattende skytransformasjonsløsninger i ulike organisasjoner.

Sandbu er også forfatter med flere bøker rundt nettverk og sikkerhet, og er en aktiv foredragsholder som deler sin kunnskap og erfaring både på nasjonale og internasjonale arenaer.

Facial expression, Flash photography, Cosmetic dentistry, Clothing, Smile, Chin, Sleeve, Iris, Gesture

Ingvild Berlin Kalleberg

Direktør for Technology Management, Sopra Steria

Kalleberg har vært CIO i Sykehuspartner og Verdipapirsentralen, og programleder for flere virksomhetskritiske transformasjons- og digitaliseringprogrammer. Idag leder hun forretningsområdet Technology Management i Sopra Steria, som hjelper kunder å innføre og nyttegjøre seg ny teknologi.

Kalleberg er også styreleder i Den norske dataforening, Norges største nettverk for IT-profesjonelle, og engasjert i Sopra Sterias arbeid med graduates og mangfold.

Hun er utdannet cand. scient med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo, i tillegg til prosjektledelse og styrearbeid.